LOCO-BURGEMEESTERS

Loco-burgemeesters vervangen de burgemeester in volgorde van benoeming bij een vacature, afwezigheid of ziekte. Ze worden door de burgemeester vrijwillig benoemd en teruggetrokken uit de leden van het plaatselijke gemeentebestuur.   

Bij gemeentebesluit van 15 juni 2015 (PDF), kwam de burgemeester overeen om de volgende leden van het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur als loco-burgemeesters van de gemeente Calp te benoemen:

Eerste Loco-Burgemeester:

  • De heer Manuel J. Cabrera Fernández Pujol.

Tweede Loco-Burgemeester:

  • Mevrouw Ana M.ª. Sala Fernández.

Derde Loco-Burgemeester:

  • Mevrouw Maria Pilar Cabrera Bertomeu.

Vierde Loco-Burgemeester:

  • Mevrouw Ana Isabel Perles Ribes.

Vijfde Loco-Burgemeester:

  • De heer Jan Michel Remi Van Parijs.

Zesde Loco-Burgemeester:

  • Mevrouw Hilde Elisa Peter Backaert.

Zevende Loco-Burgemeester:

  • De heer Domingo Sánchez García.