Agenda 21 is het strategisch actieplan dat is voorgesteld door de VN om in de 21e eeuw samen te komen tot meer duurzame ontwikkeling. Het document werd door 173 landen goedgekeurd en ondertekend tijdens de Conferentie van de Verenigde Naties over Milieu en Ontwikkeling, gehouden in Rio de Janeiro in 1992, waar een oproep werd gedaan aan lokale overheden om hun eigen Lokale Agenda 21 op te stellen.

De gemeente, als het bestuursorgaan dat het dichtst bij de burger staat, is degene die de meest uitgebreide bevoegdheden heeft op het gebied van de planning van haar grondgebied en het milieu. Dit systeem van bestuur vindt haar onderschrijving en goedkeuring in de toepassing van procedures voor burgerdeelname.

  • In maart 2002 zet de gemeente de eerste stappen op het gebied van de Lokale Agenda 21 met de ondertekening van documenten en overeenkomsten volgens de bepalingen in het Handvest van Aalborg.
  • In 2007 was er een nieuwe poging tot ontwikkeling, zonder politieke continuïteit.
  • In 2012 wordt een nieuw begin gemaakt door ondertekening van het Handvest van Aalborg +10, dat bepalend is voor de inhoud van het Lokale Actieplan (vergadering van 13 april 2012).
Provinciaal netwerk Agenda 21 (Alicante)