Calp mostra el seu rebuig davant el presumpte últim cas de violència de gènere succeït en la localitat

CalpeNoticiasVA - Mon, 22/07/2019 - 14:16
Dilluns, 22 Juliol, 2019 - 14:15

Membres de la corporació municipal i ciutadans de Calp han guardat un minut de silenci aquest matí davant les portes de l'Ajuntament per a mostrar el seu rebuig davant el que és presumiblement l'últim cas de violència de gènere, esdevingut en la localitat aquesta matinada.

 

L'alcaldessa de Calp, Ana Sala, ha manifestat la seua “repulsa i condemna” pel presumpte assassinat d'una dona a mans de la seua parella, tots dos de nacionalitat belga, els quals portaven empadronats en el municipi a penes quatre mesos.

 

Ha recordat que aquest és el quart assassinat per violència de gènere que es registra a Calp des de 2011. A més, és el quart cas que es produeix a la província d'Alacant i el 35 a Espanya des de començaments de 2019. Al mateix temps ha traslladat el seu “més sentit condol” als familiars de la víctima.

 

L'Ajuntament ha decretat a més dos dies de dol oficial i que les banderes onegen a mitja asta en els edificis públics.

 

 

Calp muestra su rechazo ante el presunto último caso de violencia de género sucedido en la localidad

CalpeNoticias - Mon, 22/07/2019 - 14:11
Lunes, 22 Julio, 2019 - 14:15

Miembros de la corporación municipal y ciudadanos de Calp han guardado un minuto de silencio esta mañana ante las puertas del Ayuntamiento para mostrar su rechazo ante el que es presumiblemente el último caso de violencia de género, acaecido en la localidad esta madrugada.

 

La alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha manifestado su “repulsa y condena” por el presunto asesinato de una mujer a manos de su pareja, ambos de nacionalidad belga, los cuales llevaban empadronados en el municipio apenas cuatro meses.

 

Ha recordado que este es el cuarto asesinato por violencia de género que se registra en Calp desde 2011. Además, es el cuarto caso que se produce en la provincia de Alicante y el 35 en España desde comienzos de 2019. Al mismo tiempo ha trasladado su “más sentido pésame” a los familiares de la víctima.

 

El Ayuntamiento ha decretado además dos días de luto oficial y que las banderas ondeen a media asta en los edificios públicos.

 

 

 

La OAC celebra el seu desé aniversari i ja ha atés 21.969 ciutadans en el que va d'any

CalpeNoticiasVA - Fri, 19/07/2019 - 12:20
divendres, 19 Juliol, 2019 - 12:15

L'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Calp compleix 10 anys d'activitat. Aquest departament municipal, que es constitueix com el primer contacte amb el ciutadà, va nàixer al juny de 2009 amb cinc tramitadors i un responsable del servei amb l'objectiu de centralitzar en un únic servei l'atenció al ciutadà. Hui 10 anys després la OAC compta amb 9 tramitadors i un responsable i acaba d'obtindre un indice de satisfacció de l'usuari del 97%.


 

Aquest departament municipal atén en un horari ampli i continuat, obri fins i tot els dissabtes, per a facilitar l'accés del ciutadà a l'administració. Des de gener fins a finals de juny de 2019 ha atés de manera presencial a 21.969 persones sense comptar amb les gestions telemàtiques o telefòniques. A més en el primer semestre de l'any ha obert 12.721 expedients presencials i tramitat 22.938 assumptes. D'altra banda, aquest departament ha aconseguit reduir el temps d'espera d'atenció en 8 minuts des de 2014. Per a continuar millorant el servei d'atenció al ciutadà a partir del mes de setembre s'instaurarà el servei de cita prèvia telefònicament.


 

Com traure's una llicència de pesca, com formalitzar una parella de fet, on està permés acampar a Calp o quines són les multes per infringir l'ordenança urbanística són només algunes de les múltiples i variades qüestions que poden contestar dia a dia els treballadors d'aquest servei. El seu objectiu consisteix, en aquest sentit, a donar resposta a qualsevol dubte i consulta que els plantegen els ciutadans.


 

A més, la OAC s'encarrega de realitzar els tràmits que anteriorment es gestionaven de forma separada en cadascun dels departaments, des d'una sol·licitud d'alta o baixa d'un gual, fins a la d'un permís de crema o la d'una obra.


 

En la OAC també es troba el registre d'entrada de qualsevol instància i sol·licitud, el Punt de Registre d'Usuari, és a dir, expedeix els certificats digitals per a ciutadans i empreses, la finestreta única, mitjançant la qual els ciutadans poden registrar i remetre sol·licituds i documentació a tota l'Administració General de l'Estat, així com el padró d'habitants.

A més des de l'any passat la OAC forma part de ORVE, l'Oficina de Registre Virtual que permet que un ciutadà puga dirigir-se telemàticament a qualsevol administració de l'Estat. La OAC va obtindre fa uns anys el certificat ISO 9001 de gestió de qualitat i continua treballant per a oferir la millor atenció als ciutadans.

La OAC celebra su décimo aniversario y ya ha atendido 21.969 ciudadanos en lo que va de año

CalpeNoticias - Fri, 19/07/2019 - 12:18
Viernes, 19 Julio, 2019 - 12:15

La Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Calp cumple 10 años de actividad. Este departamento municipal, que se constituye como el primer contacto con el ciudadano, nació en junio de 2009 con cinco tramitadores y un responsable del servicio con el objetivo de centralizar en un único servicio la atención al ciudadano.

Hoy 10 años después la OAC cuenta con 9 tramitadores y un responsable y acaba de obtener un indice de satisfacción del usuario del 97%. Este departamento municipal atiende en un horario amplio y continuado, abre incluso los sábados, para facilitar el acceso del ciudadano a la administración.

Desde enero hasta finales de junio de 2019 ha atendido de manera presencial a 21.969 personas sin contar con las gestiones telemáticas o telefónicas. Además en el primer semestre del año ha abierto 12.721 expedientes presenciales y tramitado 22.938 asuntos. Por otra parte, este departamento ha logrado reducir el tiempo de espera de atención en 8 minutos desde 2014. Para seguir mejorando el servicio de atención al ciudadano a partir del mes de septiembre se va a instaurar el servicio de cita previa telefónicamente.

Cómo sacarse una licencia de pesca, cómo formalizar una pareja de hecho, dónde está permitido acampar en Calp o cuáles son las multas por infringir la ordenanza urbanística son sólo algunas de las múltiples y variadas cuestiones que pueden contestar día a día los trabajadores de este servicio. Su objetivo consiste, en este sentido, en dar respuesta a cualquier duda y consulta que les planteen los ciudadanos. Además, la OAC se encarga de realizar los trámites que anteriormente se gestionaban de forma separada en cada uno de los departamentos, desde una solicitud de alta o baja de un vado, hasta la de un permiso de quema o la de una obra.

En la OAC también se encuentra el registro de entrada de cualquier instancia y solicitud, el Punto de Registro de Usuario, es decir, expide los certificados digitales para ciudadanos y empresas, la ventanilla única, mediante la cual los ciudadanos pueden registrar y remitir solicitudes y documentación a toda la Administración General del Estado, así como el padrón de habitantes. Además desde el pasado año la OAC forma parte de ORVE, la Oficina de Registro Virtual que permite que un ciudadano pueda dirigirse telemáticamente a cualquier administración del Estado.

La OAC obtuvo hace unos años el certificado ISO 9001 de gestión de calidad y sigue trabajando para ofrecer la mejor atención a los ciudadanos.

Una xiqueta calpina recapta 150€ en el seu aniversari per a AECC

CalpeNoticiasVA - Thu, 18/07/2019 - 11:36
dijous, 18 Juliol, 2019 - 11:30

Triana Matilla Ruiz és una xiqueta calpina que acaba de complir 4 anys. Després de superar una greu malaltia de medul·la, aquesta xiqueta va decidir que el dia del seu aniversari, en lloc de regals desitjava poder ajudar altres xiquets malalts i per a això va demanar als seus amics que en lloc de regals per a ella, aportaren diners per a donar-ho a la AECC -Junta Local de Calp.

Així és com Triana ha aconseguit recaptar 150 € que ahir, en el transcurs de la seua festa d'aniversari, va fer lliurament a María Ferrer, la presidenta local de AECC. María Ferrer ha destacat “la conscienciació d'aquesta xiqueta i la seua família que després de passar per una greu malaltia ara volen ajudar altres xiquets com en el seu moment els van ajudar a ells, a més de la generositat i felicitat de tots els xiquets que han entregat els diners amb tanta il·lusió”.


 

Una niña calpina recauda 150€ en su cumpleaños para AECC

CalpeNoticias - Thu, 18/07/2019 - 11:35
Jueves, 18 Julio, 2019 - 11:30

Triana Matilla Ruiz es una niña calpina que acaba de cumplir 4 años. Tras superar una grave enfermedad de médula, esta pequeña decidió que el día de su cumpleaños, en lugar de regalos deseaba poder ayudar a otros niños enfermos y para ello pidió a sus amigos que en lugar de regalos para ella, aportaran dinero para donarlo a la AECC -Junta Local de Calpe.


 

Así es como Triana ha conseguido recaudar 150 € que ayer, en el transcurso de su fiesta de cumpleaños, hizo entrega a María Ferrer, la presidenta local de AECC. María Ferrer ha destacado “la concienciación de esta niña y su familia que tras pasar por una grave enfermedad ahora quieren ayudar a otros niños como en su día les ayudaron a ellos, además de la generosidad y felicidad de todos los niños que han entregado el dinero con tanta ilusión”.

126 persones sol·liciten les ajudes al pagament de l'IBI per a jubilats, pensionistes i aturats

CalpeNoticiasVA - Tue, 16/07/2019 - 11:52
dimarts, 16 Juliol, 2019 - 11:45

Ahir va finalitzar el termini per a sol·licitar ajudes per al pagament de l'impost de béns immobles (IBI), dirigides persones jubilades, pensionistes menors de 65 anys així com parats de llarga durada, i s'han registrat un total de 126 sol·licituds. Per a poder dur a terme aquesta iniciativa l'Ajuntament va consignar en els pressupostos municipals una partida inicial de 100.000€.


 

Es tracta d'una iniciativa posada en marxa per primera vegada per l'Ajuntament de Calp que consisteix en una bonificació de fins a 400 euros i fins al 75% de l'import de l'IBI. La quantia pot incrementar-se en un 10% en el cas de persones amb discapacitat o membres de la unitat familiar que presenten discapacitat i que acrediten un grau de minusvalidesa igual o superior al 33% o bé ser víctimes de violència de gènere o formar part d'una família monoparental.

Són beneficiaris d'aquestes ajudes els sol·licitants majors de 65 anys o que hagen complit aquesta edat en l'exercici 2018; persones menors de 65 anys que siguen pensionistes de la Seguretat Social durant l'any 2018, així com persones en situació de desocupació de llarga durada durant l'any 2018.

Per a poder accedir a aquestes ajudes les persones hauran d'haver sufragat l'IBI del seu habitatge habitual situat a Calp en l'exercici 2018, bé en règim de propietat o arrendament. El sol·licitant haurà de ser titular d'un únic habitatge a Calp, que constituïsca, a més, la seua residència habitual així com estar empadronat en aquest domicili. També es requereix que els ingressos bruts anuals de tots els membres de la unitat familiar o de convivència referits a l'últim exercici fiscal tancat no superen, en conjunt, dues vegades el IPREM (Indicador Públic de renda d'efectes múltiples) de l'any de la convocatòria.

126 personas solicitan las ayudas al pago del IBI para jubilados, pensionistas y desempleados

CalpeNoticias - Tue, 16/07/2019 - 11:50
Martes, 16 Julio, 2019 - 11:45

Ayer finalizó el plazo para solicitar ayudas para el pago del impuesto de bienes inmuebles (IBI), dirigidas personas jubiladas, pensionistas menores de 65 años así como parados de larga duración, y se han registrado un total de 126 solicitudes. Para poder llevar a cabo esta iniciativa el Ayuntamiento consignó en los presupuesto municipales una partida inicial de 100.000€.


 

Se trata de una iniciativa puesta en marcha por primera vez por el Ayuntamiento de Calp que consiste en una bonificación de hasta 400 euros y hasta el 75% del importe del IBI. La cuantía puede incrementarse en un 10% en el caso de personas con discapacidad o miembros de la unidad familiar que presenten discapacidad y que acrediten un grado de minusvalía igual o superior al 33% o bien ser víctimas de violencia de género o formar parte de una familia monoparental.


 

Son beneficiarios de estas ayudas los solicitantes mayores de 65 años o que hayan cumplido dicha edad en el ejercicio 2018; personas menores de 65 años que sean pensionistas de la Seguridad Social durante el año 2018, así como personas en situación de desempleo de larga duración durante el año 2018.

 

Para poder acceder a estas ayudas las personas deberán haber sufragado el IBI de su vivienda habitual situada en Calp en el ejercicio 2018, bien en régimen de propiedad o arrendamiento. El solicitante deberá ser titular de una única vivienda en Calp, que constituya, además, su residencia habitual así como estar empadronado en dicho domicilio. También se requiere que los ingresos brutos anuales de todos los miembros de la unidad familiar o de convivencia referidos al último ejercicio fiscal cerrado no superen, en conjunto, dos veces el IPREM (Indicador Público de renta de efectos múltiples) del año de la convocatoria.

La Policia Local reforça des de hui el servei de vesprada i nit

CalpeNoticiasVA - Mon, 15/07/2019 - 12:04
Dilluns, 15 Juliol, 2019 - 12:00

La Policia Local de Calp inicia hui el reforç dels seus serveis a partir de les 18 hores, i durant tota la nit, amb l'objectiu d'incrementar la vigilància, el control de venda ambulant, control de sorolls, etc.


 

Ja l'1 de juliol es va reforçar el servei en passar de dos a tres patrulles i ara, i fins a finals d'agost, s'incrementa en una altra patrulla, això permetrà reforçar el servei a partir de les 18 hores quan és més necessari. Des de la central de la Policia Local s'ha constatat un augment dels requeriments a partir de mitja vesprada, ja siga per sorolls, altercats o venda ambulant. A més, ja està en marxa durant el dia la patrulla de vigilància amb bicicleta per passejos marítims i zones de platja.

 

La Policía Local refuerza desde hoy el servicio de tarde y noche

CalpeNoticias - Mon, 15/07/2019 - 12:03
Lunes, 15 Julio, 2019 - 12:00

La Policía Local de Calp inicia hoy el refuerzo de sus servicios a partir de las 18 horas, y durante toda la noche, con el objetivo de incrementar la vigilancia, el control de venta ambulante, control de ruidos, etc.

Ya el 1 de julio se reforzó el servicio al pasar de dos a tres patrullas y ahora, y hasta finales de agosto, se incrementa en otra patrulla, ello permitirá reforzar el servicio a partir de las 18 horas cuando es más necesario. Desde la central de la Policía Local se ha constatado un aumento de de los requerimientos a partir de media tarde, ya sea por ruidos, altercados o venta ambulante.

Además, ya está en marcha durante el día la patrulla de vigilancia en bicicleta por paseos marítimos y zonas de playa.


 

Gaudeix del millor cinema a la platja

CalpeNoticiasVA - Fri, 12/07/2019 - 12:45
divendres, 12 Juliol, 2019 - 12:15

El dijous 11 de juliol va donar començament una nova edició de "Cinema a la mar", un esdeveniment organitzat per l'Ajuntament de Calp que permet gaudir del millor cinema a la platja.

Les sessions comencen a les 22h i els dimarts serà la platja de la Fossa i els dijous en la d'Arenal-Bol. 

La programació per a enguany és la següent:

Platja La Fossa (dimarts)

23 de juliol - "Una família feliç" (TP)

30 de juliol - "Mama meua 2, una vegada i una altra" (TP)

6 d'agost - "Peter Rabbit" (TP)

13 d'agost - "Perfectes desconeguts" (+12)

20 d'agost - "Jurassic World 2" (+12)

27 d'agost - "Deep" (TP)

 

 

Platja Arenal-Bol (dijous)

11 de juliol - "Thi Mai: Rumb a Vietnam" (TP)

18 de juliol - "Cavernícola" (TP)

25 de juliol - "Hotel Transsilvània 3" (TP)

8 d'agost - "La tribu" (+7)

15 d'agost - "Ferninand" (TP)

22 d'agost - "Campions" (TP)

 

 

 

Disfruta del mejor cine en la playa

CalpeNoticias - Fri, 12/07/2019 - 12:40
Viernes, 12 Julio, 2019 - 12:15

El jueves 11 de julio dio comienzo una nueva edición de "Cinema a la mar", un evento organizado por el Ayuntamiento de Calp que permite disfrutar del mejor cine en la playa.

Las sesiones comienzan a las 22h y los martes será la playa de La Fossa y los jueves en la de Arenal-Bol. 

La programación para este año es la siguiente:

Playa La Fossa (martes)

23 de julio - "Una familia feliz" (TP)

30 de julio - "Mama mía 2, una y otra vez" (TP)

6 de agosto - "Peter Rabbit" (TP)

13 de agosto - "Perfectos desconocidos" (+12)

20 de agosto - "Jurassic World 2" (+12)

27 de agosto - "Deep" (TP)

 

 

Playa Arenal-Bol (jueves)

11 de julio - "Thi Mai: Rumbo a Vietnam" (TP)

18 de julio - "Cavernícola" (TP)

25 de julio - "Hotel Transilvania 3" (TP)

8 de agosto - "La tribu" (+7)

15 de agosto - "Ferninand" (TP)

22 de agosto - "Campeones" (TP)

 

 

 

La Confraria de Pescadors impulsa les festes de la seua patrona amb un programa replet d'activitats

CalpeNoticiasVA - Fri, 12/07/2019 - 11:41
divendres, 12 Juliol, 2019 - 11:30

Per tercer any consecutiu la Confraria de Pescadors de Calp, a través de la Comissió Festes Mare de Déu del Carme, i amb la col·laboració de l'Ajuntament, pretén donar un nou impuls a les tradicionals festes de la Mare de Déu del Carmen, patrona del mar, i per a això s'ha confeccionat un ampli programa d'actes concentrats entre hui i el dimarts, 16 de juliol.


 

La Comissió de Festes Mare de Déu del Carme de Calp ha programat actes tan tradicionals com els “aquajocs” i les cucanyes populars que se celebraran demà a partir de les 10.30 hores en el port pesquer o la partida de pilota valenciana a “llargues i raspall” que se celebrarà demà, dissabte, a les 16.30 hores al carrer García Ortiz.

Al costat de l'aspecte més tradicional de la festa, el millor pop-rock alternatiu torna a Calp amb el mini festival Creampop, dins de la programació de les festes de la Mare de Déu del Carmen, demà dissabte a partir de les 22 hores en el recinte portuari. Enguany Creampop compta amb un cartell de luxe: Neuman, The Levitans i Q-71, Queen Tribute. A més hi haurà tardeo a partir de les 17h a càrrec de Juan de Pablos DJ.

El diumenge, a partir de les 12 hores se celebrarà en el port el tradicional concurs de calder, elaborat exclusivament amb “Peix de Calp”. Aquest estarà amenitzat per la colla de xirimiters “El Carellot” i compta amb diversos premis amb una dotació total de 500 euros. El dilluns, 15 de juliol, està prevista la Nit de Música , en la plaça Major amb la participació de Diamons.


 

El dimarts, festivitat de la patrona, els actes es concentraran en el nucli antic amb la cercavila i la missa a les 12 hores a l'església Mare de Déu de les Neus. En finalitzar es dispararà una mascletà en la plaça Major. Ja a la vesprada, a les 20.30 hores, els actes tornaran a concentrar-se en el port pesquer amb la tradicional ofrena floral a la Verge del Carmen, seguida de la processó marinera i l'homenatge als nàufrags morts en el mar. En la processó participarà la colla de xirimiters “El Carellot” i la Unió Musical Calp-Ifach. Les festes culminaran amb el tret d'un castell de focs artificials.

La Cofradía de Pescadores impulsa las fiestas de su patrona con un programa repleto de actividades

CalpeNoticias - Fri, 12/07/2019 - 11:36
Viernes, 12 Julio, 2019 - 11:30

Por tercer año consecutivo la Cofradía de Pescadores de Calp, a través de la Comissió Festes Mare de Deu del Carme, y con la colaboración del Ayuntamiento, pretende dar un nuevo impulso a las tradicionales fiestas de la Virgen del Carmen, patrona del mar, y para ello se ha confeccionado un amplio programa de actos concentrados entre hoy y el martes, 16 de julio.

La Comissió de Festes Mare de Déu del Carme de Calp ha programado actos tan tradicionales como los “aquajocs” y las cucañas populares que se celebrarán mañana a partir de las 10:30 horas en el puerto pesquero o la partida de pelota valenciana a “llargues i raspall” que se celebrará mañana, sábado, a las 16:30 horas en la calle García Ortiz.

Junto al aspecto más tradicional de la fiesta, el mejor pop-rock alternativo vuelve a Calp con el mini festival Creampop, dentro de la programación de las fiestas de la Virgen del Carmen, mañana sábado a partir de las 22 horas en el recinto portuario. Este año Creampop cuenta con un cartel de lujo: Neuman, The Levitans y Q-71, Queen Tribute. Además habrá tardeo a partir de las 17h a cargo de Juan de Pablos DJ.

El domingo, a partir de las 12 horas se celebrará en el puerto el tradicional concurso de caldero, elaborado exclusivamente con “Peix de Calp”. Este estará amenizado por la colla de xirimiters “El Carellot” y cuenta con varios premios con una dotación total de 500 euros. El lunes, 15 de julio, está prevista la Noche de Música , en la plaza Mayor con la participación de Diamons Show.

El martes, festividad de la patrona, los actos se concentrarán en el casco antiguo con el pasacalle y la misa a las 12 horas en la iglesia Virgen de las Nieves. Al finalizar se disparará una mascletà en la plaza Mayor.

Ya por la tarde, a las 20:30 horas, los actos volverán a concentrarse en el puerto pesquero con la tradicional ofrenda floral a la Virgen del Carmen, seguida de la procesión marinera y el homenaje a los náufragos fallecidos en el mar. En la procesión participará la colla de xirimiters “El Carellot” y la Unión Musical Calp-Ifach. Las fiestas culminarán con el disparo de un castillo de fuegos artificiales.

Tota la informaciò del temps de Calp en web de l'ajuntament

CalpeNoticiasVA - Thu, 11/07/2019 - 08:43
dijous, 11 Juliol, 2019 - 08:30

Des de la web de l'Ajuntament podràs accedir a tota la informació sobre el temps a Calp. Res més entrar en la web veuràs un quadre resum amb la informació meteorològica més destacada del dia com la temperatura màxima i mínima, la humitat relativa, el vent.. així com la predicció de la radiació ultraviolada (UV).

Trobaràs a més 4 seccions en la part superior corresponents a:

- Previsió: podràs conéixer la previsió meteorològica per al dia de hui, matí i els pròxims dies.

- Meteo: en aquest apartat podràs accedir a totes les dades disponibles de temperatura, humitat, precipitacions... en les dates que seleccions i te'ls mostrarà en forma de gràfic. A més podràs generar informes en pdf dels gràfics.

- Blog: articles relacionats amb el temps on podràs descobrir què és una tempesta seca o la neu granulada.

- Links: ací es recullen enllaços a satèl·lits meteorològics, radars o detectors de raigs.

Punxant en aquest enllaç podràs accedir a la informació del temps a Calp.

Toda la información del tiempo de Calp en la web del Ayuntamiento

CalpeNoticias - Thu, 11/07/2019 - 08:40
Jueves, 11 Julio, 2019 - 08:30

Desde la web del Ayuntamiento podrás acceder a toda la información sobre el tiempo en Calp. Nada más entrar en la web verás un cuadro resumen con la información meteorológica más destacada del día como la temperatura máxima y mínima, la humedad relativa, el viento.. así como la predicción de la radiación ultravioleta (UV).

Encontrarás además 4 secciones en la parte superior correspondientes a:

- Previsión: podrás conocer la previsión meteorológica para el día de hoy, mañana y los próximos días.

- Meteo: en este apartado podrás acceder a todos los datos disponibles de temperatura, humedad, precipitaciones... en las fechas que selecciones y te los mostrará en forma de gráfico. Además podrás generar informes en pdf de los gráficos.

- Blog: artículos relacionados con el tiempo en dónde podrás descubrir qué es una tormenta seca o la nieve granulada.

- Links: aquí se recogen enlaces a satélites meteorológicos, radares o detectores de rayos.

Pinchando en este enlace podrás acceder a la información del tiempo en Calp.

L'Ajuntament invertirà 16. 494€ en la restauració de l'escultura d'Alfaro, Cosmos 62

CalpeNoticiasVA - Wed, 10/07/2019 - 12:24
dimecres, 10 Juliol, 2019 - 12:15

L'escultura d'Andreu Alfaro “Cosmos 62” va tornar fa poc més d'un mes a Calp per a situar-se de nou en l'accés nord al municipi. Amb aquest trasllat va culminar un llarga negociació de l'Ajuntament amb l'IVAM per la qual el Museu va cedir l'escultura per a la seua exposició a Calp i la família Alfaro cedirà a l'IVAM dues escultures que substituïsquen a Cosmos 62.


 

A canvi el Consistori calpí es va comprometre a fer-se càrrec dels costos de transport i restauració de l'escultura ja que la conservació actual és deficient perque conté material oxidat i la policromia original està deteriorada. Finalment l'Ajuntament, amb la supervisió del Departament de Restauració de l'IVAM, ha adjudicat les obres a l'empresa especialitzada Contrafforte Restaure per un import de 16.494 €.


 

Els treballs consistiran en l'eliminació i decapat de la policromia no original , l'aplicació d'una capa antioxidant, l'aplicació de pintura negra mat i el lacatge final, a més de la consolidació a través de soldadura dels elements de terra.


 

L'escultura, realitzada per Alfaro en 1960, era propietat de José Huget, que va urbanitzar l'àrea coneguda com Calpesa, i la va instal·lar prop de l'actual gasolinera de l'accés nord al municipi. Anys després, “Cosmos 62” va ser venuda a l’ Institut Valencià d’ Art Modern i traslladada a València. No obstant això les obres d'Andreu Alfaro, mort en 2012, sempre es creaven pensant en l'entorn en el qual se situaven, formant part del paisatge, d'ací la conveniència de la tornada de l'escultura molt present en la memòria emocional de generacions de calpins.


 

El Ayuntamiento invertirá 16. 494€ en la restauración de la escultura de Alfaro, Cosmos 62

CalpeNoticias - Wed, 10/07/2019 - 12:17
Miércoles, 10 Julio, 2019 - 12:15

La escultura de Andreu Alfaro “Cosmos 62” volvió hace un poco más de un mes a Calp para ubicarse de nuevo en el acceso norte al municipio. Con este traslado culminó un larga negociación del Ayuntamiento con el IVAM por la que el Museo cedió la escultura para su exposición en Calp y la familia Alfaro cederá al IVAM dos esculturas que sustituyan a Cosmos 62.


 

A cambio el Consistorio calpino se comprometió a hacerse cargo de los costes de transporte y restauración de la escultura cuya conservación actual es deficiente ya que contiene material oxidado y la policromía original está deteriorada. Finalmente el Ayuntamiento, con la supervisión del Departamento de Restauración del IVAM, ha adjudicado las obras a la empresa especializada Contrafforte Restauro por un importe de 16.494 €.


 

Los trabajos consistirán en la eliminación y decapado de la policromía no original , la aplicación de una capa antioxidante, la aplicación de pintura negra mate y el lacado final, además de la consolidación a través de soldadura de los elementos desanclados.


 

La escultura, realizada por Alfaro en 1960, era propiedad de José Huget, que urbanizó el área conocida como Calpesa, y la instaló cerca de la actual gasolinera del acceso norte al municipio. Años después, “Cosmos 62” fue vendida al Institut Valencià d’ Art Modern y trasladada a València. Sin embargo las obras de Andreu Alfaro, fallecido en 2012, siempre se creaban pensando en el entorno en el que se ubicaban, formando parte del paisaje, de ahí la conveniencia de la vuelta de la escultura muy presente en la memoria emocional de generaciones de calpinos.


 

El Gobierno suspende de manera provisional la concesión de licencias en Manzanera I y II

CalpeNoticias - Mon, 08/07/2019 - 11:47
Lunes, 8 Julio, 2019 - 11:45

La Manzanera es uno de los enclaves más singulares de Calp, la urbanización nacida en los años 60 en el el Taller de Arquitectura de Ricardo Bofill constituye un entorno emblemático desde el punto de vista paisajístico, arquitectónico y ambiental.


 

Sin embargo, la zona se encuentra en una delicada situación ambiental ya que existen varias zonas urbanizables cercanas a La Cala de la Manzanera y a espacios verdes de alto valor paisajístico, además de su proximidad al Club Social La Manzanera, cuya concesión de ocupación se otorgó al Ayuntamiento hace unos años para su rehabilitación. A estas circunstancias hay que sumar que el Ayuntamiento solicitó por acuerdo plenario la declaración de Bien de Interés Cultural para los edificios Xanadú y Muralla Roja y el Club Social La Manzanera que está pendiente de resolución.


 

Con todas estas consideraciones, desde el Gobierno municipal, formado por PP y Ciudadanos, se ha iniciado expediente para suspender la tramitación y concesión de licencias en el suelo urbano de Manzanera I y Manzanera II. Se trataría de una suspensión provisional, que deberá ser aprobada por pleno, mientras desde el Departamento de Territorio se estudian nuevos usos y se determinan posibles alternativas que permitan incrementar en la medida de lo posible la calidad ambiental y paisajística de dicho ámbito.


 

El objetivo de esta medida radica en la necesidad de preservar uno de los últimos espacios verdes del litoral calpino, un enclave sometido a una fuerte presión urbanística, dentro de la apuesta del actual gobierno por un modelo más sostenible


 

El ple aprova les dedicacions i retribucions dels regidors

CalpeNoticiasVA - Fri, 05/07/2019 - 14:58
divendres, 5 Juliol, 2019 - 14:00 El ple de l'Ajuntament de hui, el primer de la nova legislatura, ha aprovat la constitució dels grups municipals, les retribucions dels membres de la corporació i el número i retribucions dels assessors de govern.   D'aquesta manera s'estableixen cinc dedicacions exclusives amb una retribució anual de 34.000 € anuals cadascuna, de les quals quatre seran per a membres del govern i una per a membres de l'oposició. A més s'estableixen tres  dedicacions parcials del 80% amb una retribució de 27.200 € anuals cadascuna, i una parcial de 70% amb una retribució de 23.800€, totes elles per a membres de l'equip de govern. Finalment s'estableixen  tres dedicacions parcials de 50% amb una retribució anual de 17.000€ que es destinen 2 al Pspv-Psoe i una altra Compromís.   L'alcaldessa de Calp, Ana Sala, no tindrà dedicació exclusiva ni retribució, percebrà les indemnitzacions corresponents per assistència als plens, 550 €, i comissions i juntes de govern, 350€. L'alcaldessa ha assenyalat que “es retribueix la responsabilitat del càrrec”.   Les retribucions i indemnitzacions dels regidors per assistències a plens, comissions i juntes de govern es mantenen respecte a la passada legislatura, amb un lleuger increment en el cas de l'alcaldessa en qualitat de presidenta d'aquests òrgans col·legiats. S'estableixen cinc grups municipals: PP, PSPV-PSOE, Compromís-Verds, Ciutadans de Calp-Partit de la Ciutadania i Defendamos Calpe.   També s'ha aprovat el nomenament de representants de la Corporació  en Òrgans Col·legiats, en aquest punt Defendamos Calpe ha presentat una esmena ja que no forma part de cap d'aquests òrgans, no obstant això l'alcaldessa s'ha compromés a modificar aquesta situació.   Quant al nombre d'assessors del govern s'estableix un total de set amb una retribució anual de 33.458€. Els plens municipals ordinaris se celebraran el segon dilluns del mes a les 17 hores i les juntes de govern i les comissions informatives els divendres. Els plens podran seguir-se des de la web.

Pages