De kadastrale informatiepunten (CIP) zijn kantoren die door het directoraat-generaal van het kadaster zijn gemachtigd in verschillende openbare organisaties en instellingen, voornamelijk in gemeenteraden,