Belanghebbenden worden hierbij geïnformeerd dat op grond van de derde aanvullende bepaling van KB 463/2020 van 14 maart de alarmtoestand heeft uitgeroepen voor het beheer van de gezondheidscrisissituatie als gevolg van de COVID-19, de termijnen voor het verwerken van administratieve procedures zijn opgeschort. Om deze reden zal de verleende termijn niet lopen vanaf het moment dat het Koninklijk Besluit of, in voorkomend geval, de verlengingen ervan, zijn geldigheid verliest.