Het profiel van de aannemer is een dienst die via internet wordt verspreid via de website van de gemeenteraad, gecreëerd door de wet inzake overheidscontracten (thans artikel 53 van de herziene tekst van de bovengenoemde wet, goedgekeurd bij koninklijk wetgevingsdecreet 3 / 2011, van 14 november), om transparantie en openbare toegang tot informatie over contractuele activiteiten te waarborgen. In het "contracteringsprofiel" dat uniek zal zijn voor het gehele gemeentelijke gebied (de gemeenteraad en zijn autonome organen), zullen de aankondigingen van de op te roepen biedingen worden gepubliceerd, evenals de toekenning en formalisering van de contracten.

Raadpleging van contractbestanden

Contracten

Kleine Contracten

Privaat