• Gedelegeerde wethouder van economische promotie, toerisme, handel en creama

    Te bepalen.

    Te bepalen.

    Lid van de plenaire vergadering van de gemeente.

    Lid van de plaatselijke raad van bestuur.

    De vergoeding voor volledige aanwezigheid is 455 euro, voor hulp aan de informatiecommissies 270 euro en voor het bijwonen van de regeringsvergaderingen 270 euro, als woordvoerder van de Gemeentelijke Groep PP.