TELEFOONNUMMER VOOR HULP AAN MISHANDELDE VROUWEN: 016 (vertrouwelijk en gratis, 24 uur per dag)

VROUWENCENTRUM 24 UUR PER DAG: 900 58 08 88 (gratis)

ORPSEN EN NATIONALE ORDEDIENSTEN:

  • Alarmnummer 112
  • Guardia Civil 062
  • Plaatselijke politie 96 583 90 00

SPOEDEISENDE HULP GEZONDHEIDSCENTRUM: 96 687 04 51