De Afdeling

De afdeling Gelijkheid is verantwoordelijk voor het geven van juridisch en sociaal advies, en advies op het gebied van beheer van middelen, aan de in Calp ingeschreven inwoners die daaraan behoefte hebben.

Op verzoek van de belanghebbende of ambtshalve, afhankelijk van het geval, worden zaken in behandeling genomen die voor de belanghebbenden een trauma kunnen betekenen vanwege de legale verwikkelingen waarmee ze te maken krijgen. Zo wordt vermeden dat de voor hen toch al problematische situatie nog verder verslechtert vanwege de stress die voortvloeit uit onbekendheid met de rechten en plichten, en hoe daarmee om te gaan. Deze situaties kunnen zich voordoen zowel binnen het gezin, in het bijzonder in geval van slachtoffers van huiselijk geweld of gendergeweld, als op elk ander gebied uit het dagelijks leven.

Algemene Informatie
  • Adres: Carrer Llibertad 36 (Passage)
  • Telefoon:
    • Rechtstreeks: 96 583 51 11
    • Centrale: 96 583 36 00 (extensies: 8060 - 8061)
  • E-mail: igualtat@ajcalp.es
  • Normale kantooruren: van 10.00 tot 14.00 u.
  • Afspraaktijden juridisch consulente: dinsdag/donderdag van 10.30 tot 14.00 u.

 

  • N.B.: Dit zijn de officiële tijden. De tijden zijn echter flexibel en kunnen aangepast worden aan de persoonlijke situatie van elke belanghebbende. Het is bovendien mogelijk afspraken te maken buiten de aangegeven dagen.
Oficinas en Pasaje en la C/ Libertad.