Familierecht:

 • Rechten en plichten binnen het huwelijk
 • Procedures voor uit elkaar gaan, nietigverklaring en scheiding
 • Samenleving buiten het huwelijk om. Rechten en plichten. Wat te doen bij uit elkaar gaan.
 • Afstamming: recht op voeding, erkenning, opvang, bevoogding, mindervaliditeit…

 

Strafrecht:

 • Huiselijk geweld (mannen, vrouwen, ouderen of minderjarigen, die te lijden hebben van enige vorm van geweld of agressie binnen de eigen woning).
 • Discriminatie.
 • Misbruik/seksueel geweld.
 • Begeleiding op het moment van indienen van de aanklacht.
 • Niet betaalde bijdragen.

 

Algemeen civiel recht:

 • Hypotheek.
 • Huur, enz.