Loco-burgemeesters vervangen de burgemeester in volgorde van benoeming bij een vacature, afwezigheid of ziekte. Ze worden door de burgemeester vrijwillig benoemd en teruggetrokken uit de leden van het plaatselijke gemeentebestuur.   

Bij gemeentebesluit van 19 juni 2019, kwam de burgemeester overeen om de volgende leden van het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur als loco-burgemeesters van de gemeente Calp te benoemen:

Eerste Loco-Burgemeester:

  • De heer Juan Manuel del Pino López

Tweede Loco-Burgemeester:

  • De heer Francisco Avargues Guardiola

Derde Loco-Burgemeester:

  • Mevrouw Ana Isabel Perles Ribes

Vierde Loco-Burgemeester:

  • Mevrouw Hilde Elisa Peter Backaert

Vijfde Loco-Burgemeester:

  • De heer Fernando Ortiz Morón

Zesde Loco-Burgemeester:

  • Mevrouw Noelia Ciscar Martínez

Zevende Loco-Burgemeester:

  • Mevrouw Rebeca Merchán Díaz