Gratis telefoonlijn in geval van noodgevallen (via mobiele of vaste telefoon).

Het nummer 112 is bedoeld voor zo snel mogelijke hulpverlening in geval van oproepen van burgers die zich in een persoonlijke of collectieve risicosituatie bevinden.

Noodoproepen via het telefoonnummer 112 kunnen worden gemaakt door elke burger die medische hulp, brandweer of politie nodig heeft, of voor zaken die betrekking hebben op de openbare orde en veiligheid, om het even onder welke overheidsinstantie die vallen.

  • Op dit nummer wordt van de burger de informatie verzameld die de operationele noodhulpdiensten nodig hebben bij zo efficiënt mogelijke uitvoering van de werkzaamheden.
  • De afdeling stelt de diensten voor noodhulp in kennis die in actie moeten komen (en ook degene die op de hoogte moeten zijn), waarbij alle mogelijke samenwerking wordt verleend bij coördinatie tussen die diensten, om op elk voorval zo efficiënt mogelijk te kunnen reageren.

De oproepen worden aangenomen door gekwalificeerd personeel dat tot taak heeft de oproep van de beller aan te nemen en de informatie te verwerken, om te komen tot exacte vaststelling van de plaats van het incident, de aard, de omstandigheden, de betrokken personen, de ernst van de situatie, enz. Vervolgens wordt dit doorgegeven aan de respectievelijke communicatiecentra van de voor de te leveren dienst verantwoordelijke instanties.

Het coördinatiecentrum van het alarmnummer 112 staat de burger permanent ter beschikking in de officiële talen van de autonome regio Valencia en in het Frans, Engels en Duits.