De Afdeling

Het korps van de plaatselijke politie van Calp heeft een hiërarchische structuur en organisatie, is afhankelijk van de gemeente en heeft als voornaamste doel het aan de inwoners bieden van efficiënte en kwalitatief goede openbare dienstverlening binnen het kader van de wet.

Onze onmiskenbare roeping is ondersteuning en bescherming van en hulpverlening aan de inwoners, teneinde hen in staat te stellen tot vrijelijke uitoefening van hun rechten en vrijheden. Op die manier dragen we bij aan hun welzijn en leefkwaliteit.

De plaatselijke politie staat voor u klaar bij verzoeken om onmiddellijke tussenkomst in geval van:

  • Veiligheid op de openbare wegen: verkeersongevallen.
  • Openbare orde en veiligheid: bescherming van bezittingen en personen.
  • Plaatselijke samenleving: in acht nemen van de gemeentelijke verordeningen.
Algemene Informatie
  • Gemeentelijk raadslid: Pedro Jaime Fernández
  •  Bureau: Avd. Europa nº 15.
  •  Telefoon plaatselijke politie: 96.583.9000
  •  Alarmnummer: 112 (24 uur)
  •  Kantooruren: 08.00 tot 15.00 u.
  •  E-mail: policia@ajcalp.es