• Persoonlijk op het bureau van de plaatselijke politie aan Avd. De Europa no. 15.
  • Door te bellen naar het bureau van de plaatselijke politie:

Telf: 965839000 / Fax: 965830812

  • Per e-mail aan: policia@ajcalp.es
  • Schriftelijk aan de afdeling Burgerzaken van de gemeente, Avd. Ifach no. 12.