De Afdeling

De Vrijwilligersvereniging voor Burgerbescherming van Calp is een organisatie met een humanitair en altruïstisch karakter, die belangeloos en solidair activiteiten ontplooit voor bescherming van personen, goederen en het milieu in de autonome regio Valencia.

De Vrijwilligersvereniging voor Burgerbescherming valt bestuurlijk onder de burgemeester, of het raadslid aan wie die taak is gedelegeerd, en voor wat betreft functionering onder de Plaatselijke Dienst Burgerbescherming.

De vereniging bestaat uit natuurlijke personen die hun taak als vrijwilligers voor burgerbescherming uitvoeren overeenkomstig de bepalingen in het functioneringsreglement.

Algemene Informatie
  • Gemeentelijk raadslid:
  • Basis: Av. Ejércitos Españoles, 26
  • Bureau: C/ Llibertat, 21
  • Kantooruren: maandag tot vrijdag van 08.00 tot 14.00 u.
  • Tel.: 600.481.017
  • Tel.: Alarmnummer:112
  • E-mail: proteccioncivil@ajcalp.es
Dutch