• Ged. Raad. Versted., Parken en Tuinen, Nood. Civiele Besch., Open. Vervoer, Open. Verlichting, Afgevaardigden Zone en Stranden

  I. Activa

  •     Onroerend goed (kadastrale waarde en aandeel in eigendom) diverse woningen 152.630,00 euro.
  •     Totaal 152.630,00 euro.

  II. Passiva

  •     Saldo medio bankrekeningen 3.936,93 euro.
  •     Netto inkomsten vorig jaar 26.284,73 euro.
  •     Hypotheeklening 39.753,73 euro.
  •     Doorlopend krediet 3.342,74 euro.

  III. Werkzaamheden:

  • Nettenmaker (zelfstandig)

  Lid van de plenaire vergadering van de gemeente

  Plaatsvervanger in de raadgevende comités

  Plaatsvervangend afgevaardigde van Dienst brandpreventie en -bestrijding en van het Consorcio Provincial de Alicante

  Afgevaardigde van de gemeente voor het Consorcio voor Economische Ontwikkeling van La Marina Alta (CREAMA)

  34.000 euro per jaar als lid van de Corporation met exclusieve toewijding.