Vanuit het gemeentebestuur wordt rekening afleggen aan de inwoners over het bestuur bevorderd en gepromoot door te voorzien in eenvoudige en heldere toegang tot deze openbare gegevens.

Wat wil transparantie zeggen?

Transparantie stelt de inwoners in staat tot dagelijkse deelname aan kwesties van algemeen belang. Het voorziet bovendien in een systeem voor controle op en kennisname en bewaking van de activiteiten van het openbaar bestuur en de daarvan afhankelijke instellingen. Dat vormt de basis van onze wetgeving, artikel 9.2 en 23.1 van de Spaanse Grondwet, en verplichte internationale referenties op dit gebied, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 21.1, het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, artikel 25.a, en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.

 1. Begroting 2016
 2. Memorandum van het Gemeentehuis 2016
 3. Status Kosten Organische Indeling 2016
 4. Gemeentebegroting 2015 (Spaans)
 5. Gemeentebegroting 2014
 6. Gemeentebegroting 2013
 7. Begrotingsafwikkeling 2012
 • Begrotingsresultaat
 • Resterend saldo
 • Verslag kasbalans
 • Status begrotingsjaar, inkomsten
 • Afgesloten begrotingsjaren (algemene samenvatting per begrotingsjaar)
 • Debiteuren, niet begrote kashandelingen
 • Niet begrote kashandelingen in afwachting van afwikkeling, ontvangsten
 • Status begrotingsjaar, uitgaven
 • Afgesloten begrotingsjaren, samenvatting uitgaven per begrotingsjaar
 • Crediteuren, niet begrote kashandelingen
 • Niet begrote kashandelingen in afwachting van afwikkeling, betalingen
 • Insolventie
 • Afwijkende financiering
 • Crediteuren, handelingen in afwachting van toepassing van de begroting
 1. Begrotingsafwikkeling 2012. Begrotingsstabiliteit
 2. Ondertekende overeenkomsten
 3. Subsidies