L'Agenda 21 és el Pla d'Acció de caràcter estratègic proposat per l'ONU per a aconseguir entre tots un desenvolupament més sostenible en el segle XXI. El document va ser aprovat i signat per 173 governs en la Conferència de Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament, celebrada a Rio de Janeiro el 1992, on es va fer una crida perquè els governs locals siguen els que posen en marxa els seus propis processos d'Agenda 21 Local.

L'Ajuntament, com a administració més propera als ciutadans, és el que majors competències exerceix en la planificació del seu territori i en el medi ambient. Aquest sistema de gestió té la seua confirmació i validació, gràcies al desplegament de processos de participació ciutadana.

  • Al març de 2002, l'Ajuntament dóna els primers passos en matèria d'Agenda 21 Local, i signa els documents i compromisos establits en la Carta de Aalborg.
  • L'any 2007 va haver-hi un nou intent de desenvolupament que no va tenir continuïtat política.
  • L'any 2012 es reinicien de nou els treballs i se signa el compromís de la Carta d'Aalborg +10 la qual regirà els continguts del Pla d'Acció Local (Plenari de 13 d'Abril de 2012).
Red Provincial d'Agendes 21 (Alacant)