Subscribe to CalpeNoticiasVA feed
Updated: 17 min 31 sec ago

L'Ajuntament ofereix en el seu web un assistent virtual per a resoldre dubtes sobre el coronavirus

Mon, 30/03/2020 - 11:31
Dilluns, 30 Març, 2020 - 11:30

L'Ajuntament ha instal·lat en la seua pàgina web www.calp.es el chatbot Carina, es tracta d'un assistent virtual intel·ligent que contesta preguntes bàsiques sobre el brot de coronavirus (contagi, símptomes, prevenció, etc.)

Aquest assistent virtual ha sigut desenvolupat per l'empresa 1MillionBot que l'ha cedida gratuïtament a les administracions públiques interessades. El Chatbot Carina és capaç de respondre a més del 88% de les consultes, a més cada dia amplia la seua capacitat de contestar fins i tot preguntes complexes.

Carina extrau la seua informació de fonts oficials com l'OMS (Organització Mundial de la Salut), el Ministeri de Sanitat i normatives governamentals, el Centre per al Control i la Prevenció de Malalties i articles científics i la informació s'actualitza dia a dia.

El servei proporcionat permet manejar un número molt alt de consultes al mateix temps sense intervenció humana i ve a completar els actuals canals de comunicació. D'aquesta manera busca contribuir positivament a mantindre informats als ciutadans pal·liant la saturació dels telèfons d'informació sobre aquest tema. Les preguntes més habituals es refereixen als símptomes del coronavirus, què és exactament, les zones de risc, com protegir-se o què fer quan apareixen els símptomes.

Aprovades les ajudes d'emergència social

Fri, 27/03/2020 - 16:37
divendres, 27 Març, 2020 - 14:30

En la Junta de Govern de hui s'ha establit el protocol per a accedir a les ajudes per a atendre necessitats bàsiques. Es tracta d'ajudes per a afrontar despeses específiques de caràcter bàsic, és a dir, necessitats alimentícies, de productes d'higiene i farmacèutics provocats per la situació excepcional de l'estat d'alarma causat pel COVID-19.

 

S'estableix un mecanisme molt àgil per a accedir a aquestes ajudes. La petició s'iniciarà d'ofici o bé a petició de la persona sol·licitant. Es realitzarà via telefònica 965837223 o via correu electrònic a: servsociales@ajcalp.es i podrà sol·licitar-se a partir de la setmana vinent.

 

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones o famílies residents i empadronades a Calp, així com aquells transeünts (persones sense llar) l'estat de necessitat de les quals es trobe reconegut en el moment de la sol·licitud i que complisquen els requisits establits per a la seua concessió com l'escassetat o falta absoluta de recursos econòmics. Aquestes ajudes tindran caràcter mensual mentre es mantinga l'estat d'alarma.

 

A més s'ha informat de la suspensió de totes les taxes municipals mentre continue l'estat d'alarma, així com la devolució dels rebuts ja satisfets en aquells serveis que no s'han pogut prestar.

 

Els diferents departaments municipals ja estan treballant en les bases per al programa d'ajudes al comerç i als autònoms, motor de l'economia, per a promoure l'activitat econòmica quan acabe la situació d'estat d'alarma.

La Policia Local denuncia 64 persones per infringir les restriccions de circulació

Fri, 27/03/2020 - 16:10
divendres, 27 Març, 2020 - 14:15

La Policia Local de Calp ha emés un informe sobre l'incompliment de les restriccions establides pel decret de declaració de l'estat d'alarma en el qual recull les denúncies interposades entre el 15 i el 25 de març.

La Policia ha denunciat 64 persones per infraccions relacionades amb la limitació de la llibertat de circulació. A més s'ha denunciat a 3 persones per infraccions sobre les mesures de contenció en l'àmbit de l'activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d'hostaleria i restauració, és a dir, per no complir el tancament d'establiments.

En el Comité de Crisi celebrat hui telemàticament, s'ha informat que l'alberg per a persones sense llar està funcionant sense problemes. Des de la Policia Local s'està controlant el compliment de les directrius de l'OMS en relació a les obres i construccions.

El govern local destinarà 1 milió d'euros per als afectats per l'estat d'alarma

Thu, 26/03/2020 - 15:31
dijous, 26 Març, 2020 - 15:15

El govern local de Calp ja ha preparat un paquet de mesures per a fer front a les conseqüències del coronavirus i de la situació d'estat d'alarma, i per a dur a terme aquestes mesures es realitzarà una modificació pressupostària que permetrà comptar amb 1 milió d'euros.

L'alcaldessa, Ana Sala, ha anunciat que s'estableixen diverses línies d'actuació, d'una banda mesures d'ajuda d'emergència social que s'activaran immediatament i que permetran atendre aquelles persones més vulnerables, famílies en risc d'exclusió la situació de la qual s'ha vist agreujada amb l'estat d'alarma.

 

Una altra línia d'actuació és l'ajuda al comerç i als autònoms, motor de l'economia, per a promoure l'activitat econòmica quan acabe la situació d'estat d'alarma. L'objectiu és impulsar la recuperació econòmica el més prompte possible.

 

A això s'uneixen una sèrie de mesures fiscals com l'eliminació o reducció de determinades taxes, com l'ocupació de via pública o mercats ambulants, o l'ampliació del pagament de l'IBI. L'Ajuntament ha acordat suspendre durant el temps de duració de l'estat d'alarma tots els pagaments i tributs municipals. A més el pagament del rebut de març de l'Escola Infantil Silene d’Ifac ja s'ha suspés.

Segons l'alcaldessa “es tracta de mesures per a ajudar a les persones però també a les empreses i comerços que generen ocupació i que s'han vist obligades a tancar amb l'estat d'alarma, aquestes mesures permetran recuperar l'activitat econòmica el més prompte possible i esmorteir les pèrdues derivades del tancament de negocis”.

 

Aguas de Calpe prolonga el període de pagament dels rebuts d'aigua sense cap recàrrec

Thu, 26/03/2020 - 13:34
dijous, 26 Març, 2020 - 13:30

Aguas de Calpe, empresa encarregada del subministrament i proveïment d'aigua, ha aprovat una sèrie de mesures excepcionals davant la situació d'alarma generada pel COVID-19, la primer d'elles és que es prolonga el període de pagament per a aquelles persones que no poden fer front als rebuts dins del període de pagament voluntari sense generar cap mena de recàrrec.

A més s'adaptaran amb caràcter extraordinari els nivells d'ajuda social de l'actual programa de Responsabilitat Social Humanitària d'Aguas de Calpe per a impedir que els efectes derivats de l'estat d'alarma puguen posar en risc d'exclusió social a qualsevol ciutadà de Calp.

El regidor i conseller delegat d'Aguas de Calpe, Juan Manuel del Pino, ha assenyalat que “l'empresa en coordinació amb els Serveis Socials ha adoptat aquestes mesures per a mantindre un servei essencial com és l'aigua. Aguas de Calpe ha establit un Pla de Contingència que es mantindrà en vigor mentre el Govern d'Espanya mantinga l'estat d'alarma, la finalitat de la qual és evitar el risc d'exclusió social entre els usuaris més desfavorits. Per a això es prolongarà el període de pagament mentre existisca la necessitat sense que això comporte sanció ni sobrecarregue algun”.

A més Aguas de Calpe garanteix la qualitat i el subministrament de l'aigua per a consum així com el tractament i sanejament de les aigües residuals en el municipi.

Calp ajorna la celebració del Mig Any fester

Wed, 25/03/2020 - 12:32
dimecres, 25 Març, 2020 - 12:30 A causa de l'actual estat d'alarma i alerta sanitària, la Associació de Moros i Cristians  “Santíssim Crist de la Suor” i l'Ajuntament de Calp han acordat ajornar la celebració del Mig Any Fester que al principi havia de celebrar-se  els dies 24, 25 i 26 d'abril.   Els festejos s'ajornen fins a nova data  encara per determinar. Tan prompte es restablisca la normalitat es podran definir noves dates per a les celebracions.   Tant la presidenta de la Associació de Moros i Cristians  Santíssim Crist de la Suor, Mª Angeles Penella, com l'alcaldessa, Ana Sala, agraeixen la comprensió de tots els festers així com calpins i calpines. Després d'aquesta difícil situació les festes tornaran a celebrar-se amb més força i il·lusió.

L'Ajuntament cridarà a 3.000 persones majors per a saber si necessiten ajuda

Wed, 25/03/2020 - 12:11
dimecres, 25 Març, 2020 - 11:30

L'Ajuntament de Calp ha posat en marxa una iniciativa amb què pretén saber com es troben les persones majors de la localitat i si tenen algun tipus de necessitat a fi de poder ajudar-les.

L'acció es coordina des del Centre Cívic "Mare de Déu dels Neus"; on hi ha registrades en estos moments quasi 3.000 persones majors i s'articularà a través d'una xarxa de suport.

Des del propi centre es repartiran els contactes entre un grup de persones perquè criden per telèfon a les persones majors i els pregunten com es troben i si tenen algun tipus de necessitat.

El servici ha començat a funcionar des de hui i l'objectiu és que totes les persones majors que viuen soles a Calp reben una crida cada pocs dies per a conéixer quina és la seua situació.

El principal problema que es planteja ara és atendre la població estrangera per les limitacions que suposa l'idioma.

Des de l'Ajuntament estan contactant amb diverses associacions d'estrangers per a buscar voluntaris que es puguen incorporar a esta iniciativa.

En el cas que les persones majors que majoritàriament viuen soles necessitaren algun servici una vegada detectat a través de les crides de telèfon, es coordinaria amb altres servicis municipals que estan ja funcionant per a donar-los solució.

Un d'estos servicis és el que oferix protecció civil per a realitzar la comprar d'aliments i medicines a aquelles persones majors que estan soles i no es poden desplaçar.

Una altra de les iniciatives posades en marxa és la possibilitat de rebre ajuda psicològica a través de telèfon i Skype i la qual posaran també a disposició d'estes persones a qui la soledat i el confinament pot afectar-los amb molta major incidència.

L'Ajuntament pretén d'esta manera que cap persona major que viu en la localitat es quede sense ajuda o assistència.

El Ayuntamiento llamará a 3.000 personas mayores para saber si necesitan ayuda

Wed, 25/03/2020 - 11:44
dimecres, 25 Març, 2020 - 11:30

El Ayuntamiento de Calp ha puesto en marcha una iniciativa con la que pretende saber cómo se encuentran las personas mayores de la localidad y si tienen algún tipo de necesidad con el fin de poder ayudarlas.

La acción se coordina desde el Centro Cívico “Mare de Déu de les Neus” donde hay registradas en estos momentos casi 3.000 personas mayores y se articulará a través de una red de apoyo. Desde el propio centro se repartirán los contactos entre un grupo de personas para que llamen por teléfono a las personas mayores y les pregunten cómo se encuentran y si tienen algún tipo de necesidad.

El servicio ha comenzado a funcionar desde hoy y el objetivo es que todas las personas mayores que viven solas en Calp reciban una llamada cada pocos días para conocer cuál es su situación. El Ayuntamiento pretende de esta forma que ninguna persona mayor que vive en la localidad se quede sin ayuda o asistencia.

El principal problema que se plantea ahora es atender a la población extranjera por las limitaciones que supone el idioma. Desde el Ayuntamiento están contactando con varias asociaciones de extranjeros para buscar voluntarios que se puedan incorporar a esta iniciativa.

En el caso de que las personas mayores que en su mayoría viven solas necesitaran algún servicio una vez detectado a través de las llamadas de teléfono, se coordinaría con otros servicios municipales que están ya funcionando para darles solución. Uno de estos servicios es el que ofrece protección civil para realizar la comprar de alimentos y medicinas a aquellas personas mayores que están solas y no se pueden desplazar.

Otra de las iniciativas puestas en marcha es la posibilidad de recibir ayuda psicológica a través de teléfono y Skype y la cual pondrán también a disposición de estas personas a las que la soledad y el confinamiento puede afectarles con mucha mayor incidencia.

L'Ajuntament posa en marxa un servici d'atenció psicològica a través de telèfon i Skype

Tue, 24/03/2020 - 12:45
dimarts, 24 Març, 2020 - 12:30

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Calp va aprovar en la reunió mantinguda divendres passat 20 de març posar en marxa un nou servici d'ajuda psicològica a través de telèfon i de Skype.

Per a poder optar a este servici cal sol·licitar cita prèvia i posteriorment es farà la intervenció en sessions de 30 minuts, preferentment a través de Skype ja que permet un contacte més directe amb les persones usuàries.

Rebeca Merchán, Regidora responsable del servici, apunta que "els problemes psicològics derivats del confinament comencen a sorgir a partir de la primera setmana de tancament quan ja som conscients de la situació que estem vivint".

"Volem servir d'ajuda a totes les persones que estan soles especialment a les més majors", va afegir Merchán.

L'horari d'atenció d'este servici és de 9 a 13h de dilluns a divendres i el telèfon a què cal cridar per a sol·licitar cita prèvia és el 663 212 521.

La comunitat xinesa de Calp dóna 15.000 màscares i 9 lots de gel hidroalcohòlic, esprai higienitzant i guants

Fri, 20/03/2020 - 14:10
divendres, 20 Març, 2020 - 14:00

La comunitat xinesa a Calp ha donat 15.000 màscares i 9 grans lots de gel hidroalcohòlic, esprai higienitzant i guants que es destinaran al Centre de Salut, a la Casa de la Mar, a la Policia Local, a la Guàrdia Civil, a Protecció Civil, a les residències Colina Club, La Saleta, Domis VI i al personal de l'Ajuntament que atén el públic.

Les empreses que han fet lliurament aquest matí del material són: EMC Multiprecio, Basar Precio Unico, HiperCalp, Basar Dragón, Beauty Home, Kangda, Basar Shang Hai, Basar Euro, restaurants Nihao, Ciudad  Imperial, Jimmy, Fu Man Lao, ChinaTown,  Pato Laqueado, Beni Àsia, Suvahi, Sakura, Casa Asiàtico, Oriental Garden i La Lonja, amb la col·laboració d'Assessoria Pastor Hernández.

Representants d'aquestes empreses han afirmat que: “Abans ajudàvem a la Xina perquè som xinesos i ara a Espanya perquè aquesta és ara la nostra llar”.

L'alcaldessa Ana Sala ha agraït a la comunitat xinesa aquesta iniciativa i ja s'han distribuït els lots per a començar a utilitzar-los.

La Junta de Govern acorda destinar part del pressupost per a atendre les necessitats dels ciutadans

Fri, 20/03/2020 - 13:43
divendres, 20 Març, 2020 - 13:30

El govern de Calp ha celebrat hui l'última junta de govern presencial, a partir d'ara tant les juntes com els plens se celebraran telemàticament a través de videoconferència.

En la junta de govern de hui s'ha acordat destinar part del pressupost per a reforçar el departament de Serveis Socials de manera que es puga atendre i assistir a tots els ciutadans que el necessiten. De moment s'obrirà la bossa de personal del departament de Serveis Socials.

 

A més dilluns que ve s'incorporen 9 nous agents de la Policia Local de l'última convocatòria de Recursos Humans. S'adquiriran de manera immediata dos vehicles per a Serveis Socials i Policia Local, a aquests dos departaments se'ls dotarà de tot el material necessari per a continuar realitzant les seues funcions amb seguretat.

També s'ha acordat que els diferents departaments municipals comencen a treballar en la convocatòria d'ajudes i subvencions destinades a les empreses i comerços afectats pel tancament de l'estat d'alarma. La Policia Local ha informat que durant aquests dies s'han realitzat dues denúncies per l'incompliment del tancament d'establiments dues denúncies a persones físiques per no complir la recomanació de romandre a les seues cases. S'ha aprovat habilitar el Pavelló Domingo Crespo per a acollir a cinc persones sense llar.

Una altra de les decisions preses hui és la d'obrir al públic l'Oficina d'Atenció al Ciutadà per a tràmits presencials com la fe de vida i el certificat digital, atés que aquest últim és imprescindible per a poder realitzar tràmits telemàtics amb l'administració. Al personal d'aquest departament se li protegirà amb una mampara de cristall i altres mitjans. L'atenció continuarà sent preferentment telefònica i amb cita prèvia.

 A més s'aprofitarà que els edificis municipals estan tancats per a dur a terme treballs de desinfecció per empreses especialitzades. Quant a la contractació municipal, s'ha ordenat als diferents departaments municipals que continuen treballant en els procediments dels plecs fins al moment en què es requereix activitat presencial i reunió pública. Precisament aquesta setmana s'aprovava el contracte de la zona blava, no obstant això la normativa exigeix reunió pública i presencial en l'obertura de les ofertes. A més l'Ajuntament habilitarà un telèfon d'assistència psicològica per a aquelles persones que el necessiten.

L'alcaldessa, Ana Sala, ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat i ha assenyalat que “tot el romanent de tresoreria es destinarà a atendre els ciutadans, renunciarem a inversions per a ajudar a qui el necessite”.

 

D'altra banda , la comunitat xinesa a Calp ha donat 15.000 màscares i 9 grans lots de gel hidroacolhico, esprai higienizante i guants que es destinaran al Centre de Salut, a la Casa de la Mar, a la Policia Local, a la Guàrdia Civil, a Protecció Civil, a les residències Pujol Club, La Saleta, Domis VI i al personal de l'Ajuntament que atén el públic.

Les empreses que han fet lliurament aquest matí del material són: EMC Multiprecio, Basar Precio Unico, HiperCalp, Basar Dragón, Beauty Home, Kangda, Basar Shang Hai, Basar Euro, restaurants Nihao, Ciudad  Imperial, Jimmy, Fu Man Lao, ChinaTown,  Pato Laqueado, Beni Àsia, Suvahi, Sakura, Casa Asiàtico, Oriental Garden i La Lonja, amb la col·laboració d'Assessoria Pastor Hernández. Representants d'aquestes empreses han afirmat que “Abans ajudàvem a la Xina perquè som xinesos i ara a Espanya perquè aquest és ara la nostra llar”. L'alcaldessa Ana Sala ha agraït a la comunitat xinesa aquesta iniciativa i ja s'han distribuït els lots per a començar a utilitzar-los.

La Regidoría de Sanitat informa:

Wed, 18/03/2020 - 12:36
dimecres, 18 Març, 2020 - 12:15

 

📌L'atenció sanitària en el Centre de Salut i a la Casa de la Mar de Calp, encara estant garantida, es realitzarà telefònicament. No cal assistir al Centre de Salut, primer cal cridar i seran atesos pel metge que decidirà com actuar. La Casa de la Mar es dedica únicament a pediatria. 

📌Les cites programades també es realitzen telefònicament.  📌La gestió de les receptes es realitzarà telefònicament, amb l'última recepta i després de cridar al Centre de Salut s'activarà automàticament.  📌El servei de rehabilitació queda anul·lat per complet.  📌No es realitzen tràmits administratius, ni renovació ni creació de targetes sanitàries.  📌Els comunicats de baixa, resultats de proves, etc. es realitzen telefònicament i per correu electrònic.  📌Només es realitzen radiografies d'urgència. 📌Els únics serveis que es realitzen presencialment són: Sintrón, cures i analítiques d'urgència derivades per l'Hospital.  📌L'accés al centre de salut es realitzarà de 8 a 20 hores únicament per l'entrada principal, planta 0. A partir de les 20 hores l'accés es realitzarà únicament per Urgències.  📌Telèfons  CENTRE DE SALUT ☎️96 687 04 50(cites)  ☎️96 687 04 50(urgències)  CASA DE LA MAR ☎️96 681 64 50 CONSELLERIA DE SANITAT☎️ 900 36 22 36 (24 H per a resoldre dubtes)

L'Ajuntament garanteix l'atenció a persones majors o amb problemes de mobilitat

Tue, 17/03/2020 - 10:14
dimarts, 17 Març, 2020 - 10:00

El govern de Calp ha creat un comité de crisi per a realitzar el seguiment de la situació municipal durant l'estat d'alarma, aquest comité, que es comunica telemàticament, està format per l'Alcaldia, la Secretaria Municipal, i les regidories de Neteja Viària, Policia, Serveis Generals, Comunicació i Protecció Civil. 

Algunes de les mesures adoptades són l'anul·lació de l'atenció presencial a l'Ajuntament encara que atendran telefònicament els departaments de Serveis Socials (965837223) i Atenció al Ciutadà 96 583 36 00 i 900 20 40 50. Els únics departaments municipals que mantenen l'atenció presencial són Policia Local i el Servei d'Ajuda a domicili de Serveis Socials. 

 

A més l'atenció a persones majors o amb mobilitat reduïda s'està realitzant a través de Serveis Socials i les Ong´s locals. Així i tot són nombrosos els calpins i calpines que s'han prestat com a voluntaris, no obstant això des de l'Ajuntament es recomana que romanguen a les seues cases i s'agraeixen les mostres de suport i solidaritat. Protecció Civil i Creu Roja han habilitat un vehicle per a portar medicaments i menjar a persones majors o amb dificultats de mobilitat, les persones que requerisquen aquest servei poden telefonar al 647 613076 i al 96. 583. 16. 16. 

 

Des de l'Ajuntament de Calp s'informa la població que les unitats contra la violència de gènere de la Policia Local, Guàrdia Civil i Regidoria d'Igualtat continuen treballant. En cas de necessitar aquests serveis es pot telefonar al 96 583 90 00, 96 583 00 80 i 96. 36 00. 

 

L'empresa concessionària del Servei de Neteja, Acciona, està realitzant totes les nits la desinfecció dels carrers del municipi amb un producte específic. Per part seua, Aigües de Calp ha garantit que mentre es prolongue l'estat d'alarma no es produiran talls en el subministrament. 

El Servei Provincial de Costas ha informat l'alcaldessa que les obres de recuperació de les platges calpines que estava previst que s'iniciaran aquesta setmana es posposen fins al final de l'estat d'alarma.

 

L'Ajuntament tanca instal·lacions municipals i oferirà serveis mínims

Fri, 13/03/2020 - 14:34
divendres, 13 Març, 2020 - 14:30

El Govern Local ha celebrat aquest matí Junt de Govern ordinària i ha centrat l'ordre de dia en les mesures a adoptar per a fer front al COVID-19. D'aquesta manera, es tanquen al públic les instal·lacions esportives, la Casa de Cultura i Biblioteca, el Centre Cívic de la Tercera Edat, el Centre Ocupacional Maite Boronat , Museus, la Seu Universitària Casa Nova, el Servei de Protecció d'Animals i les Oficines de Turisme.

Les oficines de l'Ajuntament, així com les oficines de Comerç , Punt Jove, Igualtat i altres, romandran tancades al públic i es limita l'atenció al públic al registre d'entrada en la OAC, incloent Padró i OMIC però s'oferiran serveis mínims en horari de 9 a 14 hores de dilluns a divendres i l'atenció presencial es limita a un màxim de 30 persones amb prèvia cita telefònica.

Aquests treballadors municipals extremaran les precaucions en l'atenció al públic i es garanteix en el cas de la resta de departaments municipals l'atenció telemàtica i per correu electrònic. Les oficines de Turisme continuaran realitzant atenció telefònica i on-line. El Departament de Serveis Socials traslladarà l'atenció al públic a la planta baixa de la Casa de Cultura havent d'accedir-se per la rampa de la dreta i no per l'entrada habitual, en horari de 10 a 14 hores. En aquest àmbit se suspén el PEAE, el servei de reforç per a xiquets i el TAPIS.

A més se suspén el mercat ambulant setmanal dels dissabtes i el rastre dels dimecres. Totes aquestes mesures són efectives des de hui i fins dins de 15 dies, a l'espera que es prenguen noves mesures segons el desenvolupament de la situació.

Tots els actes socials, culturals, esportius i socials queden ajornats. Pel que respecta a les noces civils en el saló de plens es limita l'aforament a 25 persones i s'aconsella que les vetles en el cementeri municipal es restringisquen a familiars directes. A més es recomana no assistir a parcs i espais recreatius i limitar els actes o reunions que puguen afavorir la propagació de la malaltia. També es recomana seguir els consells de les autoritats sanitàries per a evitar el contagi com llavar-se les mans, no tocar-se la cara i tossir en el colze o mocador d'un sol ús.

 

El TSJ resol que Calp ha de pagar 116.0000 euros per l'expropiació del terreny del Ràfol enfront dels 2,3 milions d'euros que demanaven els propietaris

Fri, 13/03/2020 - 13:40
divendres, 13 Març, 2020 - 13:15

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ ha resuelto que el Ayuntamiento de Calp ha de pagar 116.280 euros por la expropiación del terreno ubicado en la partida del Ràfol frente a los 2,3 millones que pedían los propietarios. El TSJ considera que esos terrenos se encuentran en suelo rústico, como defendía el consistorio, frente al criterio de los dueños que establecían que era urbano.

 

La alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha calificado esta sentencia como “muy positiva” para las arcas municipales. “Esta sentencia supone una gran satisfacción para mí. Hemos defendido el interés municipal. Nos hemos ahorrado más de dos millones de euros”, ha señalado. Y ha celebrado que el terreno, de 15.500 metros cuadrados, sea ya propiedad municipal, el cual deberá ser destinado a infraetructuras, tal y como establece la sentencia.

 

Se pone así punto y final a más de 10 años de litigio judicial entre el Ayuntamiento y los propietarios que comenzó en 2009 cuando estos denunciaron al consistorio por haber ocupado sus terrenos de forma ilegal y por lo que el ayuntamiento fue condenado a pagar casi un millón de euros.

 

A partir de ese momento el Ayuntamiento inició un proceso de expropiación en el que cada parte fijó un valor del terreno diferente: el Ayuntamiento lo tasó en 53.000 euros mientras que los dueños, en 2.900.000 euros. El Jurado Provincial de Expropiación dictaminó que el valor del terreno se situaba en 95.000 euros que junto con los intereses ascendió a 121.000 euros, que el Ayuntamiento ya adelantó a los propietarios. No obstante, al no estar estos satisfechos con la decisión la recurrieron rebajando su petición a 2.300.000 euros.

 

Ahora el TSJ sentencia que ninguna de las partes tiene razón si bien fija la cantidad de la expropiación en 116.280 euros a la que se sumarán los intereses por lo que el Ayuntamiento sólo deberá abonar 21.000 euros, la diferencia con lo que ya pagó a los dueños del terreno.

 

El Govern calpí ajorna les activitats previstes per a aquest cap de setmana

Wed, 11/03/2020 - 14:20
dimecres, 11 Març, 2020 - 14:15

El Govern Local s'ha reunit aquest matí per a prendre mesures en relació al COVID-19 i s'ha decidit suspendre els actes fallers així com la I Jornada Gastronòmica de la Galera i la Gamba Blanca, prevista per al dissabte, i el Dia de la Família, previst per al diumenge. Aquestes activitats se celebraran més endavant.


 

L'equip de govern ha volgut recalcar que des de Salut Pública s'ha informat que a Calp no s'ha detectat cap cas d'infectat pel virus i s'insta a la població a atendre únicament les fonts oficials i no fer-se eco de faules. També es recomana seguir els consells de les autoritats sanitàries per a evitar el contagi com llavar-se les mans, no tocar-se la cara i tossir en el colze o mocador d'un sol ús.


 

Una altra de les mesures adoptades és la suspensió de les activitats del Centre Cívic de la Tercera Edat Mare de Déu de les Neus, és a dir es paralitzen des de hui i fins dins de 15 dies els tallers, les classes de gimnàstica i els balls dominicals en tractar-se d'un grup de població de risc. A més es restringeixen les visites al Centre Ocupacional Maite Boronat ja que també es tracta de població vulnerable.


 

També s'informa la població que la decisió de suspendre les classes en centres educatius públics correspon a la Conselleria d'Educació, i de moment la Conselleria no troba circumstàncies que recomanen el tancament de centres. En la Junta de Govern ordinària prevista per al divendres s'adoptaran noves mesures en cas necessari.

Pages