La Regidoria

La Regidoria de Qualitat Urbana està integrada per les diferents brigades d'obres de l'Ajuntament. Entre les tasques d'aquesta regidoria es troben les actuacions per al manteniment del municipi i els edificis i instal·lacions públiques en condicions òptimes per al gaudi del ciutadà. El seu àmbit d'actuació comprén la infraestructura urbana i vial, i les xarxes de subministrament.

La Regidoria d'Obres i Serveis té encomanada la gestió, inspecció, control i manteniment de les infraestructures, les instal·lacions i els serveis municipals, i amb aquesta finalitat compta amb una plantilla que desenvolupa funcions com el manteniment d'instal·lacions municipals, la reparació d'incidències en les infraestructures públiques així com tasques d'obra pública, pintura, jardineria, lampisteria o enllumenat.

Informació General
Departament de Projectes Estratègics (Urbanisme, Serveis Tècnics, Vivenda, Obres i Projectes) i Aigües, 2a Planta
Spanish Catalan Dutch English French German Italian Russian