7º Teniente de Alcalde / Regidor de qualitat urbana, parcs i jardins.

DOMINGO SÁNCHEZ GARCÍA

Alhama de Murcia (Múrcia), 1962

 


FORMACIÓ

Graduat Escolar en C.P. J.Mª Paternina

PROFESSIÓ

Empresari d'Hostaleria

AFICIONS

Tae Kwondo, futbol sala, carrera popular

ALTRES CÀRRECS

Vicepresident del Consorci Esportiu de la Marina Alta (CEMA)
President del partit Alternativa Popular per a Calp (APPC)
President de la Penya Barcelonista de Calp

 

I. Actiu

  • Béns immobles (segons valor cadastral i percentatge de titularitat) diverses vivendes 60.000 euros.
  • Valor d'altres béns (vehicles, joies) 33.000 euros.
  • TOTAL 93.000 euros.

II. Passiu

  • Accions i participacions empreses, saldo bancari, plans de pensions i assegurances 1.500,00 euros.
  • Préstecs varis 69.200,00 euros.

III. Activitats:

  • Propietari Cafeteria

Membre del Ple Municipal.
Membre de la Junta de Govern Local.
Membre de les Comissions Informatives d'Hisenda i Economia i Règim Interior.
Representant de l'Ajuntament, com a suplent, en la Junta del Parc Natural del Penyal d'Ifac. Representant, com a suplent, en el Consorci d'Esports de la Marina Alta.
Representant, com a suplent, de la Mancomunitat Calp, Murla i Vall de Laguar.

La retribució per assistència del regidor a les comissions informatives i de juntes de govern és de 270 euros per sessió i per assistència a plens 455 euros en la seua condició de portaveu del Grup Municipal Alternativa Popular per a Calp.