Horari i localització


HORARI DE SERVEI PÚBLIC:

- De dilluns a divendres de 9:00 a 20:30 h.
- Dissabte: 9:30 a 13:30 horas

Adreça: Avinguda Masnou, 1 - 1er (Casa de Cultura Jaume Pastor i Fluixà) | 03710 Calp (Alacant)

Telèfon: 965 83 99 05

Correu electrònic: biblioteca@ajcalp.es

Informació bibliogràfica


  • Ajudar els lectors a orientar-se en la col·lecció de lliure accés per a trobar els documents.
  • Prestar ajuda en la consulta del catàleg.
  • Informar sobre catàlegs d'altres biblioteques, etc.
  • Proporcionar informació sobre els serveis de la biblioteca, etc.

Recursos de consulta


Fons:

  • Fons general. L'accés és lliure i es poden trobar enciclopèdies, diccionaris, anuaris, obres de legislació, manuals bàsics, obres literàries, etc.
  • Fons local. De lliure accés, informa sobre temes relacionats amb Calp.

Per a la seua localització han de consultar el catàleg automatitzat:

Internet - Wifi


La biblioteca està equipada en tota les seues instal·lació amb zona WIFI. A més disposa de cinc ordinadors de consulta pública amb accés a Internet i nou taules amb connexions elèctriques per a portàtils. El seu ús es realitza segons les normes, prèvia sol·licitud en el mostrador de la sala de consulta i lectura.

A través d'Internet es pot accedir al catàleg de nombroses biblioteques o a documents gratuïts en biblioteques virtuals.

Premsa i Revistes


Es troba en la mateixa sala de Consulta i Lectura. L'accés és lliure i el fons està exclòs del préstec.

Els usuaris tenen la possibilitat de consultar els periòdics fins a tres mesos després del mes en curs i les revistes fins a un any.

Préstec


La col·lecció està integrada per llibres destinats al préstec a domicili.

Per a utilitzar aquest servei és necessari tindre el carnet de lector, que només podrà ser utilitzat pel titular d’aquest.
El carnet és gratuït i se sol·licita de manera presencial en la mateixa biblioteca.


Requisits:

  • Emplenar l'imprès de sol·licitud
  • Una fotografia grandària carnet
  • Document identificatiu (DNI o passaport)

 

Qualsevol usuari que estiga en possessió del carnet de lector podrà utilitzar el servei de préstec de totes les biblioteques integrades en la Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana.

Reserva de Documents


El lector interessat en algun document que ja està prestat, pot realitzar la seua reserva.

Préstec Interbibliotecari


Mitjançant el préstec interbibliotecari es poden sol·licitar documents de qualsevol biblioteca, amb les limitacions establides per la biblioteca propietària.

Desiderates


Els usuaris poden suggerir la compra de documents que no es troben en el fons de la biblioteca, que siguen del seu interés, i sempre que coincidisquen amb la política de compra de la biblioteca.

Secció infantil i Juvenil


Es troba en la mateixa sala de consulta i lectura