• Regidor Delegat de Promoció Econòmica (pesca, port, xicoteta i mitjana empreses i ocupació) , Turisme, Comerç i Creama

    Per determinar.

    Per determinar.

    Membre del Ple Municipal.

    Membre de la Junta de Govern Local.

    La retribució per assistència als plens és de 455 euros, per assistència a les comissions informatives és de 270 euros i per assistència a les juntes de govern és de 270 euros, en la seua condició de regidor portaveu del Grup Municipal PP.