• 3er Tinent d'Alcalde / Regidora Delegada de Festes, Esports i Temps lliure, Recursos Humans i Salubritat pública

  ANA ISABEL PERLES RIBES

  Calp, 11 de setembre de 1974

   

  FORMACIÓ ACADÈMICA

  2003 - Tècnic Superior en Salut Ambiental Institut F.P. L'Almadrava Benidorm.
  2002 - Tècnic Especialista en Laboratori institut F.P. L 'Almadrava Benidorm.
  1998 - Tècnic Auxiliar en Infermeria Institut F.P. L ́Almadrava Benidorm.

  ACTIVITAT PROFESSIONAL

  2015 (1 març) - Actualitat. Administrativa. Centre de Salut. Marina Salut. Calp
  2009 (juny) - 2015 Celadora Centre de Salut. Marina Salut. Calp
  2009 a Juny 2009 Celadora Centre de Salut. Seguretat Social. Calp
  2007 - 2009 Celadora en el Consultori auxiliar Casa del Mar. Seguridad Social. Calp
  1998 - (febrer) 2004 Celadora en el Centre de Salut d'Ondara
  1998 Administrativa en el Consultori Orba
  1997 Auxiliar administratiu ambulatori Dénia, C/Marquès de Campos
  Estiu 1990-1997 Socorrista en la Creu Roja de Calp

  ALTRES

  Formació Gestió Residus. Hospital Marina Salut Dénia
  Formació en riscos mobilització pacients. Hospital Marina Salut Dénia
  Formació General Autoprotecció Hospital Marina Salut Dénia

   

  I. Actiu

  • Béns immobles (segons valor cadastral i percentatge de titularitat) diverses vivendes 144.400,83 euros.
  • Valor d'altres béns (vehicles, joies) 15.000 euros.
  • TOTAL 159.400,83 euros.

  II. Passiu

  • Accions i participacions empreses, saldo bancari, plans de pensions i assegurances 10.000,00 euros.
  • Ingressos nets any anterior 24.308,32 euros.
  • Préstecs varis 12.995,00 euros.

  Membre del Ple Municipal
  Membre de la Junta de Govern Local
  Membre de les Comissions Informatives de Territori i Política Social
  Representant de l'Ajuntament, com a suplent, en la Junta del Parc Natural del Penyal d'Ifac
  Representant de l'Ajuntament, com a suplent, en el Consorci Pangea-Arc Mediterrani
  Representant Local, com a suplent, de Creu Roja Espanyola
  Representant de l'Ajuntament, com a suplent, de la Fundació Social Calp-Ifach
  Representant de la Mancomunitat Calp, Murla i Vall de Laguar

  23.800 euros anuals en la seua condició de membre de la Corporació amb dedicació parcial