La present convocatòria té per objecte la concessió d'ajudes econòmiques que contribuïsquen a sufragar part de les despeses de matrícula, allotjament, transport i/o compra de material didàctic als estudiants que cursen estudis de Batxillerat primer i segon curs (totes les modalitats), formació professional grau mitjà i grau superior, ensenyaments artístics professionals, ensenyaments artístics superiors, ensenyaments universitaris de grau, màster i doctorat i ensenyaments universitaris a distància, UNED i ON-LINE (totes les modalitats), en Centres Oficials Públics, o Centres Privats Concertats, situats tant a Calp com fora del terme municipal.

Per a accedir a aquestes ajudes serà necessari estar empadronat a Calp i haver superat el 50% de les assignatures matriculades.

Quant a la documentació a aportar serà necessari consulteu les bases genèriques de la convocatòria.
El plazo para solicitar las ayudas finaliza el 19 de abril.

Realitza el tràmit online (necessites disposar el certificat digital)
- O de forma presencial en l'oficina d'atenció ciutadana  (OAC) - Avinguda Ifac, 12 - mitjançant instància:

Sol·licitud d'ajudes a l'ensenyament i/o transport

Sol·licitud de justificació per al cobrament d'ajudes a l'ensenyament i/o transport

el del decreto convocatoria
la publicación convocatoria BOP