Web accessible Ajuntament de Calp

1 – Accessibilitat de la pàgina web

A través de l'Estratègia EDUSI “Revitalitza Calp”, l'Ajuntament de Calp oferix les seues webs municipals, tant la institucional – www.calp.es - com la de turisme – www.calpe.es -, adaptades a les necessitats de persones amb diferents tipus de discapacitat, entre elles, la visual i de mobilitat. També eixes webs són més accessibles a les persones majors amb problemes de visió o a persones amb poques habilitats digitals. Per a això ha incorporat la plataforma InSuit que afig a estes pàgines web una capa d'informació semàntica, que està personalitzada per experts en accessibilitat i usabilitat amb la finalitat que estos usuaris puguen navegar i interactuar amb la web sense dificultat.

 

D'esta manera, amb la navegació accessible, els diferents enllaços i àrees de la pàgina s'etiqueten amb números i l'usuari podrà navegar a través d'estes webs mitjançant el teclat, pressionant el número corresponent, la qual cosa és especialment útil per a persones amb dificultats per a l'ús del ratolí. També ho podran fer mitjançant comandaments de veu el que beneficiarà també a persones amb manca o dificultats de mobilitat en les extremitats superiors i, fins i tot, l'usuari també podrà navegar emetent qualsevol tipus de so sense necessitat de vocalitzar comandaments, la qual cosa permetrà la navegació de la web a persones que tinguen dificultats en la parla.

 

Així mateix, la web pot llegir en veu alta el contingut i les diferents opcions disponibles sense necessitat de veure la pantalla. I també oferix la possibilitat d'augmentar la grandària del text, modificar el contrast i color o bé canviar el tipus de lletra a una més llegible.

 

Per a poder navegar de manera accessible per les dues webs de l'Ajuntament de Calp, els usuaris únicament han d'activar la pestanya “Opcions d'accessibilitat” que trobaran en la part esquerra de la web.

 

Amb la incorporació d'InSuit, l'Ajuntament passa a oferir opcions d'accessibilitat que superen el mínim exigit per la normativa en esta matèria. Únicament restarà aplicar l'accessibilitat a la seua seu electrònica, en previsió que es porte a terme en breu.

 

Amb un cost de 26.909 euros, este projecte s'emmarca dins de l'Estratègia EDUSI “Revitalitza Calp” cofinançada amb fons FEDER de la Unió Europea.

 

2 – Transparència en la web

Esta iniciativa es complementarà amb una segona fase per a la millora de la transparència i participació ciutadana de la web, dotada amb 21.659 euros que permetrà oferir a la ciutadania de manera gràfica l'estat de l'execució dels comptes municipals així com recollir la seua opinió sobre quines inversions són més prioritàries per al municipi.