Els següents serveis es tramiten directament des d'aquest centre. Si cal emplenar un formulari, en el mateix centre li´l poden proporcionar.

 • La Targeta "Majors a Calp"

Ofereix una sèrie d'avantatges i descomptes en establiments i serveis de Calp.

PDF icon Descarregar Sol·licitud "Targeta Majors a Calp"

PDF icon Consulta el Catàleg de Comerços amb descompte

 • Targeta "Majors a Calp-Bonobus Urbà"

Ofereix descomptes en el servei de Bus Urbà a Calp.

Oficina Virtual Anar a tràmit per a la Sol·licitud Targeta Majors amb Bitllet Multiviatge, Recarrega o Reexpedició

 • La Targeta del Major (Comunitat Valenciana)

Ofereix una sèrie d'avantatges i descomptes en els establiments del catàleg de serveis en tota la Comunitat Valenciana.

 • Majors a Casa

Programa dirigit a millorar les condicions de vida de les persones majors que romanguen en el seu domicili, facilitant-los els serveis bàsics: el menjar diari, la rentada de roba de llit i bany, així com la neteja de la llar.

Requisits: Estar empadronat a Calp, persones majors de 65 anys o persones majors de 60 anys amb una situació de dependència o discapacitat.

Documentació que aportar: DNI/NIE, Targeta Sanitària, Informe mèdic de prestacions socials, pensió o rendes mensuals i compte bancari.

 • Menjars a casa

​L'objectiu és oferir a les persones majors una dieta saludable en el seu propi domicili i adaptada a les seues necessitats.

Requisits: Estar empadronat a Calp, persones majors de 65 anys o persones majors de 60 anys amb una situació de dependència o discapacitat.

Documentació que aportar: DNI/NIE, Informe mèdic de prestacions socials, pensió o rendes mensuals i compte bancari.

 • “No Estigues Sol a Nadal”

Proporciona a aquelles persones majors que es troben soles, la possibilitat de passar els dies de Nadal en companyia, en un ambient familiar i festiu.

La convocatòria de sol·licituds s'obri entre octubre i novembre de cada any.

Més Informació

 • Turisme Social i Termalisme Social (IMSERSO)

Dins la política de l'Estat d'envelliment actiu, promou un programa de turisme destinat a persones majors i un altre programa en el qual es facilita l'accés als tractaments que per prescripció facultativa es donen en els balnearis. 

 • Vacances Socials i Termalisme Social (Comunitat Valenciana)

​La Generalitat Valenciana ofereix a les persones majors la possibilitat de gaudir d'uns dies de vacances en localitats turístiques de la nostra Comunitat, així com l'accés a estacions termals que ofereixen teràpies específiques per a algunes patologies associades a l'edat.

 • Pensió No Contributiva per Jubilació (PNC Jubilació)

​Assegura a tots els ciutadans en situació de jubilació i amb necessitats, una prestació econòmica i assistència mèdic-farmacèutica gratuïta encara que no haja cotitzat o siga insuficient per a poder tindre una pensió contributiva.

Un requisit indispensable és tindre l'edat de 65 anys o igual així com mancar d'ingressos econòmics suficients. Computant-se com a ingressos familiars tots aquells ingressos procedents de les persones que formen la unitat familiar.

Documentació que aportar: DNI/NIE, pensió o rendes anuals, certificat de la Seguretat Social de no tindre dret a pensió en la seua modalitat contributiva, certificat de residència a Espanya durant 10 anys, 2 dels quals han de ser consecutius i anteriors a la data de la sol·licitud, número compte bancari, certificat d'hisenda d'IRPF de l'any anterior a la data de la sol·licitud.

 • Prestació Econòmica Individualitzada (PEI´s)

​Ajudes per a l'eliminació de barreres arquitectòniques existents en l'habitatge propi o en l'edifici de l'ancià que obstaculitzen la seua mobilitat. Comprenen aquelles transformacions o reformes que contribueixen a evitar els obstacles i a facilitar la mobilitat.

Documentació per a aportar: DNI/NIE, SIP, Renda econòmica mensual de tots els integrants en l'habitatge, pressupost de l'obra a realitzar, i informe metge de la situació del sol·licitant o certificat de discapacitat.

 • Teleasistència Domiciliària

És un recurs que permet que els usuaris, davant situacions d'emergència, i amb només prémer un botó del dispositiu que porten damunt constantment, puguen entrar en contacte amb un Centre atés per personal qualificat i preparat per a donar resposta adequada a una situació de crisi de caràcter social, familiar i/o sanitària .Aquest servei funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. És necessari per a disposar d'aquest servei tindre 70 anys o més , viure sol o amb el seu cònjuge , i que la renda familiar no supere els 1.200€/mes.

Documentació que aportar: DNI/NIE, Targeta Sanitària, Informe mèdic per a les prestacions socials, pensió o rendes mensuals i compte bancari.

 • Servei d'Ajuda a Domicili

És un servei orientat a persones i famílies que presenten problemes per a la realització de les activitats elementals de la vida diària, als quals se'ls proporciona atenció directa en la pròpia llar mitjançant intervencions que afavoreixen la seua permanència i integració en el seu entorn habitual.

Més Informació

 • Abonament social de Telefònica per a majors

És una facilitat que ofereix MOVISTAR destinada a jubilats i pensionistes, que consisteix en una reducció del 70% de la quota d'alta de la línia telefònica fixa individual i del 95% de la quota mensual d'aquesta.

Més Informació

 • Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència (SAAD)

És el conjunt de serveis i prestacions econòmiques destinats a la promoció de l'autonomia personal, atenció i protecció de les persones en situació de dependència, i que contribueix a la millora de les seues condicions de vida.

Per a ser beneficiari dels serveis i prestacions han de complir-se els requisits que estableix amb caràcter general la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.

Més Informació