Els següents serveis es tramiten directament des d'aquest centre. Si cal emplenar un formulari, en el mateix centre li´l poden proporcionar.

 • La Targeta "Majors a Calp"

Ofereix una sèrie d'avantatges i descomptes en establiments i serveis de Calp.

PDF icon Descarregar Sol·licitud "Targeta Majors a Calp"

PDF icon Consulta el Catàleg de Comerços amb descompte

 • Targeta "Majors a Calp-Bonobus Urbà"

Ofereix descomptes en el servei de Bus Urbà a Calp.

Oficina Virtual Anar a tràmit per a la Sol·licitud Targeta Majors amb Bitllet Multiviatge, Recarrega o Reexpedició

 • La Targeta del Major (Comunitat Valenciana)

Ofereix una sèrie d'avantatges i descomptes en els establiments del catàleg de serveis en tota la Comunitat Valenciana.

 • Majors a Casa

Programa dirigit a millorar les condicions de vida de les persones majors que romanen en el seu domicili, als quals se'ls facilita els serveis bàsics com el menjar diari, el llavat de roba de llit i bany, així com la neteja de la llar.

 • Menjars a casa

L'objectiu és oferir a les persones majors una dieta saludable en el seu propi domicili i adaptada a les seues necessitats.

 • “No Estigues Sol a Nadal”

Proporciona a aquelles persones majors que es troben soles, la possibilitat de passar els dies de Nadal en companyia, en un ambient familiar i festiu.

La convocatòria de sol·licituds s'obri entre octubre i novembre de cada any.

Més Informació

 • Turisme Social i Termalisme Social (IMSERSO)

Dins la política de l'Estat d'envelliment actiu, promou un programa de turisme destinat a persones majors i un altre programa en el qual es facilita l'accés als tractaments que per prescripció facultativa es donen en els balnearis. 

​La Generalitat Valenciana ofereix a les persones majors la possibilitat de gaudir d'uns dies de vacances en localitats turístiques de la nostra Comunitat, així com l'accés a estacions termals que ofereixen teràpies específiques per a algunes patologies associades a l'edat.

Assegura a tots els ciutadans en situació de jubilació i amb necessitats, una prestació econòmica així com assistència mèdica i farmacèutica  gratuïta encara que no haja cotitzat o siga insuficient per a poder tenir una pensió contributiva.

 • Prestació Econòmica Individualitzada (PEI´s)

Ajudes per a l'eliminació de barreres arquitectòniques existents en l'habitatge propi o en l'edifici de l'ancià que obstaculitzen la seua mobilitat. Comprenen aquelles transformacions o reformes que contribueixen a evitar els obstacles i a facilitar la mobilitat.

 • Teleasistència Domiciliària

És un recurs que permet que els usuaris, davant situacions d'emergència, i amb només prémer un botó del dispositiu que porten constantment, puguen entrar en contacte amb un centre i siguen atesos per personal qualificat i preparat per a donar resposta adequada a una situació de crisi de caràcter social, familiar i/o sanitària. Aquest servei funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.

 • Servei d'Ajuda a Domicili

És un servei orientat a persones i famílies que presenten problemes per a la realització de les activitats elementals de la vida diària, als quals se'ls proporciona atenció directa en la pròpia llar mitjançant intervencions que afavoreixen la seua permanència i integració en el seu entorn habitual.

 • Abonament social de Telefònica per a majors

És una facilitat que ofereix MOVISTAR destinada a jubilats i pensionistes, que consisteix en una reducció del 70% de la quota d'alta de la línia telefònica fixa individual i del 95% de la quota mensual d'aquesta.

Més Informació

 • Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència (SAAD)

És el conjunt de serveis i prestacions econòmiques destinats a la promoció de l'autonomia personal, atenció i protecció de les persones en situació de dependència, i que contribueix a la millora de les seues condicions de vida.

Per a ser beneficiari dels serveis i prestacions han de complir-se els requisits que estableix amb caràcter general la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.

Més Informació