El Departament

La Secció de Medi Ambient es troba integrada dins del departament de Projectes Estratègics. En ell es podran iniciar els tràmits relatius a actuacions en el medi rural, autoritzacions d'activitats, fixes o temporals, protecció de la legalitat ambiental, etc.

Dins d'aquesta secció es desenvolupen els treballs de gestió de les zones de major interès natural del municipi: Serra d´Oltà, les salines, Serra de Toix, etc. així com aquelles infraestructures situades en el medi rural o natural (parcs, àrees protegides per raó de la seua flora, etc).

El medi ambient urbà també entra dins la seua àrea de treball on desenvolupa funcions en l'àmbit de les condicions acústiques, atmosfèriques o referents al consum d'energia.

Informació General
  • Regidoria: Protecció i Ordenació del Territori
  • Adreça: Avinguda d'Ifac, 12 – 2ª Planta
  • Telèfons oficines: (+34) 965 833 600
  • Horari d'atenció: De dilluns a divendres de 08:30h a 14:00h
Departament de Protecció i Ordenació del Territori, 1a planta
Spanish Catalan Dutch English French German Italian Russian