Grups Municipals

  1.  Partido Popular (PP) - 9 concejales
  2.  Partido Socialista Obrero Español (PSOE) - 6 concejales
  3.  Ciudadanos (Cs) - 2 concejales
  4.  Defendamos Calpe - 2 concejales
  5.  Compromís - 2 concejales

 

Loading...

Assignació Pressupostària

  • Assignación fixa: 146,84 euros/anuals
  • Assignació variable: 117,46 euros/ mensuals, per cadascun dels seus membres, siga el que siga el nombre d'òrgans de govern municipals en el qual estiguen integrats