Grups Municipals

  1.  Partit Popular (PP) - 9 regidors
  2.  Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) - 4 regidors
  3.  Gent de Calp (GdC) - 2 regidors
  4.  Alternativa Popular Para Calpe (APPC) - 2 regidors
  5.  Sí Se Puede Calp (SSPC) - 2 regidors
  6.  Compromís - 2 regidors

 

Loading...

Assignació Pressupostària

  • Assignación fixa: 146,84 euros/anuals
  • Assignació variable: 117,46 euros/ mensuals, per cadascun dels seus membres, siga el que siga el nombre d'òrgans de govern municipals en el qual estiguen integrats