Els Tinents d'Alcalde substitueixen, per l'ordre del seu nomenament, i en els casos de vacant, absència o malaltia, a l'Alcaldessa, i són lliurement designats per aquest d'entre els membres de la Junta de Govern Local.

Per resolució d'Alcaldia, de 19 de juny del 2019, l'Alcaldessa va acordar designar com a Tinents d'Alcalde de l'Ajuntament de Calp els següents membres de la Junta de Govern Local:

Primer Tinent d'Alcalde:

  • D. Juan Manuel del Pino López

Segon Tinent d'Alcalde:

  • D. Francisco Avargues Guardiola

Tercer Tinent d'Alcalde:

  • Dª Ana Isabel Perles Ribes

Quart Tinent d'Alcalde:

  • Dª Hilde Elisa Peter Backaert

Cinquè Tinent d'Alcalde:

  • D. Fernando Ortiz Morón

Sisè Tinent d'Alcalde:

  • Dª Noelia Ciscar Martínez

Setè Tinent d'Alcalde:

  • Dª Rebeca Merchán Díaz

 

 

Spanish Catalan Dutch English French German Italian Russian