• 4º Tte. Alcade / Regidora Del. Padró Municipal, Residents Inter., OAC, OMIC, Comunicació i Transp., Modernizatció i Smart City

  HILDE ELISA BACKAERT
  Ukkel (Bèlgica), 12 de desembre de 1963

  FORMACIÓ ACADÈMICA

  Estudis superiors de Traducció i Interpretació en el HIVT: Rijksuniversitair Centrum a Anvers, Centre universitari de l'estat Belga a Anvers.

  Ensenyament Superior Econòmic, amb pla de estudis complet (llei 7-7-70). Homologació pel Ministeri d'Educació i Ciència - Subdirecció general de títols, convalidacions i homologacions pel subdirector JOSÉ LUIS PÉREZ IRIARTE núm. 002914/2662 el dia 4 de novembre de 1988 a MADRID.

  EXPERIÈNCIA LABORAL

  1984 – 1994: Autònom – Cafeteria Anvers en edifici Paola - Carrer de la Pau, Calp.
  1994 – 2002: Auxiliar Administrativa en l'empresa de construcció i immobiliària GRUP Tenza S.L.- Calp
  2004 - 2008: Auxiliar Administrativa: empresa Ortín García S.L. a Calp – Alacant.
  2008 – 2011: Auxiliar Administrativa en l'empresa de Christian Riquelme Ruiz.
  2011 – 2015: Assessora en l'ajuntament de Calp.
  2015: Regidora de l'O.A.C – Residents – OMIC – Padró – Modernització.
  2015: Legal assistant OMNIALEX International lawyers S.L.

  ALTRES:

  Idiomes: Castellà - Anglés – Francès – Flamenc/Neerlandès/Holandés - Alemany.

  I. Actiu

  • Béns immobles (segons valor cadastral i percentatge de titularitat) diverses vivendes 35.725,48 euros.
  • Total 35.725,48 euros.

  II. Passiu

  • Saldo mitjà comptes bancaris 165,44 euros.
  • Pla de pensions 23.204,18 euros.
  • Ingressos nets anys anteriors 24.637,34 euros.
  • Préstec hipotecari 32.593,79 euros.

  Membre del Ple Municipal.
  Membre de la Junta de Govern Local.
  Membre de les Comissions Informatives d'Hisenda i Promoció Econòmica, Règim Interior, Territori i Política Social i Cultural.

  La retribució per assistència de la regidora a les sessions del ple, de comissions informatives i de juntes de govern és de 270 euros per sessió.