Mitjançant telefonada a les dependències de la Policia Local:
Telf: 965839000 / Fax: 965830812
Per correu electrònic: policia@ajcalp.es
Per escrit a través del Registre General de l'Ajuntament en l'OAC av. Ifac núm. 12