La Regidoria

L'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de Calp és una organització de caràcter humanitari i altruista, que actua de manera desinteressada i solidària en benefici de les persones, els béns i el medi ambient de la Comunitat Valenciana, desenvolupant les tasques pròpies de la protecció civil.

L'Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil depén de l'alcalde o regidor en qui delegue i s'integra funcionalment en el servei local de Protecció Civil.

Estarà integrada per persones físiques que ostenten la condició de Voluntaris de Protecció Civil descrita en el Reglament de funcionament.

Informació General
  • Base: Avinguda dels Exèrcits Espanyols 26
  • Oficina: Carrer Llibertat 21
  • Horari Oficina: Dilluns a Divendres de 08:00h a 14:00h
  • Telèfon: (+34) 647 613 076
  • Tel. Emergències: 112
  • EMail: proteccioncivil@ajcalp.es
Spanish Catalan Dutch English French German Italian Russian