La Regidoria

Els Serveis Socials Municipals són aquells que compten amb actuacions i prestacions per tal d'ajudar a les persones i grups socials a resoldre els seus problemes, a crear i a aconseguir recursos adequats per a millorar la seua qualitat de vida i la integració en la comunitat o entorn social al que pertanyen.

Què hi podem trobar?

Informació, orientació i assessorament, entre altres qüestions sobre:

  • Servei d'ajuda a domicili
  • Programa “Calp Ajuda”
  • Programa especialitzat d'Atenció Educativa
  • Programa per a l'execució de treballs en benefici de la
  • comunitat
  • Targeta provisional d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda
  • Targeta europea d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda
Informació General
  • Adreça: Plaça Beato Francisco Sendra 8
  • Telèfon: 96 583 72 23
  • Cita prèvia: concerte cita prèvia cridant al telèfon o bé personalment en el propi centre social.
Centre Social de Serveis Socials