Què has de saber sobre qualitat, millora i rehabilitació dels habitatges

 

Aquesta web conté informació sobre els aspectes tècnics més rellevants per a la qualitat dels habitatges, aspectes a tenir en compte per al seu adequat ús i manteniment, o per a abordar una reforma o rehabilitació de qualitat. Entre el seu contingut destaquen els apartats sobre l'estalvi energètic, l'eliminació de barreres arquitectòniques, el confort acústic, l'estalvi d'aigua o les ajudes econòmiques per a la rehabilitació d'habitatges.

Pla de Modernització

Compromís i aposta de l'Ajuntament de Calp, subscrita per unanimitat de tots el membres, per a l'avanç de l'Administració al servei d'una politica inclusiva de tots els ciutadans.

Estratègies de Gestió del PGOU

Informe realitzat l'any 2004, a sol·licitud de l'Ajuntament de Calp, pel sr. Fernando Romero Saura, catedràtic de la Universitat Politècnica de València, adscrit al Departament d'Urbanisme.

Llistat d'Habitatges amb més de 50 anys

Llistat d'immobles que figuren amb una antiguitat superior a 50 anys.