La Regidoria

La Regidoria de Projectes Estratègics (Urbanisme, Serveis Tècnics, Habitatge, Obres i Projectes) té per objecte l'ordenació de l'activitat urbanística i de la utilització de tot el sòl del terme municipal de Calp, per al seu aprofitament racional d'acord amb la seua funció social mitjançant una participació pública, transparent i inclusiva.

Informació General
  • Regidor Delegat: Bernardo Moll Ivars
  • Adreça: Av. Ifac, 12 – 2a Planta
  • elèfons oficines: 96 583 36 00 (en escoltar la locució, marque el núm. 2)
  • Horari d'Atenció al Ciutadà: Dilluns a divendres: 08:30h a 14:00h
Departamento de Protección y Ordenación del Territorio, 2ª Planta