1. Vocal titular de la Corporació en els Consells Escolars de centres docents no universitaris:
 • Dª. Ana María Sala Fernández, en la seua condició d'Alcaldesa-Presidenta.
 • Dª. Rebeca Merchán Díaz, com a vocal suplent.
 1. Representants de l'Ajuntament en el Servici de Prevenció i Extinció d'Incendis i del Consorci Provincial d'Alacant:
 • Dª. Ana María Sala Fernández, en la seua condició d'Alcaldesa-Presidenta.
 • D. Matias Torres Lloret, com a suplent.
 1. Representants de l'Ajuntament en el CREAMA:
 • Dª. Ana María Sala Fernández, en la seua condició d'Alcaldesa-Presidenta.
 • Dª. Rebeca Merchán Díaz, com a suplent.
 • D. Fracisco Avargues Guardiola, com a titular.
 • Dª. M.a Pilar Cabrera Bertomeu com a suplent.
 1. Representants de l'Ajuntament en la Junta del Parc Natural del Penyal d'Ifach:
 • Dª. Ana María Sala Fernández, en la seua condició d'Alcaldesa-Presidenta.
 • D. Juan Manuel del Pino López, com a suplent.
 • D. Santos Antonio Pastor Morató com a titular.
 • Dª. Ana Isabel Perles Ribes, com a suplent.
 1. Representants de l'Ajuntament en la Junta Pericial de Rústica:
 • Dª. Ana María Sala Fernández, en la seua condició d'Alcaldesa-Presidenta.
 • D. Fernando Ortiz Morón, com a suplent.
 1. Representants de l'Ajuntament en la Junta del Consorci per a Abastiment i Sanejament d'Aigües dels Municipis de la Marina Alta:
 • Dª. Ana María Sala Fernández, en la seua condició d'Alcaldesa-Presidenta.
 • D. Juan Manuel del Pino López, com a suplent.
 1. Representants de l'Ajuntament en la Junta de la Biblioteca Pública Municipal:
 • Dª. Ana María Sala Fernández, en la seua condició d'Alcaldesa-Presidenta.
 • Dª. Ma. Pilar Cabrera Bertomeu, com a suplent.
 1. Representants d'este Ajuntament en la Mancomunitat Circuit Cultural Comarcal de la Marina Alta (MACMA):
 • Dª. Ana María Sala Fernández, en la seua condició d'Alcaldesa-Presidenta.
 • Dª. M.a. Pilar Cabrera Bertomeu, com a suplent.
 1. Representants de l'Ajuntament en el Centre de Recursos de la Pesca en la Província d'Alacant:
 • Dª. Ana María Sala Fernández, en la seua condició d'Alcaldesa-Presidenta.
 • D. Francisco Avargues Guardiola, com a suplent.
 1. Representant en l'Observatori Internacional de Democràcia Participativa per a assistir a les trobades, fòrums, jornades, seminaris o conferències:
 • Dª. Ana María Sala Fernández, en la seua condició d'Alcaldesa-Presidenta.
 • Dª. Noelia Ciscar Martínez, com a suplent.
 1. Representants de l'Ajuntament en el Consorci Pangea-Arco Mediterrani:
 • Dª. Ana María Sala Fernández, en la seua condició d'Alcaldesa-Presidenta.
 • Dª. Hilde Elisa Peter Backaert, com a suplent.
 1. Representants en l'Associació Espanyola de Ciutats de la Pesca:
 • Dª. Ana María Sala Fernández, en la seua condició d'Alcaldesa-Presidenta.
 • D. Francisco Avargues Guardiola, com a suplent.
 1. Representant Local de Creu Roja Espanyola:
 • Dª. Ana María Sala Fernández, en la seua condició d'Alcaldesa-Presidenta.
 • Dª. Noelia Ciscar Martínez, com a suplent.
 1. Consorci de Residus de la Zona XV:
 • Dª. Ana María Sala Fernández, en la seua condició d'Alcaldesa-Presidenta.
 • D. Domingo Sánchez García, com a suplent.
 1. Representant de Calp en la Secció de Corporacions Locals amb Estació Nàutica, en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies:
 • Dª. Ana María Sala Fernández, en la seua condició d'Alcaldesa-Presidenta.
 • D. Francisco Avargues Guardiola, com a suplent.
 1. Representant de la Fundació Social Calpe-Ifach:
 • Dª. Ana María Sala Fernández, en la seua condició d'Alcaldesa-Presidenta.
 • Dª. Noelia Ciscar Martínez, com a suplent.
 1. Representant en la Universitat Nacional d'Educació a Distància Centre Associat de Dénia:
 • Dª. Ana María Sala Fernández, en la seua condició d'Alcaldesa-Presidenta.
 • Dª. Rebeca Merchán Díaz, com a suplent.
 1. Representants de l'Ajuntament en la Gerència de Ports de la Generalitat Valenciana:
 • Dª. Ana María Sala Fernández, en la seua condició d'Alcaldesa-Presidenta.
 • D. Santos Antonio Pastor Morató, com a suplent.
 1. Representant en Consorci d'Esports Marina Alta:
 • Dª. Ana María Sala Fernández, en la seua condició d'Alcaldesa-Presidenta.
 • Dª. Ana Isabel Perles Ribes, com a suplent.
 1. Representant de la Mancomunitat, Calp, Murla i Vall de Laguar:
 • Dª. Ana María Sala Fernández, en la seua condició d'Alcaldesa-Presidenta.
 • D. Domingo Sánchez García, com a suplent.
 • D. Joaquín Perles Pérez, com a titular.
 • Dª. Hilde Elisa Peter Backaert, com a suplent.
 1. Federació Valenciana de Municipis i Províncies:
 • Dª. Ana María Sala Fernández, en la seua condició d'Alcaldesa-Presidenta.
 • D. Fernando Ortíz Morón, com a suplent.