Leo Pastor Torregrosa

Assessor del Govern Municipal
Jornada Completa 
Retribució bruta anual de 32.377,52 euros

Tamara Piñero Villalba

Asesora del Gobierno Municipal
Jornada Completa 
Retribució bruta anual de 32.377,52 euros

Gemma Rubio Ivars

Asesora del Gobierno Municipal
Jornada Completa 
Retribució bruta anual de 32.377,52 euros

Maria Llario Sala

Asesora del Gobierno Municipal
Jornada Completa 
Retribució bruta anual de 29.449,75 euros

Teresa Morató Mulet

Asesora del Gobierno Municipal
Jornada Completa 
Retribució bruta anual de 32.377,52 euros

Sara Barber García

Assessora del Govern Municipal
Jornada Completa
Retribució bruta anual de 32.377,52 euros

Miguel Ángel Martínez Ortiz

Assessor del Govern Municipal
Jornada Completa
Retribució bruta anual de 29.449,75 euros