Des del Govern Municipal es fomenta i promou la rendició de comptes de l'Administració davant de la ciutadania permetent l'accés a esta informació pública de manera senzilla i clara.

Què és la Transparència?

La transparència a més de dotar a la ciutadania d'un sistema de control, coneixement i vigilància sobre l'activitat de les administracions públiques i els seus ens dependents, facilita la participació quotidiana dels ciutadans en les qüestions d'interés general, pilar bàsic del nostre bloc de constitucionalitat, articles 9.2 i 23.1 de la Constitució Espanyola, i de normes internacionals d'obligada referència en este àmbit com la Declaració Universal de Drets Humans, article 21.1, el pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, article 25.a o la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.

Pages

Spanish Catalan Dutch English French German Italian Russian