NÚM. ORDRE

SUBVENCIÓ

DESTINATARI

1 Situació dependència FEDERACIÓ VALENCIANA
2 Manteniment centres BENESTAR SOCIAL
3 Material promoció turística PATRONAT TURISME
4 Acolliment Familiar BENESTAR SOCIAL
5 Serveis Socials Generals BENESTAR SOCIAL
6 SEAFI BENESTAR SOCIAL
7 Horta Urbana DIPUTACIÓ PROVINCIAL
8 Esdeveniments Esportius DIPUTACIÓ PROVINCIAL
9 Igualtat d'Oportunitats DIPUTACIÓ PROVINCIAL
10 Ciutadans Estrangers DIPUTACIÓ PROVINCIAL
11 Matèria de Joventut DIPUTACIÓ PROVINCIAL
12 Campanya difusió teatre DIPUTACIÓ PROVINCIALL
13 Serveis Socials DIPUTACIÓ PROVINCIAL
14 Control de dípters DIPUTACIÓ PROVINCIAL
15 Equipament Cultural DIPUTACIÓ PROVINCIAL
16 Assistència a Fires DIPUTACIÓ PROVINCIAL
17 Encomana de Gestió AGENCIA VALENCIANA TURISME
18 Jocs Infantils DIPUTACIÓ PROVINCIAL
19 Banc DIPUTACIÓ PROVINCIAL
20 Compensació Financera AGÈNCIA VALENCIANA TURISME
21 Formació Persones Adultes CONSELLERIA EDUCACIÓ
22 TAPIS Inserció Social CONSELLERIA BENESTAR SOCIAL