Convocat el VIII Concurs d'engalanat de balcons i negocis del barri antic Kini Pastor

CalpeNoticiasVA - Fri, 17/05/2019 - 11:15
divendres, 17 Maig, 2019 - 11:15

L'Ajuntament de Calp ha convocat el VIII Concurs d'engalanat de balcons i negocis del barri antic. A partir d'enguany el certamen portarà el nom de Kini Pastor, en homenatge a aquest calpí mort recentment i que va estar molt implicat en el concurs. De fet, va guanyar totes les edicions del certamen.

Aquesta iniciativa té com a fi promoure entre els veïns i comerciants del centre històric la cura i ornamentació dels seus habitatges amb la finalitat que resulten més atractives i constituïsquen un motiu més de visita de la part antiga del municipi. El concurs consisteix en dues modalitats: l'engalanat de balcons i façanes particulars i d'altra banda, de façanes de negocis.

Els elements decoratius per a engalanar els balcons i negocis són de lliure elecció però sempre que respecten els vials, voreres i entrades a habitatges d'altres veïns i es valorarà el disseny, l'originalitat, l'ús de materials reciclats, ignífugs i no contaminants, així com l'ús de plantes naturals, la innovació i l'harmonia del conjunt.

Totes les persones interessades a participar podran inscriure's mitjançant estancia en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) o a través del registre electrònic de l'Ajuntament de Calp, si bé els negocis interessats hauran de fer-ho a través de mitjans electrònics ja que la llei obliga a totes les persones jurídiques a relacionar-se amb les Administracions públiques per aquests mitjans. Per a això necessitaran disposar de certificat digital.

El termini d'inscripció en el concurs finalitza el 29 de juny. Els treballs d'engalanat podran dur-se a terme a partir de la data d'inscripció en el concurs fins al 7 de juliol a les 12 hores. El jurat visitarà els treballs a partir del 8 de juliol. S'atorgaran tres premis per categoria: el primer dotat amb 500 euros, el segon amb 350 i el tercer amb 150. Els participants en el concurs hauran de mantindre l'engalanat dels seus balcons o façanes fins al 31 d'octubre.

Convocado el VIII Concurso de engalanado de balcones y negocios del casco antiguo Kini Pastor

CalpeNoticias - Fri, 17/05/2019 - 11:10
Viernes, 17 Mayo, 2019 - 11:15

El Ayuntamiento de Calp ha convocado el VIII Concurso de engalanado de balcones y negocios del casco antiguo. A partir de este año el certamen llevará el nombre de Kini Pastor, en homenaje a este calpino fallecido recientemente y que estuvo muy implicado en el concurso. De hecho, ganó todas las ediciones del certamen.

 

Esta iniciativa tiene como fin promover entre los vecinos y comerciantes del centro histórico el cuidado y ornamentación de sus viviendas con el fin de que resulten más atractivas y constituyan un motivo más de visita de la parte antigua del municipio.

 

El concurso consiste en dos modalidades: el engalanado de balcones y fachadas particulares y por otro lado, de fachadas de negocios.

 

Los elementos decorativos para engalanar los balcones y negocios son de libre elección pero siempre que respeten los viales, aceras y entradas a viviendas de otros vecinos y se valorará el diseño, la originalidad, el uso de materiales reciclados, ignífugos y no contaminantes, así como el uso de plantas naturales, la innovación y la armonía del conjunto.

 

Todas las personas interesadas en participar podrán inscribirse mediante estancia en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) o a través del registro electrónico del Ayuntamiento de Calp, si bien los negocios interesados deberán hacerlo a través de medios electrónicos ya que la ley obliga a todas las personas jurídicas a relacionarse con las Administraciones públicas por dichos medios. Para ello necesitarán disponer de certificado digital. El plazo de inscripción en el concurso finaliza el 29 de junio.

 

Los trabajos de engalanado podrán llevarse a cabo a partir de la fecha de inscripción en el concurso hasta el 7 de julio a las 12 horas. El jurado visitará los trabajos a partir del 8 de julio.

 

Se otorgarán tres premios por categoría: el primero dotado con 500 euros, el segundo con 350 y el tercero con 150.

 

Los participantes en el concurso deberán mantener el engalanado de sus balcones o fachadas hasta el 31 de octubre.

FiraCalp obri el dijous les seues portes per onzé any consecutiu

CalpeNoticiasVA - Tue, 14/05/2019 - 11:37
dimarts, 14 Maig, 2019 - 11:30

FiraCalp, la fira de gastronomia i comerç de la ciutat del Penyal, obri el dijous les seues portes en la plaça Major organitzada per l'Ajuntament, Creama-Calp, l'Associació d'Hostaleria Sabor a Calp i l'associació de comerciants AEMCO, i amb la participació de la Confraria de Pescadors i de la Comissió de Festes 2019.


La fira, que aconsegueix la seua onzena edició, comptarà enguany amb 20 estands de restaurants, cafeteries i cocteleries i a més reforça la seua part comercial amb la participació de 10 comerços que exhibiran els seus productes.


Els hostalers oferiran un major nombre de tapes, entre quatre i cinc per caseta,, que s'oferiran a preus populars, d'1 a 4 euros. La Confraria de Pescadors, per part seua, promocionarà en la fira el tradicional Peix de Calp, oferint les receptes tradicionals calpines elaborades amb peix de la badia. També la Comissió de festes 2019 participarà en Fira Calp, per a vendre la beguda: cervesa, refrescos i aigua; els beneficis que obtinguen es destinaran a l'organització de les festes patronals d'enguany.


Junt a tot això tindran lloc activitats paral·leles com a actuacions musicals i de dansa, signatura de llibres, exhibició de vehicles, concurs de tapes, exhibició de zumba, flamenc i dansa urbana, etc. També hi haurà animació infantil tots els dies de 19 a 23 hores. Enguany, com a novetat, es realitzarà un tall de cabell solidari, els interessats podran tallar-se el pèl el diumenge, 19, a partir de les 11 hores, a un preu de 8€ i el recaptat es destinarà al CEE Gargasindi i al Centre Ocupacional Maite Boronat.

La fira, organitzada per les regidories de Comerç-Creama i Turisme, així com per l'associació d'hostaleria Sabor a Calp i l'associació d'Empresaris de Calp, obrirà les seues portes el dijous 16 de maig a les 19 hores i es prolongarà fins al diumenge. Aquest certamen va congregar l'any passat a 12.000 persones al llarg dels seus quatre dies.

FiraCalp abre el jueves sus puertas por undécimo año consecutivo

CalpeNoticias - Tue, 14/05/2019 - 11:32
Martes, 14 Mayo, 2019 - 11:30

FiraCalp, la feria de gastronomía y comercio de la ciudad del Peñón, abre el jueves sus puertas en la plaza Mayor organizada por el Ayuntamiento, Creama-Calpe, la Asociación de Hostelería Sabor a Calpe y la asociación de comerciantes AEMCO, y con la participación de la Cofradía de Pescadores y de la Comisión de Fiestas 2019.

La feria, que alcanza su undécima edición, contará este año con 20 stands de restaurantes, cafeterías y coctelerías y además refuerza su parte comercial con la participación de 10 comercios que exhibirán sus productos.

Los hosteleros ofertarán un mayor número de tapas, entre cuatro y cinco por caseta,, que se ofrecerán a precios populares, de 1 a 4 euros. La Cofradía de Pescadores, por su parte, promocionará en la feria el tradicional Peix de Calp, ofreciendo las recetas tradicionales calpinas elaboradas con pescado de la bahía.

También la Comisión de fiestas 2019 participará en Fira Calp, para vender la bebida: cerveza, refrescos y agua; los beneficios que obtengan se destinarán a la organización de las fiestas patronales de este año.

Junto a todo esto tendrán lugar actividades paralelas como actuaciones musicales y de danza, firma de libros, exhibición de vehículos, concurso de tapas, exhibición de zumba, flamenco y danza urbana, etc. También habrá animación infantil todos los días de 19 a 23 horas. Este año, como novedad, se realizará un corte de pelo solidario, los interesados podrán cortarse el pelo el domingo, 19, a partir de las 11 horas, a un precio de 8€ y lo recaudado se destinará al CEE Gargasindi y al Centro Ocupacional Maite Boronat.

La feria, organizada por las concejalías de Comercio-Creama y Turismo, así como por la asociación de hostelería Sabor a Calpe y la asociación de Empresarios de Calpe, abrirá sus puertas el jueves 16 de mayo a las 19 horas y se prolongará hasta el domingo. Este certamen congregó el año pasado a 12.000 personas a lo largo de sus cuatro días.

Les últimes pluges garanteixen el subministrament d'aigua per a tot l'any

CalpeNoticiasVA - Tue, 23/04/2019 - 11:28
dimarts, 23 Abril, 2019 - 11:30

La part positiva de les intenses pluges dels últims dies és la recàrrega dels aqüífers que subministren aigua al municipi. En aqueix sentit, l'empresa encarregada de la gestió de l'aigua, Aguas de Calpe, ha assenyalat que el pou Llucifer, situat en Vall de Laguar i principal aqüífer de subministrament de Calp es troba al màxim de les seues reserves. En Vall de Laguar s'han registrat prop de 400 litres per metre quadrat en aquests quatre dies de pluja.

 

Cal recordar que fins al moment es vivia un escenari de sequera en tota la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i que les pluges dels últims dies garanteixen el subministrament d'aigua per a la resta de l'any. Amb tot, des d’ Aguas de Calpe s'advoca per un consum responsable i es continua treballant en la renovació de les conduccions i en l'optimització dels sistemes per a realitzar un consum més eficient, a més de tindre previstos altres instruments de contingència com la dessalinitzadora de Barranc Salat.

Las últimas lluvias garantizan el suministro de agua para todo el año

CalpeNoticias - Tue, 23/04/2019 - 11:25
Martes, 23 Abril, 2019 - 11:30

La parte positiva de las intensas lluvias de los últimos días es la recarga de los acuíferos que suministran agua al municipio. En ese sentido, la empresa encargada de la gestión del agua, Aguas de Calpe, ha señalado que el pozo Lucifer, ubicado en Vall de Laguar y principal acuífero de suministro de Calp se encuentra al máximo de sus reservas. En Vall de Laguar se han registrado cerca de 400 litros por metro cuadrado en estos cuatro días de lluvia.


 

Hay que recordar que hasta el momento se vivía un escenario de sequía en toda la Confederación Hidrográfica del Xúquer y que las lluvias de los últimos días garantizan el suministro de agua para el resto del año.


 

Con todo, desde Aguas de Calpe se aboga por un consumo responsable y se continúa trabajando en la renovación de las conducciones y en la optimización de los sistemas para realizar un consumo más eficiente, además de tener previstos otros instrumentos de contingencia como la desalinizadora de Barranc salat.

 

LES CAMPANES DE L'ESGLÉSIA MARE DE DÉU DE LES NEUS TORNEN Al CAMPANAR DESPRÉS DE LA SEUA REHABILITACIÓ

CalpeNoticiasVA - Tue, 16/04/2019 - 09:41
dimarts, 9 Abril, 2019 - 14:15 Aquest matí s'han instal·lat les quatre campanes del campanar de l'Església Mare de Déu de les Neus  que van ser retirades al setembre per a la seua rehabilitació i per al condicionament del propi campanar que presentava  diversos clivells. Les campanes han tornat al seu estat  original mitjançant la projecció d'arena a baixa pressió per a poder netejar-les i mantindre els gravats que llueixen.   Es tracta de quatre campanes, una dedicada a Ntra. Senyora del Roser que data de 1857 i pesa 56 quilos, una altra dedicada al beat Francisco Sendra, de 1949 i 138 quilos,  una altra també datada de 1949  i dedicada a la Mare de Déu de les Neus de 91 quilos i finalment la campana dedicada al Concili Vaticà II que està datada en 1963 i pesa 308 quilos.    Al llarg dels pròxims dies es realitzaran diverses proves per a comprovar el seu correcte funcionament. El rector de la parròquia Mare de Déu de les Neus, Miguel Ángel Marcos, ha  supervisat els treballs d'instal·lació.

Els col·legis calpins participen en una campanya per a acabar amb els estereotips sexistes

CalpeNoticiasVA - Fri, 12/04/2019 - 10:31
divendres, 12 Abril, 2019 - 10:30

Acabar amb els estereotips sexistes i previndre la violència de gènere és l'objectiu de la campanya en la qual participaran tots els col·legis públics de Calp al llarg d'abril i maig.

Les activitats que es realitzen varien tenint en compte l'edat escolar dels xiquets i les xiquetes o els i les adolescents. Així, l'alumnat d'infantil (3-6 anys), participarà el 15 i 16 d'abril en un conte teatralizat per al foment de la igualtat i prevenció de la violència de gènere.

Els alumnes de l'últim cicle de primària (10- 12 anys) desenvoluparan uns tallers per a la prevenció d'actituds sexistes, el foment dels valors igualitaris i la prevenció de la violència de gènere a la fi d'abril .

Finalment en l'IES Ifach es durà a terme al llarg del mes de maig un programa de prevenció de la violència sexual en adolescents dirigits a 2n de l'ESO

Los colegios calpinos participan en una campaña para acabar con los estereotipos sexistas

CalpeNoticias - Fri, 12/04/2019 - 10:27
Viernes, 12 Abril, 2019 - 10:30

Acabar con los estereotipos sexistas y prevenir la violencia de género es el objetivo de la campaña en la que participarán todos los colegios públicos de Calp a lo largo de abril y mayo.

 


Las actividades que se realizan varían teniendo en cuenta la edad escolar de los niños y las niñas o los y las adolescentes. Así, el alumnado de infantil (3-6 años), participará el 15 y 16 de abril en un cuento teatralizado para el fomento de la igualdad y prevención de la violencia de género.

Los alumnos del último ciclo de primaria (10- 12 años) desarrollarán unos talleres para la prevención de actitudes sexistas, el fomento de los valores igualitarios y la prevención de la violencia de género a finales de abril .

 

Finalmente en el IES Ifach se llevará a cabo a lo largo del mes de mayo un programa de prevención de la violencia sexual en adolescentes dirigidos a 2º de la ESO. 
 

 

La Policia Local inicia la campanya d'educació viària 2019

CalpeNoticiasVA - Thu, 11/04/2019 - 13:34
dijous, 11 Abril, 2019 - 13:30

Prop de 2000 xiquets i xiquetes de tots els col·legis de Calp, fins i tot de l'Escola Infantil Silene de Ifac participaran al llarg d'abril i maig en una nova edició de la campanya d'educació viària que com cada any organitza la Policia Local de Calp a través de la seua unitat d'Educació Viària. 

  La campanya es desenvolupa en el circuit d'educació viària del Parc de la Creativitat on els xiquets poden portar les seues bicicletes o patins per a poder posar en pràctica els coneixements adquirits. La jornada s'inicia amb una explicació de les normes de circulació i posteriorment els xiquets practiquen amb els senyals de trànsit instal·lats en el circuit.    A més està previst que els xiquets i xiquetes visiten al maig el Parc de Trànsit de Benidorm o el de La Nucia.

La Policía Local inicia la campaña de educación vial 2019

CalpeNoticias - Thu, 11/04/2019 - 13:32
Jueves, 11 Abril, 2019 - 13:30

Cerca de 2000 niños y niñas de todos los colegios de Calp, incluso de la Escuela Infantil Silene de Ifac participarán a lo largo de abril y mayo en una nueva edición de la campaña de educación vial que como cada año organiza la Policía Local de Calp a través de su unidad de Educación Vial.

 

La campaña se desarrolla en el circuito de educación vial del Parc de la Creativitat donde los niños pueden llevar sus bicicletas o patines para poder poner en práctica los conocimientos adquiridos. La jornada se inicia con una explicación de las normas de circulación y posteriormente los niños practican con las señales de tráfico instaladas en el circuito.

 

Además está previsto que los niños y niñas visiten en mayo el Parque de Tráfico de Benidorm o el de La Nucía.

 

Calp acull a partir del dissabte una nova edició de la Fira del Llibre

CalpeNoticiasVA - Wed, 10/04/2019 - 13:40
dimecres, 10 Abril, 2019 - 13:30

Calp celebrarà l'onzena edició de la Fira del Llibre del 13 al 21 d'abril organitzada per la Regidoria de Cultura amb la col·laboració de les llibreries calpines Nou Art, Luís Vázquez, J. Vázquez i Llibreria Vazquez Such.

 

La fira, que se situarà al final del carrer Alemanya, al costat del passeig marítim, comptarà amb una gran carpa que acollirà als llibreters que pretenen donar a conéixer tant les últimes novetats literàries com les grans obres de la literatura universal. A més la fira comptarà amb activitats paral·leles com a tallers, teatre, contacontes i presentació de llibres.

 

La fira obrirà les seues portes dissabte que ve, 13 d'abril a les 12.30 hores, a la vesprada l'escriptora Ana Álvarez Guinea presentarà el llibre “Querido mundo”. El diumenge 14, a les 17.00 hores està previst el contacontes “Cuentos a la orilla del mar” a càrrec de Núria Ruiz Gómez i Estrella García.

 

Les vesprades del dimarts 16, dimecres, 17 i dijous, 18 d'abril està previst celebrar tallers de manualitats a càrrec de A mà *creacions. El divendres, 19 d'abril, la companyia Maniero Edicions representarà l'obra de teatre familiar “Entre tus brazos”. I el dissabte,20, es presentarà el llibre “El hada arcoiris” a càrrec de la seua autora Maribel Tirado Garrido. Els més xicotets podran gaudir d'inflables del 13 al 20 d'abril de 17 a 19 hores.

 

Calp acoge a partir del sábado una nueva edición de la Feria del Libro

CalpeNoticias - Wed, 10/04/2019 - 13:34
Miércoles, 10 Abril, 2019 - 13:30

Calp celebrará la undécima edición de la Feria del Libro del 13 al 21 de abril organizada por la Concejalía de Cultura con la colaboración de las librerías calpinas Nou Art, Luís Vázquez, J. Vázquez y Librería Vazquez Such.

 

La feria, que se ubicará al final de la calle Alemania, junto al paseo marítimo, contará con una gran carpa que acogerá a los libreros que pretenden dar a conocer tanto las últimas novedades literarias como las grandes obras de la literatura universal. Además la feria contará con actividades paralelas como talleres, teatro, cuentacuentos y presentación de libros.

 

La feria abrirá sus puertas el próximo sábado, 13 de abril a las 12:30 horas, por la tarde la escritora Ana Álvarez Guinea presentará el libro “Querido mundo”. El domingo 14, a las 17:00 horas está previsto el cuentacuentos “Cuentos a la orilla del mar” a cargo de Núria Ruiz Gómez y Estrella García.

 

Las tardes del martes 16, miércoles, 17 y jueves, 18 de abril está previsto celebrar talleres de manualidades a cargo de A mà creacions. El viernes, 19 de abril, la compañía Maniero Ediciones representará la obra de teatro familiar “Entre tus brazos”. Y el sábado,20, se presentará el libro “El hada arcoiris” a cargo de su autora Maribel Tirado Garrido.

 

Los más pequeños podrán disfrutar de hinchables del 13 al 20 de abril de 17 a 19 horas.

 

Las campanas de la iglesia Virgen de las Nieves vuelven al campanario tras su rehabilitación

CalpeNoticias - Tue, 09/04/2019 - 14:16
Martes, 9 Abril, 2019 - 14:15  Esta mañana se han instalado las cuatro campanas del campanario de la Iglesia Virgen de las Nieves  que fueron retiradas en septiembre para su rehabilitación y para el acondicionamiento del propio campanario que presentaba  diversas grietas. Las campanas han vuelto a su estado  original mediante la proyección de  arena a baja presión para poder  limpiarlas y mantener los grabados que lucen.   Se trata de cuatro campanas, una dedicada  a Ntra. Señora del Rosario que data de 1857 y pesa 56 kilos,  otra dedicada al beato Francisco Sendra, de 1949 y 138 kilos,  otra también datada de 1949  y dedicada a la Virgen de las Nieves de 91 kilos y finalmente  la campana dedicada al Concilio Vaticano II  que está fechada en 1963 y pesa 308 kilos.    A lo largo de los próximos días se realizarán diversas pruebas para  comprobar su correcto funcionamiento. El párroco de Virgen de las Nieves, Miguel Ángel Marcos, ha  supervisado los trabajos de instalación.

Vicente Ferrández i Ramón López, nous capitans dels moros i cristians de Calp

CalpeNoticiasVA - Mon, 08/04/2019 - 13:19
Dilluns, 8 Abril, 2019 - 13:00

Calp ha celebrat el Mig Any fester dels moros i cristians que organitza l’ Associació de Moros i Cristians “Santíssim Crist de la Suor” i que serveix per a presentar als càrrecs festers de 2019 i acomiadar als de 2018.

L'auditori de la Casa de Cultura va acollir el dissabte l'acte de canvi de càrrecs, va ser el moment en què José Angel Montaner i Irene Pastor, de la Filà Barberiscos, i Pedro Fluixà i Ana Monjo, de la Filà Mozárabes es acomiadaren com a Capità Moro i Favorita i Capità Cristià i Primera Dama respectivament, per a donar pas als Capitans de 2019, Vicente Ferrández de la Filà Califach i Ramón López de la Filà Marins Corsaris, acompanyats per la favorita, M.ª Carmen López , i la Primera Dama, Eva Císcar.

El càrrec de Banderera de l'Associació de Moros i Cristians recau enguany en en Jennifer Ortiz de la Filà Mozárabes que pren el relleu de Loli Navas, de la Filá Moriscos. Quant als alferes moro i cristià, Jaime González, de Califach,, i Antonio Moll de Marins Corsaris, van passar el testimoni a Carlos Ferragut, de Templaris, i Gorka Rodríguez , de Almoravides. El president de l’ Associació de Moros i Cristians “Santíssim Crist de la Suor”, Ignacio Seguí, després de felicitar els càrrecs entrants i sortints va destacar la unió dels festers per a engrandir la festa .

.

 

Vicente Ferrández y Ramón López, nuevos capitanes de los moros y cristianos de Calp

CalpeNoticias - Mon, 08/04/2019 - 13:09
Lunes, 8 Abril, 2019 - 13:00

Calp ha celebrado el Mig Any fester de los moros y cristianos que organiza la Associació de Moros i Cristians “Santíssim Crist de la Suor” y que sirve para presentar a los cargos festeros de 2019 y despedir a los de 2018.

 

El auditorio de la Casa de Cultura acogió el sábado el acto de cambio de cargos, fue el momento en que José Angel Montaner e Irene Pastor, de la Filà Berberiscos, y Pedro Fluixà y Ana Monjo, de la Filà Mozárabes se despidieron como Capitán Moro y Favorita y Capitán Cristiano y Primera Dama respectivamente, para dar paso a los Capitanes de 2019, Vicente Ferrández de la Filà Califach y Ramón López de la Filà Marins Corsaris, acompañados por la favorita, M.ª Carmen López , y la Primera Dama, Eva Císcar.

 

El cargo de Abanderada de la Asociación de Moros y Cristianos recae este año en en Jennifer Ortiz de la Filà Mozárabes, que toma el relevo de Loli Navas, de la Filá Moriscos. En cuanto a los alféreces moro y cristiano, Jaime González, de Califach,, y Antonio Moll de Marins Corsaris, pasaron el testigo a Carlos Ferragut, de Templaris, y Gorka Rodríguez , de Almorávides.

 

El presidente de la Associació de Moros i Cristians “Santíssim Crist de la Suor”, Ignacio Seguí, tras felicitar a los cargos entrantes y salientes destacó la unión de los festeros para engrandecer la fiesta .

 

Calp celebra aquest cap de setmana el “Mig Any” fester

CalpeNoticiasVA - Wed, 03/04/2019 - 13:54
dimecres, 3 Abril, 2019 - 13:45

L' Associació de Moros i Cristians “Santíssim Crist de la Suor” celebrarà aquest cap de setmana els actes del “Mig Any” que suposa l'equador de l'any fester i permet la presentació dels càrrecs festers de 2019 i el comiat dels del passat any.

 

Així, el divendres les diferents “filaes” soparan en les kábiles per a iniciar a les 23.50 hores les “entraetes” que recorreran diferents carrers del poble des de la plaça Arco Iris. En finalitzar el públic assistent podrà gaudir d'una nit de xarangues.

 

El dissabte serà el dia més important de les festes. Al matí, a les 12.30 hores se celebrarà una cercavila a càrrec de la banda juvenil de la Banda de Calp des de la plaça del Mosquit. A les 18.00 hores totes les filaes mores i cristianes es concentraran al Parc de l'Arc de Sant Martí per a iniciar una cercavila que portarà als festers fins a l'Auditori de la Casa de Cultura. Allí se celebrarà, a les 19 hores, l'acte més esperat: el canvi, comiat i presentació de càrrecs festers de 2018 i 2019. Aquest serà el moment en què José Angel Montaner i Irene Pastor, de la Filà Berberiscos, i Pedro Fluixà i Ana Monjo, de la Filà Mossàrabs s'acomiadaran com a Capità Moro i Favorita i Capità Cristià i Primera Dama respectivament, per a donar pas als Capitans de 2019, Vicente Ferrández de la Filà Califach i Ramón López de la Filà Marins Corsaris, acompanyats per la favorita, M.ª Carmen López , i la Primera Dama, Eva Císcar.

 

Un altre dels càrrecs rellevants és el de Banderera de l'Associació de Moros i Cristians que enguany recaurà en Jennifer Ortiz , que prendrà el relleu de Loli Navas, de la Filá Moriscos. Quant als alferes moro i cristià, Jaime González, de Califach, i Antonio Moll de Marins Corsaris, passaran el testimoni a Carlos Ferragut, de Templaris, i Gorka Rodríguez ,d'Almoràvides. El diumenge s'iniciarà els jocs infantils que s'instal·laran al carrer Conde d'Altea i el tradicional concurs de paelles. A la vesprada se celebrarà la desfilada infantil de caps i esquadres.

Calp celebra este fin de semana el “Mig Any” fester

CalpeNoticias - Wed, 03/04/2019 - 13:45
Miércoles, 3 Abril, 2019 - 13:45

L' Associación de Moros i Cristians “Santíssim Crist de la Suor” celebrará este fin de semana los actos del “Mig Any” que supone el ecuador del año festero y permite la presentación de los cargos festeros de 2019 y la despedida de los del pasado año.

 

Así, el viernes las distintas “filaes” cenarán en las kábilas para iniciar a las 23:50 horas las “entraetes” que recorrerán diferentes calles del pueblo desde la plaza Arco Iris. Al finalizar el público asistente podrá disfrutar de una noche de xarangas.

 

El sábado será el día más importante de las fiestas. Por la mañana, a las 12:30 horas se celebrará un pasacalle a cargo de la banda juvenil de la Banda de Calp desde la plaza del Mosquit. A las 18:00 horas todas las filaes moras y cristianas se concentrarán en el Parque del Arco Iris para iniciar un pasacalle que llevará a los festeros hasta el Auditorio de la Casa de Cultura. Allí se celebrará, a las 19 horas, el acto más esperado: el cambio, despedida y presentación de cargos festeros de 2018 y 2019.

 

Este será el momento en que José Angel Montaner e Irene Pastor, de la Filà Berberiscos, y Pedro Fluixà y Ana Monjo, de la Filà Mozárabes se despedirán como Capitán Moro y Favorita y Capitán Cristiano y Primera Dama respectivamente, para dar paso a los Capitanes de 2019, Vicente Ferrández de la Filà Califach y Ramón López de la Filà Marins Corsaris, acompañados por la favorita, M.ª Carmen López , y la Primera Dama, Eva Císcar.

 

Otro de los cargos relevantes es el de Abanderada de la Asociación de Moros y Cristianos que este año recaerá en Jennifer Ortiz , que tomará el relevo de Loli Navas, de la Filá Moriscos. En cuanto a los alféreces moro y cristiano, Jaime González, de Califach,, y Antonio Moll de Marins Corsaris, pasarán el testigo a Carlos Ferragut, de Templaris, y Gorka Rodríguez ,de Almorávides.

 

El domingo se iniciará los juegos infantiles que se instalarán en la calle Conde de Altea y el tradicional concurso de paellas. Por la tarde se celebrará el desfile infantil de cabos y escuadras.

 

El Ayuntamiento denuncia la publicación de datos personales de miles de calpinos en una web privada

CalpeNoticias - Thu, 28/03/2019 - 14:47
Jueves, 28 Marzo, 2019 - 14:45

El Ayuntamiento ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil la publicación en una web privada, presumiblemente alojada en Indonesia, de un listado con los datos personales de miles de ciudadanos calpinos. La alcaldesa en funciones, Ana Sala, acompañada por la Secretaria Municipal, se ha personado en las dependencias del puesto de la Guardia Civil de Calp para denunciar estos hechos publicados en un diario digital en los últimos días.


 

Este listado estuvo publicado erróneamente desde 2016 en la web municipal y fue eliminado, al ser conscientes de ello, el pasado mes de septiembre a raíz de una noticia publicada en el mismo medio digital. Con ello el Consistorio daba cumplimiento a la Ley de Protección de Datos.

Sin embargo, dicho listado, que contiene nombres completos, con fecha de nacimiento, sexo y número del Documento Nacional de Identidad, aparece publicado en una web privada.


 

El Departamento de Informática del Ayuntamiento de Calp ha revisado buscadores para la localizar la web a la que hace referencia y se ha detectado una web alojada, al parecer, en Indonesia, que acumula diversa y cuantiosa información del municipio, entre ella el listado de datos objeto de la búsqueda.


 

Por ello, los Servicios Jurídicos Municipales han considerado conveniente poner en conocimiento de la Guardia Civil estos hechos con el objeto de que se inicie una investigación sobre cómo y con qué fin han llegado esos datos a la web citada y en su caso, solicitar que se eliminen atendiendo a la Ley de Protección de Datos.


 

Calp posa en marxa de nou els Tallers de Pasqua per a facilitar la conciliació familiar

CalpeNoticiasVA - Thu, 28/03/2019 - 12:50
dijous, 28 Març, 2019 - 12:45

Amb la finalitat de conciliar treball i vida familiar, la Regidoria d'Educació posa en marxa per quart any consecutiu un taller de Pasqua en el col·legi Oltà els dies 23, 24, 25, 26 i 29 d'abril, en horari de 9 a 14 hores.

L'objectiu és facilitar als pares i mares treballadors la possibilitat que els seus fills puguen ser atesos durant les vacances de pasqua en un espai adequat i divertit. Els tallers estan dirigits a xiquets i xiquetes nascuts des de 2007 fins a 2015. El termini d'inscripció és de l'1 a l'11 d'abril en el Punt Jove (plaça Constitució). El preu del taller és de 30 €.

Per a efectuar les inscripcions, la sol·licitud haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del Llibre de Família en la pàgina on estiga el xiquet, fotocòpia del DNI del pare/mare, la fotocòpia de la targeta sanitària del xiquet i justificant de l'ingrés bancari.

Pages