Repara Ciudad

Els ciutadans poden avisar l'Ajuntament de qualsevol incidència o desperfecte que vegen en la via pública a través de l'aplicació de mòbil Repara Ciutat. El GPS del mòbil localitza de forma automàtica el seu emplaçament, si bé s'aconsella incloure l'adreça ja que en ocasions amb la geolocalització no és suficient per a situar la incidència. S'adjuntarà una fotografia així com qualsevol text o detall. A més, gràcies a aquesta aplicació i sempre que el veí s'identifique en enviar l'avís podrà conèixer en tot moment l'estat en el qual es troba l'actuació i saber quan ha sigut solucionada.

Els avisos són rebuts per la regidoria de Qualitat Urbana que organitza el treball per a solucionar la incidència el més prompte possible. Aquesta aplicació pot descarregar-se en els mòbils i tabletes, a través dels sistemes Android i iPhone, la qual cosa permet abastir pràcticament tota la quota de mercat amb la qual treballen les companyies de telefonia.

Es pot descarregar en valencià, castellà i anglés i permet als usuaris classificar la incidència en neteja, semàfors, vehicles, enllumenat, mobiliari urbà, via pública, arbrat, transport públic, entre d’altres, a més d'oferir-los la possibilitat d'adjuntar una fotografia. El ciutadà pot afegir també una breu explicació i podrà especificar, mitjançant una opció que presenta l'aplicació, si la incidència representa un perill per als ciutadans, la qual cosa ajudarà a l'ajuntament a prioritzar-les.

L'aplicació, amb la qual treballen ajuntaments com Barcelona o Andorra, permet, a més, que el ciutadà que ha informat de la incidència puga conèixer l'estat en el qual aquesta es troba i conèixer quan ha sigut solucionada.

Com utilitzar Repara Ciutat

 1. Descarrega la app en el teu smartphone o tableta
 2. Crea una incidència
 3. El GPS del mòbil localitza automàticament el lloc en el qual et trobes
 4. Realitza una fotografia del desperfecte
 5. Pots afegir algun text i precisar si suposa algun perill per al ciutadans
 6. Prem la tecla enviar

Línia 900

La línia 900 de l'Ajuntament de Calp és un servei d'atenció telefònica gratuït perquè qualsevol ciutadà, sense necessitat d'haver d'acudir personalment a l'Ajuntament, puga avisar o realitzar queixes relacionades amb desperfectes o incidències menors en la via pública i el mobiliari urbà del municipi de Calp, amb la finalitat d'esmenar aquestes incidències en el menor temps possible, dins de les possibilitats que la situació d'aquest Ajuntament permeta.

Tipus d'incidències que poden ser comunicades a través de la Línia 900:

 • Rajoles trencades
 • Fanals fosos
 • Mobiliari urbà en mal estat (senyals, papereres, bancs, jocs infantils, etc)
 • Brutícia en via pública, parcs i jardins municipals
 • Arquetes, tapes i reixetes en via pública en mal estat
 • Clots en la calçada
 • Etc.

Pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del telèfon gratuït 900.20.40.50 o a través del correu electrònic linea900@ajcalp.es