Dossier de premsa (1 d'abril)

CalpeNoticiasVA - Mié, 01/04/2020 - 09:27
dimecres, 1 Abril, 2020 - 09:15

Ací pots llegir la informació sobre Calp que han arreplegat els mitjans de comunicació l'1 d'abril:

 

DIARIO INFORMACIÓN

Coronavirus en Calp: El Ayuntamiento permitirá las obras en verano para paliar los efectos del estado de alarma en la construcción

  LAS PROVINCIAS Calp permitirá obras en periodo estival para ayudar al sector de la construcción mermado por el estado de alarma  

LEVANTE

Banderas a media asta en Calp en memoria de los fallecidos por el coronavirus

Calp permitirá las obras en verano para paliar el actual parón de la construcción

"Soy un luchador nato, pero sin los médicos del hospital no estaría hoy vivo"

  LA MARINA PLAZA Calp permitirá las obras en verano que hasta ahora prohibía para mitigar los efectos del estado de alarma en la construcción   CALP DIGITAL El Partido Popular denuncia: "El Estado quiere el superávit de los ayuntamientos"   Calp abre un proceso de exposición al público sobre la permuta de la parcela de la Manzanera   El Ayuntamiento de Calpe permitirá las obras en verano para paliar los efectos del estado de alarma en el sector de la construcción   COMARCAL CV Calp permitirá las obras en verano para paliar los efectos del estado de alarma en el sector de la construcción   RADIO LITORAL El ayuntamiento de Calp publica restricciones para el sector de la construcción

ALICANTE PLAZA

Permitir las obras en verano, una vía para recuperar tiempo si los ayuntamientos hacen excepciones

EL PERIODIC.COM

El Ayuntamiento de Calp permitirá las obras en verano para paliar los efectos del estado de alarma en el sector de la construcción

Dossier de prensa (1 de abril)

CalpeNoticias - Mié, 01/04/2020 - 09:21
Miércoles, 1 Abril, 2020 - 09:15

Aquí puedes leer la información sobre Calp que han recogido los medios de comunicación el 1 de abril:

 

DIARIO INFORMACIÓN

Coronavirus en Calp: El Ayuntamiento permitirá las obras en verano para paliar los efectos del estado de alarma en la construcción

  LAS PROVINCIAS Calp permitirá obras en periodo estival para ayudar al sector de la construcción mermado por el estado de alarma  

LEVANTE

Banderas a media asta en Calp en memoria de los fallecidos por el coronavirus

Calp permitirá las obras en verano para paliar el actual parón de la construcción

"Soy un luchador nato, pero sin los médicos del hospital no estaría hoy vivo"

  LA MARINA PLAZA Calp permitirá las obras en verano que hasta ahora prohibía para mitigar los efectos del estado de alarma en la construcción   CALP DIGITAL El Partido Popular denuncia: "El Estado quiere el superávit de los ayuntamientos"   Calp abre un proceso de exposición al público sobre la permuta de la parcela de la Manzanera   El Ayuntamiento de Calpe permitirá las obras en verano para paliar los efectos del estado de alarma en el sector de la construcción   COMARCAL CV Calp permitirá las obras en verano para paliar los efectos del estado de alarma en el sector de la construcción   RADIO LITORAL El ayuntamiento de Calp publica restricciones para el sector de la construcción

ALICANTE PLAZA

Permitir las obras en verano, una vía para recuperar tiempo si los ayuntamientos hacen excepciones

EL PERIODIC.COM

El Ayuntamiento de Calp permitirá las obras en verano para paliar los efectos del estado de alarma en el sector de la construcción

L'Ajuntament permetrà les obres a l'estiu per a pal·liar els efectes de l'estat d'alarma en el sector de la construcción

CalpeNoticiasVA - Mar, 31/03/2020 - 12:54
dimarts, 31 Març, 2020 - 12:45

 L'Ajuntament de Calp realitzarà excepcions a l'ordenança sobre condicions acústiques que prohibeix tot tipus d'obres d'urbanització i construcció d'ús residencial el mes d'agost per a poder pal·liar els efectes que l'estat d'alarma i la paralització de les obres estan tenint en el sector de la construcció de la localitat.

 Actualment l'ordenança prohibeix tot tipus d'obres d'urbanització, construcció o edificació en sòls urbans d'ús residencial entre l'1 i el 31 d'agost. Amb aquestes mesures es pretenia garantir el descans dels turistes i residents, no obstant això, ara l'equip de govern estudia modificar aquests termes amb la finalitat de flexibilitzar horaris i dates que permeten compensar al sector per la paralització de la seua activitat. Les excepcions que realitzen seran només aplicables en 2020.

 El regidor de Comerç, Paco Avargues, ha assenyalat que “estem estudiant fórmules, en funció de la duració de l'estat d'alarma, es flexibilitzaran dates i horaris perquè els constructors puguen tornar a la seua activitat amb normalitat i compensar pel temps que han hagut de parar”..

El Ayuntamiento permitirá las obras en verano para paliar los efectos del estado de alarma en el sector de la construcción

CalpeNoticias - Mar, 31/03/2020 - 12:49
Martes, 31 Marzo, 2020 - 12:45

El Ayuntamiento de Calp realizará excepciones a la ordenanza sobre condiciones acústicas que prohíbe todo tipo de obras de urbanización y construcción  de uso residencial en el mes de agosto para poder paliar los efectos  que el estado de alarma y la paralización de las obras  están teniendo en el sector de la construcción de la localidad.

Actualmente la ordenanza prohíbe todo tipo de obras de urbanización, construcción o edificación en suelos urbanos de uso residencial entre el 1 y el 31 de agosto.

Con estas medidas se pretendía garantizar el descanso de los turistas y residentes, sin embargo, ahora el equipo de gobierno estudia modificar  estos términos con el fin de flexibilizar horarios y fechas que  permitan compensar al sector por la paralización de su actividad. Las excepciones que realicen serán sólo aplicables en 2020.

El concejal de Comercio, Paco Avargues, ha señalado que “estamos estudiando fórmulas, en función de la duración del estado de alarma, se flexibilizarán fechas y horarios para que los constructores puedan volver a su actividad con normalidad y compensar por el tiempo que han tenido que  parar”.

L'Ajuntament ofereix en el seu web un assistent virtual per a resoldre dubtes sobre el coronavirus

CalpeNoticiasVA - Lun, 30/03/2020 - 11:31
Dilluns, 30 Març, 2020 - 11:30

L'Ajuntament ha instal·lat en la seua pàgina web www.calp.es el chatbot Carina, es tracta d'un assistent virtual intel·ligent que contesta preguntes bàsiques sobre el brot de coronavirus (contagi, símptomes, prevenció, etc.)

Aquest assistent virtual ha sigut desenvolupat per l'empresa 1MillionBot que l'ha cedida gratuïtament a les administracions públiques interessades. El Chatbot Carina és capaç de respondre a més del 88% de les consultes, a més cada dia amplia la seua capacitat de contestar fins i tot preguntes complexes.

Carina extrau la seua informació de fonts oficials com l'OMS (Organització Mundial de la Salut), el Ministeri de Sanitat i normatives governamentals, el Centre per al Control i la Prevenció de Malalties i articles científics i la informació s'actualitza dia a dia.

El servei proporcionat permet manejar un número molt alt de consultes al mateix temps sense intervenció humana i ve a completar els actuals canals de comunicació. D'aquesta manera busca contribuir positivament a mantindre informats als ciutadans pal·liant la saturació dels telèfons d'informació sobre aquest tema. Les preguntes més habituals es refereixen als símptomes del coronavirus, què és exactament, les zones de risc, com protegir-se o què fer quan apareixen els símptomes.

El Ayuntamiento ofrece en su web un asistente virtual para resolver dudas sobre el coronavirus

CalpeNoticias - Lun, 30/03/2020 - 11:26
Lunes, 30 Marzo, 2020 - 11:30

El Ayuntamiento ha instalado  en su página web www.calp.es  el chatbot Carina, se trata de  un asistente virtual inteligente que  contesta preguntas básicas sobre el brote de coronavirus (contagio, síntomas, prevención, etc.)

Este asistente virtual ha sido desarrollado por la empresa 1MillionBot que la ha cedido gratuitamente  a las administraciones públicas interesadas.  El Chatbot Carina  es capaz de responder a más del 88% de las consultas, además cada día amplía su capacidad de  contestar  incluso preguntas complejas.

Carina extrae su información de fuentes oficiales como la OMS (Organización Mundial de la Salud), el Ministerio de Sanidad y normativas gubernamentales, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades y artículos científicos y la información se actualiza día a día.

El servicio proporcionado permite manejar un número muy alto de consultas al mismo tiempo sin intervención humana y viene a completar los actuales canales de comunicación. De este modo busca contribuir positivamente a mantener informados a los ciudadanos paliando la saturación de los teléfonos de información al respecto.

Las preguntas más habituales se refieren a los síntomas del coronavirus, qué es exactamente, las zonas de riesgo, cómo protegerse o qué hacer cuando aparecen los síntomas

Aprovades les ajudes d'emergència social

CalpeNoticiasVA - Vie, 27/03/2020 - 16:37
divendres, 27 Març, 2020 - 14:30

En la Junta de Govern de hui s'ha establit el protocol per a accedir a les ajudes per a atendre necessitats bàsiques. Es tracta d'ajudes per a afrontar despeses específiques de caràcter bàsic, és a dir, necessitats alimentícies, de productes d'higiene i farmacèutics provocats per la situació excepcional de l'estat d'alarma causat pel COVID-19.

 

S'estableix un mecanisme molt àgil per a accedir a aquestes ajudes. La petició s'iniciarà d'ofici o bé a petició de la persona sol·licitant. Es realitzarà via telefònica 965837223 o via correu electrònic a: servsociales@ajcalp.es i podrà sol·licitar-se a partir de la setmana vinent.

 

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les persones o famílies residents i empadronades a Calp, així com aquells transeünts (persones sense llar) l'estat de necessitat de les quals es trobe reconegut en el moment de la sol·licitud i que complisquen els requisits establits per a la seua concessió com l'escassetat o falta absoluta de recursos econòmics. Aquestes ajudes tindran caràcter mensual mentre es mantinga l'estat d'alarma.

 

A més s'ha informat de la suspensió de totes les taxes municipals mentre continue l'estat d'alarma, així com la devolució dels rebuts ja satisfets en aquells serveis que no s'han pogut prestar.

 

Els diferents departaments municipals ja estan treballant en les bases per al programa d'ajudes al comerç i als autònoms, motor de l'economia, per a promoure l'activitat econòmica quan acabe la situació d'estat d'alarma.

La Policia Local denuncia 64 persones per infringir les restriccions de circulació

CalpeNoticiasVA - Vie, 27/03/2020 - 16:10
divendres, 27 Març, 2020 - 14:15

La Policia Local de Calp ha emés un informe sobre l'incompliment de les restriccions establides pel decret de declaració de l'estat d'alarma en el qual recull les denúncies interposades entre el 15 i el 25 de març.

La Policia ha denunciat 64 persones per infraccions relacionades amb la limitació de la llibertat de circulació. A més s'ha denunciat a 3 persones per infraccions sobre les mesures de contenció en l'àmbit de l'activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d'hostaleria i restauració, és a dir, per no complir el tancament d'establiments.

En el Comité de Crisi celebrat hui telemàticament, s'ha informat que l'alberg per a persones sense llar està funcionant sense problemes. Des de la Policia Local s'està controlant el compliment de les directrius de l'OMS en relació a les obres i construccions.

Aprobadas las ayudas de emergencia social

CalpeNoticias - Vie, 27/03/2020 - 14:24
Viernes, 27 Marzo, 2020 - 14:30

En la Junta de Gobierno de hoy  se ha establecido el protocolo para acceder  a las ayudas para atender necesidades básicas. Se trata de ayudas para afrontar gastos específicos de carácter básico, es decir, necesidades alimenticias, de productos de higiene y farmacéuticos  provocados por la situación excepcional del estado de alarma causado por el COVID-19.

Se establece un mecanismo muy ágil para acceder a estas ayudas, la petición se iniciará de oficio o bien a petición de la persona solicitante. Se realizará vía telefónica  965837223 o vía correo electrónico a: servsociales@ajcalp.es y podrá solicitarse a partir de la próxima semana.

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas o familias residentes y empadronadas en Calp, así como aquellos transeúntes (personas sin hogar) cuyo estado de necesidad se encuentre reconocido en el momento de la solicitud y que cumplan los requisitos establecidos para su concesión como la escasez o falta absoluta de recursos económicos. Estas ayudas tendrán carácter mensual mientras se mantenga el estado de estado de alarma.

Además  se ha informado de la suspensión  de todas las tasas municipales mientras continúe el estado de alarma, así como la devolución  de los recibos ya satisfechos  en aquellos servicios que no se han podido prestar.

Los distintos departamentos municipales  ya están trabajando en las bases para el programa de ayudas al comercio y a los autónomos, motor de la economía, para promover la actividad económica en cuanto acabe la situación de estado de alarma.

La Policía Local denuncia a 64 personas por infringir las restricciones de circulación

CalpeNoticias - Vie, 27/03/2020 - 14:22
Viernes, 27 Marzo, 2020 - 14:15

La Policía Local de Calpe ha emitido un informe sobre el incumplimiento  de las restricciones establecidas por el  decreto de declaración del estado de alarma en el que recoge las denuncias  interpuestas entre el 15 y el 25 de marzo.

La Policía ha denunciado a 64 personas por infracciones relacionadas  con la limitación de la libertad de circulación, además se ha denunciado a 3 personas  por infracciones  sobre las medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas, actividades de hostelería y restauración, es decir,  por no cumplir el cierre de establecimientos.

En el Comité de Crisis celebrado hoy telemáticamente,  se ha informado de que el albergue para personas sin hogar está funcionando sin problemas.  Desde la Policía Local  se está controlando el cumplimiento de las directrices de la OMS  en relación a las obras y construcciones.

El govern local destinarà 1 milió d'euros per als afectats per l'estat d'alarma

CalpeNoticiasVA - Jue, 26/03/2020 - 15:31
dijous, 26 Març, 2020 - 15:15

El govern local de Calp ja ha preparat un paquet de mesures per a fer front a les conseqüències del coronavirus i de la situació d'estat d'alarma, i per a dur a terme aquestes mesures es realitzarà una modificació pressupostària que permetrà comptar amb 1 milió d'euros.

L'alcaldessa, Ana Sala, ha anunciat que s'estableixen diverses línies d'actuació, d'una banda mesures d'ajuda d'emergència social que s'activaran immediatament i que permetran atendre aquelles persones més vulnerables, famílies en risc d'exclusió la situació de la qual s'ha vist agreujada amb l'estat d'alarma.

 

Una altra línia d'actuació és l'ajuda al comerç i als autònoms, motor de l'economia, per a promoure l'activitat econòmica quan acabe la situació d'estat d'alarma. L'objectiu és impulsar la recuperació econòmica el més prompte possible.

 

A això s'uneixen una sèrie de mesures fiscals com l'eliminació o reducció de determinades taxes, com l'ocupació de via pública o mercats ambulants, o l'ampliació del pagament de l'IBI. L'Ajuntament ha acordat suspendre durant el temps de duració de l'estat d'alarma tots els pagaments i tributs municipals. A més el pagament del rebut de març de l'Escola Infantil Silene d’Ifac ja s'ha suspés.

Segons l'alcaldessa “es tracta de mesures per a ajudar a les persones però també a les empreses i comerços que generen ocupació i que s'han vist obligades a tancar amb l'estat d'alarma, aquestes mesures permetran recuperar l'activitat econòmica el més prompte possible i esmorteir les pèrdues derivades del tancament de negocis”.

 

El gobierno local destinará 1 millón de euros para los afectados por el estado de alarma

CalpeNoticias - Jue, 26/03/2020 - 15:24
Jueves, 26 Marzo, 2020 - 15:15

El gobierno local de Calp ya ha preparado un paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias del coronavirus y de la situación de estado de alarma, y para llevar a cabo estas medidas se realizará una modificación presupuestaria que permitirá contar con 1 millón de euros.

La alcaldesa, Ana Sala, ha anunciado que se establecen varias líneas de actuación, por un lado medidas  de ayuda de emergencia social que se activarán de  inmediato y que permitirán atender a aquellas personas más vulnerables, familias en riesgo de  exclusión cuya situación se ha visto agravada con el estado de alarma.

Otra línea de actuación  es la ayuda al comercio y a los autónomos, motor de la economía, para promover la actividad económica en cuanto acabe la situación de estado de alarma. El objetivo  es impulsar la recuperación económica lo antes posible.

A ello se unen una serie de medidas fiscales como la eliminación o reducción  de determinadas tasas, como la ocupación de vía pública o mercadillos, o la ampliación del pago del IBI. El Ayuntamiento ha acordado suspender durante el tiempo de duración del estado de alarma todos los pagos y tributos municipales. Además el pago del recibo de marzo de la Escuela Infantil Silene de Ifac ya se ha suspendido.

 

Según la alcaldesa “se trata de medidas para ayudar a las personas pero también a las empresas y comercios que generan empleo y que se han visto obligadas a cerrar con el estado de alarma, estas medidas permitirán recuperar la actividad económica lo antes posible y amortiguar las pérdidas derivadas del cierre de  negocios”.

Aguas de Calpe prolonga el període de pagament dels rebuts d'aigua sense cap recàrrec

CalpeNoticiasVA - Jue, 26/03/2020 - 13:34
dijous, 26 Març, 2020 - 13:30

Aguas de Calpe, empresa encarregada del subministrament i proveïment d'aigua, ha aprovat una sèrie de mesures excepcionals davant la situació d'alarma generada pel COVID-19, la primer d'elles és que es prolonga el període de pagament per a aquelles persones que no poden fer front als rebuts dins del període de pagament voluntari sense generar cap mena de recàrrec.

A més s'adaptaran amb caràcter extraordinari els nivells d'ajuda social de l'actual programa de Responsabilitat Social Humanitària d'Aguas de Calpe per a impedir que els efectes derivats de l'estat d'alarma puguen posar en risc d'exclusió social a qualsevol ciutadà de Calp.

El regidor i conseller delegat d'Aguas de Calpe, Juan Manuel del Pino, ha assenyalat que “l'empresa en coordinació amb els Serveis Socials ha adoptat aquestes mesures per a mantindre un servei essencial com és l'aigua. Aguas de Calpe ha establit un Pla de Contingència que es mantindrà en vigor mentre el Govern d'Espanya mantinga l'estat d'alarma, la finalitat de la qual és evitar el risc d'exclusió social entre els usuaris més desfavorits. Per a això es prolongarà el període de pagament mentre existisca la necessitat sense que això comporte sanció ni sobrecarregue algun”.

A més Aguas de Calpe garanteix la qualitat i el subministrament de l'aigua per a consum així com el tractament i sanejament de les aigües residuals en el municipi.

Aguas de Calpe prolonga el periodo de pago de los recibos de agua sin recargo alguno

CalpeNoticias - Jue, 26/03/2020 - 13:28
Jueves, 26 Marzo, 2020 - 13:30

Aguas de Calpe, empresa encargada del suministro y abastecimiento de agua, ha aprobado una serie de medidas  excepcionales ante la situación de alarma generada por el COVID-19, la primer de ellas es que  se prolonga el periodo de pago para aquellas personas  que no pueden hacer frente   a los recibos dentro  del periodo de pago voluntario sin generar ningún tipo de  recargo.

Además se adaptarán  con carácter extraordinario los niveles de ayuda social del actual programa  de Responsabilidad Social Humanitaria de Aguas de Calpe  para impedir que  los efectos  derivados  del estado de alarma puedan poner  en riesgo de exclusión social a cualquier ciudadano de Calp.

El concejal y consejero delegado de  Aguas de Calpe, Juan Manuel del Pino,  ha señalado que  “la empresa   en coordinación con los Servicios Sociales  ha adoptado estas medidas  para  mantener un servicio esencial como es el agua. Aguas de Calpe  ha establecido  un Plan de Contingencia que se mantendrá en vigor  mientras el Gobierno de España  mantenga el estado de alarma, cuya  finalidad  es evitar  el riesgo de exclusión social  entre los usuarios  más desfavorecidos. Para ello  se prolongará  el periodo de pago  mientras exista la necesidad sin que ello comporte  sanción  ni sobrecargo alguno”.

Además Aguas de Calpe  garantiza la calidad  y el suministro del agua para consumo así como el tratamiento y saneamiento de las aguas residuales en el municipio.

Páginas