Què fer a Calp aquest cap de setmana (28 i 29 de febrer i 1 de març)

CalpeNoticiasVA - Jue, 27/02/2020 - 15:10
dijous, 27 Febrer, 2020 - 14:30

 

Divendres 

 • 20:30h Dia de la Casa d'Andalusia 2020: Recepció d'autoritats i vi d'honor en la seu de l'associació. Inauguració de l'exposició dels alumnes de costura. Carrer San Isidro, 6.
 • Exposició “Los colores del Mediterraneo” de Carmen Ramón Mesado. Sala d'exposicions de la Casa de Cultura de Calp.
 • Exposició “Punto i seguimos. La vida puede más”. Sala d'Exposicions de l Ajuntament Vell.

 

Dissabte 

 • 17:00h Cinema: "Sonic: la película" (V.O.S). Auditori.
 • 19:00h Presentació de l'associació "Alicante para la lucha contra el cáncer" (Saló Blau) i inauguració seu local (carrer Major, 16).
 • 19:30h Cinema: "Sonic: la película" (doblada). Auditori.
 • 22:30h Cinema: "Hasta que la boda nos separe". Auditori.
 • Exposició “Los colores del Mediterraneo” de Carmen Ramón Mesado. Sala d'exposicions de la Casa de Cultura de Calp.
 • Exposició “Punto i seguimos. La vida puede más”. Sala d'Exposicions de l Ajuntament Vell.

Diumenge 

 • 10:00h VIII Cursa Popular Calp. Carrera d'adults. Avinguda Gabriel Miró (enfront de l'Hotel SolyMar).
 • 12:00h VIII Cursa Popular Calp. Carrera de xiquets. Avinguda Gabriel Miró (enfront de l'Hotel SolyMar).
 • 12:00h Dia de la Casa d'Andalusia 2020: Jornades gastronòmiques. Actuació dels grups de ball. Carrer San Isidro, 6.
 • 14:00h Dia de la Casa d'Andalusia 2020: Dinar de germanor. Carrer San Isidro, 6.
 • 16:00h Dia de la Casa d'Andalusia 2020: Sobretaula flamenca. Carrer San Isidro, 6.
 • 17:00h Cinema: "Sonic: la película". Auditori.
 • 19:30h Cinema: "Hasta que la boda nos separe". Auditori.
 • Exposició “Los colores del Mediterraneo” de Carmen Ramón Mesado. Sala d'exposicions de la Casa de Cultura de Calp.
 • Exposició “Punto i seguimos. La vida puede más”. Sala d'Exposicions de l Ajuntament Vell.

Qué hacer en Calp este fin de semana (28 y 29 de febrero y 1 de marzo)

CalpeNoticias - Jue, 27/02/2020 - 15:01
Jueves, 27 Febrero, 2020 - 14:30

Viernes 28

 • 20:30h Día de la Casa de Andalucía 2020: Recepción de autoridades y vino de honor en la sede de la asociación. Inauguración de la exposición de los alumnos de costura. 
 • Exposición “Los colores del Mediterráneo” de Carmen Ramón Mesado. Sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Calp.
 • Exposición “Punto y seguimos. La vida puede más”. Sala de Exposiciones de l Ajuntament Vell.

 

Sábado 29 

 • 17:00h Cine: "Sonic: la película" (V.O.S). Auditorio
 • 19:00h Presentación de la asociación "Alicante para la lucha contra el cáncer" (Saló Blau) e inauguración sede local (calle Mayor, 16)
 • 19:30h Cine: "Sonic: la película" (doblada). Auditorio
 • 22:30h Cine: "Hasta que la boda nos separe". Auditorio
 • Exposición “Los colores del Mediterráneo” de Carmen Ramón Mesado. Sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Calp.
 • Exposición “Punto y seguimos. La vida puede más”. Sala de Exposiciones de l Ajuntament Vell.

 

Domingo 1

 • 10:00h VIII  Cursa Popular Calp. Carrera de adultos. Avenida Gabriel Miró (frente al Hotel SolyMar)
 • 12:00h VIII Cursa Popular Calp. Carrera de niños. Avenida Gabriel Miró (frente al Hotel SolyMar)
 • 12:00h Día de la Casa de Andalucía 2020: Jornadas gastronómicas. Actuación de los grupos de baile.
 • 14:00h Día de la Casa de Andalucía 2020: Comida de hermandad
 • 16:00h Dia de la Casa de Andalucía 2020: Sobremesa flamenca
 • 17:00h Cine: "Sonic: la película". Auditorio
 • 19:30h Cine: "Hasta que la boda nos separe". Auditorio
 • Exposición “Los colores del Mediterráneo” de Carmen Ramón Mesado. Sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Calp.
 • Exposición “Punto y seguimos. La vida puede más”. Sala de Exposiciones de l Ajuntament Vell.

S'obri al trànsit el primer tram del viàri J

CalpeNoticiasVA - Jue, 27/02/2020 - 14:30
dijous, 27 Febrer, 2020 - 14:30

Hui s'ha obert al trànsit rodat el primer tram del viàri J, culmina així , després d'anys de gestions, una infraestructura essencial en el viari calpí. El viàri J, que segons acord plenari es denominarà avinguda Felip VI, permetrà desplaçar el trànsit rodat de la zona de platges cap a la carretera nacional sense passar per les avingudes Exèrcits Espanyols i Diputació, i per tant descongestionaran el trànsit del nucli urbà.

 

L'any passat es van iniciar les obres d'execució del viàri J, tram 1, concretament el tram que s'inicia en la rotonda de l'Avinguda de la Generalitat i finalitza en la partida Gargasindi. L'actuació ascendeix a 1.015.944,39 € dels quals la Diputació Provincial ha aportat el 75%, la qual cosa equival a 761.958,29 € i l'Ajuntament el 25% que es xifra en 253.986,10 €.

 

L'obertura d'aquest tram del viàri J, que passarà a dir-se avinguda Felip VI, és determinant per a la connexió de l'avinguda de la Generalitat amb la rotonda existent en la vinguda de Casanova a través de la Partida de Gargasindi en un sistema viari coherent, donant eixida a un entroncament viari de la xarxa primària que en l'actualitat es troba realitzat parcialment.

 

La infraestructura es completa amb la finalització dels trams VI, des de l'avinguda Casa Nova a l'avinguda Romania, i el tram VII, des de l'avinguda Romania a la rotonda del Carrer La Niña. Tots dos trams es troben en fase de redacció del projecte i finalitzaran aquesta mateixa legislatura.

 

Enguany es duran a terme les obres del pas sobre el barranc del Pou Roig amb l'avinguda dels Exèrcits Espanyols i amb l'avinguda de la Vall de Laguar. Aquesta infraestructura no forma part del viària J però és essencial per a completar el vial. Aquest vial, una vegada completat, permet desplaçar el trànsit rodat de la zona de platges cap a la carretera nacional sense passar per les avingudes Exèrcits Espanyols i Diputació, i per tant descongestionaran el trànsit del nucli urbà.

 

Aquest vial s'ha anat completant per fases, així l'any passat es va obrir un nou pont sobre el barranc del Pou Roig que connecta la zona esportiva amb l'avinguda Romania. Aquest pont , necessari per a connectar els diferents trams del viària J, va tindre un cost total de 394.703€, dels quals 344.993 € van ser finançats per la Diputació provincial i 39.710, 23 euros van ser aportats per l'Ajuntament. Per a poder dur a terme aquesta infraestructura, reflectida en el Pla General des de 1989, des de l'Ajuntament s'ha hagut d'arribar a acords amb els propietaris dels terrenys de la zona

 

L'alcaldessa, Ana Sala, ha assenyalat que “aquestes obres són essencials per a connectar la zona escolar i esportiva i evitarà els col·lapses que es produeixen a l'estiu i millorar la vida de tots els calpins, Calp serà un municipi més obert, ja no serà necessari entrar en el nucli urbà per a accedir a platges i urbanitzacions.”

 

Se abre al tráfico el primer tramo del vial J

CalpeNoticias - Jue, 27/02/2020 - 14:26
Jueves, 27 Febrero, 2020 - 14:30

Hoy se ha abierto al tráfico rodado el primer tramo del vial J, culmina así , tras años de gestiones, una infraestructura esencial en el viario calpino. El vial J, que según acuerdo plenario se denominará avenida Felipe VI, permitirá desplazar el tráfico rodado de la zona de playas hacia la carretera nacional sin pasar por las avenidas Ejércitos Españoles y Diputación, y por tanto descongestionarán el tráfico del casco urbano.

El pasado año se iniciaron las obras de ejecución del vial J, tramo 1, concretamente el tramo que se inicia en la rotonda de la Avenida de la Generalitat y finaliza en la partida Gargasindi. La actuación asciende a 1.015.944,39 € de los cuales la Diputación Provincial ha aportado el 75%, lo que equivale a 761.958,29 € y el Ayuntamiento el 25% que se cifra en 253.986,10 €.

La apertura de este tramo del vial J, que pasará a llamarse avenida Felipe VI, es determinante para la conexión de la avenida de la Generalitat con la rotonda existente en la venida de Casanova a través de la Partida de Gargasindi en un sistema viario coherente, dando salida a un entronque viario de la red primaria que en la actualidad se encuentra realizado parcialmente.

La infraestructura se completa con la finalización de los tramos VI, desde la avenida Casa Nova a la avenida Rumanía, y el tramo VII, desde la avenida Rumanía a la rotonda de la Calle La Niña. Ambos tramos se encuentran en fase de redacción del proyecto y finalizarán esta misma legislatura.

Este año se llevarán a cabo las obras del paso sobre el barranco del Pou Roig con la avenida de los Ejércitos Españoles y con la avenida de la Vall de Laguart. Esta infraestructura no forma parte del vial J pero es esencial para completar el vial. Este vial, una vez completado, permite desplazar el tráfico rodado de la zona de playas hacia la carretera nacional sin pasar por las avenidas Ejércitos Españoles y Diputación, y por tanto descongestionarán el tráfico del casco urbano.

Este vial se ha ido completando por fases, así el pasado año se abrió un nuevo puente sobre el barranco del Pou Roig que conecta la zona deportiva con la avenida Rumanía. Este puente , necesario para conectar los distintos tramos del vial J, tuvo un coste total de 394.703€, de los que 344.993 € fueron financiados por la Diputación provincial y 39.710, 23 euros fueron aportados por el Ayuntamiento.

Para poder llevar a cabo esta infraestructura, reflejada en el Plan General desde 1989, desde el Ayuntamiento se ha tenido que llegar a acuerdos con los propietarios de los terrenos de la zona

La alcaldesa, Ana Sala, ha señalado que “estas obras son esenciales para conectar la zona escolar y deportiva y evitará los colapsos que se producen en verano y mejorar la vida de todos los calpinos, Calp será un municipio más abierto, ya no será necesario entrar en el casco urbano para acceder a playas y urbanizaciones.”

 

Calp compta amb dues àrees canines

CalpeNoticiasVA - Mié, 26/02/2020 - 14:54
dimecres, 26 Febrer, 2020 - 14:45

Calp disposa de dues àrees canines en el seu terme municipal, una situada en la Fossa i l'altra en Oppenheim. Es tracta d'espais que compten amb elements perquè els gossos puguen fer exercici, abeuradors, papereres i bancs a més d'àmplies zones d'ombra. En el de la Fossa s'instal·larà pròximament il·luminat i més bancs.

L'Ajuntament duu a terme una innovadora desinfecció en l’ Escola Infantil Silene d’Ifac

CalpeNoticiasVA - Mié, 26/02/2020 - 13:20
dimecres, 26 Febrer, 2020 - 13:15

L'Ajuntament ha dut a terme aquesta setmana la desinfecció de l’ Escola Infantil Silene d’ Ifac amb un nou sistema . Es tracta d'un equip de polvorització electroestàtica que gràcies a la seua capacitat envolupant, arriba a cobrir aquelles àrees on els procediments convencionals no són capaços d'arribar.


 

És una tecnologia que combat de manera efectiva als microorganismes de les superfícies, bacteris, fongs, virus, llevats i redueix la càrrega microbiana fins a un 100% sense representar una amenaça per als alumnes o personal docent.


 

Des de la regidoria d'educació s'ha optat per aquest procediment en constatar que els mètodes tradicionals no cobreixen íntegrament totes les superfícies. A més, amb l'objectiu d'observar resultats reals a l'escola infantil, es procedirà a realitzar mesuraments abans i després del tractament a través d'un laboratori extern.


 

L'objectiu és oferir als més xicotets les majors condicions de seguretat davant possibles contagis i infeccions. L'escola Infantil Silene d’ Ifach, construïda en 2006, és d'una edificació aïllada de 1532 m² de planta única disposada en tres pavellons units per un altre transversal. En l'actualitat acull a 165 xiquets d'entre 4 mesos i tres anys.

El Ayuntamiento lleva a cabo una innovadora desinfección en la Escola Infantil Silene d’Ifac

CalpeNoticias - Mié, 26/02/2020 - 13:19
Miércoles, 26 Febrero, 2020 - 13:15

El Ayuntamiento ha llevado a cabo esta semana la desinfección de la Escola Infantil Silene d’ Ifac con un novedoso sistema . Se trata de un equipo de pulverización electrostática que gracias a su capacidad envolvente, llega a cubrir aquellas áreas donde los procedimientos convencionales no son capaces de llegar.

 

Es una tecnología que combate de forma efectiva a los microorganismos de las superficies, bacterias, hongos, virus, levaduras y reduce la carga microbiana hasta un 100% sin representar una amenaza para los alumnos o personal docente. Desde la concejalía de educación se ha optado por este procedimiento al constatar que los métodos tradicionales no cubren en su totalidad todas las superficies.

 

Además, con el objetivo de observar resultados reales en la escuela infantil, se procederá a realizar mediciones antes y después del tratamiento a través de un laboratorio externo.

 

El objetivo es ofrecer a los más pequeños las mayores condiciones de seguridad ante posibles contagios e infecciones. La escuela Infantil Silene de Ifach, construida en 2006, es de una edificación aislada de 1532 m² de planta única dispuesta en tres pabellones unidos por otro transversal. En la actualidad acoge a 165 niños de entre 4 meses y tres años.

Obert el termini d'exposició pública de 3 projectes de l'Estratègia EDUSI

CalpeNoticiasVA - Lun, 24/02/2020 - 12:02
Dilluns, 24 Febrer, 2020 - 11:45 L'Ajuntament de Calp ha posat en exposició pública 3 dels projectes inclosos dins de l'Estratègia EDUSI “Revitalitza Calp” que està cofinançada amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Fons FEDER) de la Unió Europea.   El passat 16 de gener es va presentar en una jornada alguns dels projectes inclosos dins d'aquesta Estratègia i 3 d'ells s'han posat en exposició pública perquè qualsevol persona que ho desitge puga realitzar les al·legacions que considere oportunes.   Els projectes que es troben en exposició pública són el projecte de reurbanització del carrer de Fora en el Centre Històric; el projecte d'execució del carrer Alcalde Vicente Pastor i el projecte d'execució de les obres de remodelació dels carrers Benissa i Murillo.   El termini per a fer al·legacions finalitza el 23 de març i els documents estan disponibles en la web de l'Ajuntament en el següent enllaç: https://www.calp.es/es/content/documentos-exposici%C3%B3n-p%C3%*BAblica    L'Ajuntament també ha organitzat una sessió informativa el divendres 28 de febrer perquè totes les persones i empreses afectades per aquests projectes puguen plantejar els seus dubtes i les seues preguntes al personal tècnic municipal encarregat d'aquests projectes.   L'Estratègia EDUSI engloba entre altres actuacions la implantació tecnològica per a convertir a Calp en una destinació turística intel·ligent, així com la millora de la mobilitat per als vianants de diversos carrers de la localitat o el foment de l'accessibilitat i transparència tecnològica dels serveis d'administració electrònica.  

Abierto el plazo de exposición pública de 3 proyectos de la Estrategia EDUSI

CalpeNoticiasEDUSI - Lun, 24/02/2020 - 11:52
Lunes, 24 Febrero, 2020 - 11:45

El Ayuntamiento de Calp ha puesto en exposición pública 3 de los proyectos incluidos dentro de la Estrategia EDUSI “Revitaliza Calp” que está cofinanciada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regionada (Fondos FEDER) de la Unión Europea.

El pasado 16 de enero se presentó en una jornada algunos de los proyectos incluidos dentro de esta Estrategia y 3 de ellos se han puesto en exposición pública para que cualquier persona que lo desee pueda realizar las alegaciones que considere oportunas.

Los proyectos que se encuentran en exposición pública son el proyecto de reurbanización de la calle de Fora en el Centro Histórico; el proyecto de ejecución de la calle Alcalde Vicente Pastor y el proyecto de ejecución de las obras de remodelación de las calles Benissa y Murillo.

El plazo para hacer alegaciones finaliza el 23 de marzo y los documentos están disponibles en la web del Ayuntamiento en el siguiente enlace: https://www.calp.es/es/content/documentos-exposici%C3%B3n-p%C3%BAblica

El Ayuntamiento también ha organizado una sesión informativa el viernes 28 de febrero para que todas las personas y empresas afectadas por estos proyectos puedan plantear sus dudas y sus preguntas al personal técnico municipal encargado de dichos proyectos.

La Estrategia EDUSI engloba entre otras actuaciones la implantación tecnológica para convertir a Calp en un destino turístico inteligente, así como la mejora de la movilidad peatonal de diversas calles de la localidad o el fomento de la accesibilidad y transparencia tecnológica de los servicios de administración electrónica.

Abierto el plazo de exposición pública de 3 proyectos de la Estrategia EDUSI

CalpeNoticias - Lun, 24/02/2020 - 11:52
Lunes, 24 Febrero, 2020 - 11:45

El Ayuntamiento de Calp ha puesto en exposición pública 3 de los proyectos incluidos dentro de la Estrategia EDUSI “Revitaliza Calp” que está cofinanciada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regionada (Fondos FEDER) de la Unión Europea.

El pasado 16 de enero se presentó en una jornada algunos de los proyectos incluidos dentro de esta Estrategia y 3 de ellos se han puesto en exposición pública para que cualquier persona que lo desee pueda realizar las alegaciones que considere oportunas.

Los proyectos que se encuentran en exposición pública son el proyecto de reurbanización de la calle de Fora en el Centro Histórico; el proyecto de ejecución de la calle Alcalde Vicente Pastor y el proyecto de ejecución de las obras de remodelación de las calles Benissa y Murillo.

El plazo para hacer alegaciones finaliza el 23 de marzo y los documentos están disponibles en la web del Ayuntamiento en el siguiente enlace: https://www.calp.es/es/content/documentos-exposici%C3%B3n-p%C3%BAblica

El Ayuntamiento también ha organizado una sesión informativa el viernes 28 de febrero para que todas las personas y empresas afectadas por estos proyectos puedan plantear sus dudas y sus preguntas al personal técnico municipal encargado de dichos proyectos.

La Estrategia EDUSI engloba entre otras actuaciones la implantación tecnológica para convertir a Calp en un destino turístico inteligente, así como la mejora de la movilidad peatonal de diversas calles de la localidad o el fomento de la accesibilidad y transparencia tecnológica de los servicios de administración electrónica.

El Grup de Teatre Platea guanya el premi de teatre “Antonio Ferrer” amb l'obra “Romeo e Giulietta”

CalpeNoticiasVA - Lun, 24/02/2020 - 11:25
Dilluns, 24 Febrer, 2020 - 11:15

El Grup de Teatre Platea es va alçar ahir com la guanyadora del premi al millor espectacle de l'IX Certamen Nacional de Teatre Amateur “Antonio Ferrer, el carter” amb l'obra “Romeo e Giulietta”, aquesta companyia va ser també la guanyadora del premi al millor muntatge escènic.

 

El premi a la millor interpretació femenina va ser per a Rocío Reyes pel seu paper en l'obra “Un esperitu burlón” de l'Associació Teatral “El Lugá” de Màlaga quant a la millor interpretació masculina va ser per a Roberto Jifer de Paraskenia Teatre pel seu paper en l'obra “Maison Close”. La millor direcció va ser per a l'Associació Teatral El Lugá per “Un espiritu burlón”.El premi al millor espectacle està dotat amb 2000€ mentre que el premi a les companyies finalistes està dotat amb 1000€.

 

Des de principis de febrer la Casa de Cultura de Calp ha acollit la representació de les tres obres finalistes: “Un espiritu burlón” de l'Associació Teatral “El Lugá” que va ser l'encarregada d'obrir el certamen, “Maison Close” d'Associació Cultural “Paraskenia Teatro” i “Romeo e Giulietta, una commedia de W. Shakespeare” de Grup de Teatre Platea. El certamen es va tancar amb el lliurament de premis i la representació de la comèdia “Gag Movie” a càrrec de Yllana Teatre. El certamen va sorgir en 2012 amb la finalitat de retre homenatge al teatre, una disciplina artística que suposa una tradició a Calp que ja suma més de cent anys, i a l'actor local Antonio Ferrer.

El Grupo de Teatro Platea gana el premio de teatro “Antonio Ferrer” con la obra “Romeo e Giulietta”

CalpeNoticias - Lun, 24/02/2020 - 11:20
Lunes, 24 Febrero, 2020 - 11:15

El Grupo de Teatro Platea se alzó ayer como la ganadora del premio al mejor espectáculo del IX Certamen Nacional de Teatro Amateur “Antonio Ferrer, el cartero” con la obra “Romeo e Giulietta”, esta compañía fue también la ganadora del premio al mejor montaje escénico.

El premio a la mejor interpretación femenina fue para Rocío Reyes por su papel en la obra “Un espíritu burlón” de la Asociación Teatral “El Lugá” de Málaga en cuanto a la mejor interpretación masculina fue para Roberto Jifer de Paraskenia Teatro por su papel en la obra “Maison Close”. La mejor dirección fue para la Asociación Teatral El Lugá por “Un espíritu burlón”.El premio al mejor espectáculo está dotado con 2000€ mientras que el premio a las compañías finalistas está dotado con 1000€.

Desde principios de febrero la Casa de Cultura de Calp ha acogido la representación de las tres obras finalistas: “Un espíritu burlón” de la Asociación Teatral “El Lugá” que fue la encargada de abrir el certamen, “Maison Close” de Asociación Cultural “Paraskenia Teatro” y “Romeo e Giulietta, una commedia de W. Shakespeare” de Grupo de Teatro Platea.

El certamen se cerró con la entrega de premios y la representación de la comedia “Gag Movie” a cargo de Yllana Teatre. El certamen surgió en 2012 con el fin de rendir homenaje al teatro, una disciplina artística que supone una tradición en Calp que ya suma más de cien años, y al actor local Antonio Ferrer.

 

QUÈ FER A CALP AQUEST CAP DE SETMANA (21, 22 i 23 DE FEBRER)

CalpeNoticiasVA - Jue, 20/02/2020 - 13:15
dijous, 20 Febrer, 2020 - 13:00

Divendres

 • 20:00h. Decisió del Jurat del V Concurs Nacional de Cartells de Setmana Santa. Saló Blau.

 • Exposició “Los colores del Mediterraneo” de Carmen Ramón Mesado. Sala d'exposicions de la Casa de Cultura de Calp.

 • Exposició “Punto y seguimos. La vida puede más”. Sala d'Exposicions de l Ajuntament Vell.

  Dissabte

 • Des de les 12 hores en la plaça Major. Festa de Carnestoltes organitzada per la Comissió de Festes 2020. A les 17 hores cercavila infantil.

 • Exposició dels cartells del V Concurs Nacional de Cartells de Setmana Santa. Sala Esplai.

 • Exposició “Los colores del Mediterraneo” de Carmen Ramón Mesado. Sala d'exposicions de la Casa de Cultura de Calp.

 • Exposició “Punto i seguimos. La vida puede más”. Sala d'Exposicions de l Ajuntament Vell.  

  Diumenge

   

 • 17:30h. Festa de Carnestoltes en el Centre Cívic. 

 • 18:30h. Lliurament de premis i acte de clausura de l'IX Certamen Nacional de Teatre Amateur Antonio Ferrer el Cartero. Representació de "Gag Movie” a càrrec de Yllana Teatre. Auditori.

 • Exposició “Los colores del Mediterraneo” de Carmen Ramón Mesado. Sala d'exposicions de la Casa de Cultura de Calp.

 • Exposició “Punto y seguimos. La vida puede más”. Sala d'Exposicions de l'Ajuntament Vell.

 • Exposició dels cartells del V Concurs Nacional de Cartells de Setmana Santa. Sala Esplai.


 


 

QUÉ HACER EN CALP ESTE FIN DE SEMANA (21, 22 y 23 DE FEBRERO)

CalpeNoticias - Jue, 20/02/2020 - 13:07
Jueves, 20 Febrero, 2020 - 13:00


 

Viernes

 • 20:00h. Fallo del Jurado del V Concurso Nacional de Carteles de Semana Santa. Saló Blau.

 • Exposición “Los colores del Mediterráneo” de Carmen Ramón Mesado. Sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Calp.

 • Exposición “Punto y seguimos. La vida puede más”. Sala de Exposiciones de l Ajuntament Vell.

Sábado

 • Desde las 12 horas en la plaza Mayor. Fiesta de Carnaval organizada por la Comisión de Fiestas 2020. A las 17 horas pasacalle infantil.

 • Exposición de los carteles del V Concurso Nacional de Carteles de Semana Santa. Sala Esplai.

 • Exposición “Los colores del Mediterráneo” de Carmen Ramón Mesado. Sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Calp.

 • Exposición “Punto y seguimos. La vida puede más”. Sala de Exposiciones de l Ajuntament Vell.

 

Domingo

 • 17:30h. Fiesta de Carnaval en el Centro Cívico. 

 • 18:30h. Entrega de premios y acto de clausura del IX Certamen Nacional de Teatro Amateur Antonio Ferrer el Cartero. Representación de "Gag Movie” a cargo de Yllana Teatre. Auditorio.

 • Exposición “Los colores del Mediterráneo” de Carmen Ramón Mesado. Sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Calp.

 • Exposición “Punto y seguimos. La vida puede más”. Sala de Exposiciones de l'Ajuntament Vell.

 • Exposición de los carteles del V Concurso Nacional de Carteles de Semana Santa. Sala Esplai.


 

Manos Unidas obri el seu tradicional mercat per a recaptar fons per a equipar un hospital a l'Índia

CalpeNoticiasVA - Jue, 20/02/2020 - 12:29
dijous, 20 Febrer, 2020 - 12:15

Manos Unidas de Calp obri des de hui i fins al dijous de la setmana vinent el seu tradicional mercat amb l'objectiu de recaptar fons destinats a la reforma i equipament d'un hospital rural en l'estat de Maharashtra a l'Índia. El mercat, com en anys anteriors, se situa en la Kábila Mascarat, en el carrer de Fora.


 

El mercat és una acció més d'aquesta dinàmica associació calpina que porta cinquanta-dos anys participant en nombrosos projectes de cooperació amb el Tercer Món. A aquest mercat s'uneix la participació de Manos Unidas en la Fira de Nadal així com la campanya de venda de plantes per San Valentin.


 

Enguany el projecte assignat al grup de Manos Unidas de Calp és un programa per a la millora de l'atenció sanitària mitjançant la reforma i equipament d'un hospital rural a l'Índia. El projecte inclou la reforma de l'hospital existent amb una ampliació de l'UCI i el seu equipament mitjançant l'adquisició de 3 incubadores, un respirador, un aparell de Raigs X, un ecògraf, 4 monitors mèdics i una unitat de refracció oftalmològica. Es calcula que el projecte tindrà 65.00 beneficiaris directes i permetrà millorar les condicions sanitàries dels districtes de Chandrapur i Gadchiroli en l'estat de Maharashtra.


 

Manos Unidas va complir en 2018 el seu 50 aniversari a Calp. En l'actualitat, engloba a un centenar de dones que col·laboren en diferents iniciatives i activitats amb l'objectiu de recaptar diners per a un projecte concret de cooperació que és assignat des de l'associació provincial de Manos Unidas. L'associació està presidida actualment per Pepita Ferrer.

Aquesta associació desenvolupa imaginatives idees per a recaptar fons, així a Calp ja és tradicional la Campanya de Sant Valentín en la qual es distribueixen plantes que són portades directament de casa a casa o els mercats de Maons Unidas en el qual es venen objectes donats pels comerços o particulars, treballs realitzats per les associades, i sobretot gastronomia casolana, plats tradicionals elaborats per les pròpies associades.

Una dada important és el fet que els projectes assignats responen a necessitats reals i sol·licitades amb anterioritat. Al llarg de tots aquests anys la recaptació s'ha destinat a la creació d'hospitals o centres infantils, programes contra la desnutrició, adquisició de maquinària agrícola, creació d'orfenats, instal·lació d'enllumenat o escoles en els llocs concrets on són necessaris.

 

Manos Unidas abre su tradicional mercadillo para recaudar fondos para equipar un hospital en India

CalpeNoticias - Jue, 20/02/2020 - 12:21
Jueves, 20 Febrero, 2020 - 12:15

Manos Unidas de Calpe abre desde hoy y hasta el jueves de la próxima semana su tradicional mercadillo con el objetivo de recaudar fondos destinados a la reforma y equipamiento de un hospital rural en el estado de Maharashtra en India. El mercadillo, como en años anteriores, se ubica en la Kábila Mascarat, en el carrer de Fora.

El mercadillo es una acción más de esta dinámica asociación calpina que lleva cincuenta y dos años participando en numerosos proyectos de cooperación con el Tercer Mundo. A este mercadillo se une la participación de Manos Unidas en la Feria de Navidad así como la campaña de venta de plantas por San Valentin.

Este año el proyecto asignado al grupo de Manos Unidas de Calp es un programa para la mejora de la atención sanitaria mediante la reforma y equipamiento de un hospital rural en India. El proyecto incluye la reforma del hospital existente con una ampliación de la UCI y su equipamiento mediante la adquisición de 3 incubadoras, un respirador, un aparato de Rayos X, un ecógrafo, 4 monitores médicos y una unidad de refracción oftalmológica. Se calcula que el proyecto tendrá 65.00 beneficiarios directos y permitirá mejorar las condiciones sanitarias de los distritos de Chandrapur y Gadchiroli en el estado de Maharashtra.

Manos Unidas cumplió en 2018 su 50 aniversario en Calp. En la actualidad, engloba a un centenar de mujeres que colaboran en distintas iniciativas y actividades con el objetivo de recaudar dinero para un proyecto concreto de cooperación que es asignado desde la asociación provincial de Manos Unidas. La asociación está presidida actualmente por Pepita Ferrer.

Esta asociación desarrolla imaginativas ideas para recaudar fondos, así en Calp ya es tradicional la Campaña de San Valentín en la que se distribuyen plantas que son llevadas directamente de casa en casa o los mercadillos de Manos Unidas en el que se venden objetos donados por los comercios o particulares, trabajos realizados por las asociadas, y sobre todo gastronomía casera, platos tradicionales elaborados por las propias asociadas.

Un dato importante es el hecho de que los proyectos asignados responden a necesidades reales y solicitadas con anterioridad. A lo largo de todos estos años la recaudación se ha destinado a la creación de hospitales o centros infantiles, programas contra la desnutrición, adquisición de maquinaria agrícola, creación de orfanatos, instalación de alumbrado o escuelas en los lugares concretos donde son necesarios.


 

Calp salda el seu deute amb els proveïdors i augmenta les inversions previstes en els pressupostos de 2020

CalpeNoticiasVA - Jue, 20/02/2020 - 12:01
dijous, 20 Febrer, 2020 - 11:45 L'Ajuntament de Calp saldarà la totalitat del seu deute amb els proveïdors i augmentarà les inversions previstes en els pressupostos d'enguany, en haver liquidat els comptes de 2019 amb un romanent de tresoreria de 6.275.103,13 euros. El ple del consistori va aprovar ahir de manera definitiva amb els únics vots a favor de l'equip de govern (PP – Ciutadans) el pressupost municipal previst per a 2020, així com la liquidació del pressupost de l'any passat.       En disposar d'aquest romanent l'Ajuntament saldarà els 777.168,98 euros que tenia pendents del deute a proveïdors que ascendia a més de 41 milions en 2012 amb el qual liquida el deute dos anys abans del fixat en el préstec. A més, una vegada amortitzat el deute podrà destinar la resta del romanent de tresoreria a inversions.       La partida que es veurà més beneficiada serà la destinada al reasfaltat d'urbanitzacions, que passarà dels 100.000 euros que recollien els pressupostos en la seua aprovació inicial a un total de 752.660,38 euros. Així mateix s'inclourà l'asfaltat de l'avinguda Diputació i Exèrcits espanyols per al qual es contempla una partida de 250.000 euros.       D'altra banda, gràcies a aquest romanent de tresoreria s'inclourà no sols la redacció sinó també l'execució de diversos projectes com la remodelació i adequació de la Plaça Major que comptarà amb una partida de 200.000 euros; les obres del pas sobre el barranc del Pou Roig amb Avinguda dels Exèrcits Espanyols i amb l'avinguda de la Vall de Laguar, així com el viària E Ràfol-Empedrola II per al qual s'ha previst 320.775 euros.       A més l'Ajuntament podrà finançar la cinquena fase de l'edifici de la banda amb 350.000 euros i per tant, no serà necessari fer-ho a través d'un préstec amb Diputació com estava previst al principi. I es contempla una partida de 400.000 euros a reparació de danys causats pel temporal Gloria.       Rehabilitació del club social   Junt amb aquests canvis, els comptes de 2020 continuen contemplant altres projectes ja inclosos en la seua aprovació inicial. Un dels més destacats és el de la rehabilitació del club social de la Manzanera, a més de la construcció d'una passarel·la per als vianants que unirà aquestes instal·lacions amb la franja costanera així com millores de la urbanització exterior amb un import d'1.400.000 euros.       Es tracta d'una de les iniciatives més esperades, que permetrà recuperar el club social que forma part de l'emblemàtic complex d'edificis dissenyats per l'arquitecte Ricardo Bofill a Calp i per als quals l'Ajuntament va sol·licitar en 2014 la declaració de Bé d'Interés Cultural.       Altres projectes previstos són la construcció d'una ludoteca, la il·luminació i ventilació del Pavelló ifac, la finalització d'Esplai Park o la compra de mobiliari per a la creació d'un espai de coworking al Campus d’Excel·lència. També s'adequarà la Casa Roja per a una unitat de respir familiar i tallers especialitzats, un nou vial d'accés a l'institut a més de continuar amb els plans d'enllumenat i la instal·lació de 500 noves bústies.       Respecte al nucli antic es continuarà amb l'adequació dels murals i la instal·lació de noves estàtues per a fer més atractiu aquest enclavament urbà.       I també es recull el projecte de sensorització per a projectes d'interés turístics, així com la nova oficina turística del segle XXI o la instal·lació de pantalles gegants informatives.       A més d'aquestes inversions aquests comptes per a 2020 inclouen també una baixada del 5 per cent de l'Impost de Béns immobles.       L'alcaldessa Ana Sala va manifestar que es tracta d'uns pressupostos amb “perspectiva de futur, reflex d'una economia municipal sanejada que respecta les previsions del Pla Econòmic Financer 2019 - 2020” i va destacar el fet que se salde la totalitat del deute amb els proveïdors. En aquest sentit, va recordar que en 2012 l'Ajuntament va arribar a tindre factures pendents de pagament a proveïdors de més de mil dies.       El portaveu de Defendamos Calpe Paco Quiles va assenyalar que el pressupost amb el qual compta Calp és el “més gran” de la Comunitat Valenciana per a poblacions de la mateixa grandària i "eixe potencial de recursos que paguem tots els contribuents no es veu reflectit en serveis que resulten prioritaris per als ciutadans de Calp” i va afegir que en huit anys el pressupost de l'Ajuntament ha passat de 30 a 40 milions i que eixe increment “no es reflecteix en utilitat per als ciutadans”.       El portaveu de Compromís Ximo Perles va explicar la seua oposició a aquests pressupostos perquè considera que els ingressos són “injustos” ja que la baixada de l'IBI “beneficia a aquells que tenen més immobles” i d'altra banda perquè en el capítol d'inversions es prioritzen aquelles que tenen visibilitat immediata com és el cas de l'asfaltat i es troben a faltar altres menys visibles com a agenda cultural, serveis socials, o medi ambient.       Per part seua, el portaveu socialista Santos Pastor, també va destacar que l'increment del pressupost de 30 a 40 milions d'euros en aquests últims anys és “desmesurat per a una població de 22.000 habitants com la nostra” i, va destacar que existeixen molts serveis municipals externalitzats com la neteja viària o el tractament i recollida de residus, entre altres.       El portaveu de Ciutadans Juan Manuel del Pino va defensar l'externalització de serveis sempre que siguen “empreses reconegudes i capaces”. A més, va anunciar la intenció de l'equip de govern de crear VPO en una parcel·la en la partida Gargasindi enfront de l'edifici San Luis que té actualment la qualificació de zona verda. Perquè es poguera construir en ella seria necessària una permuta amb una altra municipal que actualment sí que és edificable situada a la platja de l'Arenal – Bol de manera que la primera passara a ser edificable i aquesta última verda. Un projecte, va assegurar, que es troba en fase inicial.

Calp salda su deuda con los proveedores y aumenta las inversiones previstas en los presupuestos de 2020

CalpeNoticias - Jue, 20/02/2020 - 11:46
Jueves, 20 Febrero, 2020 - 11:45

El Ayuntamiento de Calp saldará la totalidad de su deuda con los proveedores y aumentará las inversiones previstas en los presupuestos de este año, al haber liquidado las cuentas de 2019 con un remanente de tesorería de 6.275.103,13 euros. El pleno del consistorio aprobó ayer de forma definitiva con los únicos votos a favor del equipo de gobierno (PP – Ciudadanos) el presupuesto municipal previsto para 2020, así como la liquidación del presupuesto del año pasado.

 

Al disponer de este remanente el Ayuntamiento saldará los 777.168,98 euros que tenía pendientes de la deuda a proveedores que ascendía a más de 41 millones en 2012 con lo que liquida la deuda dos años antes de lo fijado en el préstamo. Además, una vez amortizada la deuda podrá destinar el resto del remanente de tesorería a inversiones.

 

La partida que se verá más beneficiada será la destinada al reasfaltado de urbanizaciones, que pasará de los 100.000 euros que recogían los presupuestos en su aprobación inicial a un total de 752.660,38 euros. Asimismo se incluirá el asfaltado de la avenida Diputación y Ejércitos españoles para lo que se contempla una partida de 250.000 euros.

 

Por otro lado, gracias a este remanente de tesorería se incluirá no sólo la redacción sino también la ejecución de varios proyectos como la remodelación y adecuación de la Plaza Mayor que contará con una partida de 200.000 euros; las obras del paso sobre el barranco del Pou Roig con Avenida de los Ejércitos Españoles y con la avenida de la Vall de Laguar, así como el vial E Ràfol-Empedrola II para el que se ha previsto 320.775 euros.

 

Además el Ayuntamiento podrá financiar la quinta fase del edificio de la banda con 350.000 euros y por tanto, no será necesario hacerlo a través de un préstamo con Diputación como estaba previsto en un principio. Y se contempla una partida de 400.000 euros a reparación de daños causados por el temporal Gloria.

 

Rehabilitación del club social

Junto a estos cambios, las cuentas de 2020 siguen contemplando otros proyectos ya incluidos en su aprobación inicial. Uno de los más destacados es el de la rehabilitación del club social de la Manzanera, además de la construcción de una pasarela peatonal que unirá estas instalaciones con la franja costera así como mejoras de la urbanización exterior con un importe de 1.400.000 euros.

 

Se trata de una de las iniciativas más esperadas, que permitirá recuperar el club social que forma parte del emblemático complejo de edificios diseñados por el arquitecto Ricardo Bofill en Calp y para los que el Ayuntamiento solicitó en 2014 la declaración de Bien de Interés Cultural.

 

Otros proyectos previstos son la construcción de una ludoteca, la iluminación y ventilación del Pabellón Ifac, la finalización de Esplai Park o la compra de mobiliario para la creación de un espacio de coworking en el Campus d’Excel·lència. También se adecuará la Casa Roja para una unidad de respiro familiar y talleres especializados, un nuevo vial de acceso al instituto además de continuar con los planes de alumbrado y la instalación de 500 nuevos buzones.

 

Respecto al Casco Antiguo se continuará con la adecuación de los murales y la instalación de nuevas estatuas para hacer más atractivo este enclave urbano.

 

Y también se recoge el proyecto de sensorización para proyectos de interés turísticos, así como la nueva oficina turística del siglo XXI o la instalación de pantallas gigantes informativas.

 

Además de estas inversiones estas cuentas para 2020 incluyen también una bajada del 5 por ciento del Impuesto de Bienes Inmuebles.

 

La alcaldesa Ana Sala manifestó que se trata de unos presupuestos con “perspectiva de futuro, reflejo de una economía municipal saneada que respeta las previsiones del Plan Económico Financiero 2019 - 2020” y destacó el hecho de que se salde la totalidad de la deuda con los proveedores. En este sentido, recordó que en 2012 el Ayuntamiento llegó a tener facturas pendientes de pago a proveedores de más de mil días.

 

El portavoz de Defendamos Calpe Paco Quiles señaló que el presupuesto con el que cuenta Calp es el “más grande” de la Comunidad Valenciana para poblaciones del mismo tamaño y "ese potencial de recursos que pagamos todos los contribuyentes no se ve reflejado en servicios que resulten prioritarios para los ciudadanos de Calp” y añadió que en ocho años el presupuesto del Ayuntamiento ha pasado de 30 a 40 millones y que ese incremento “no se refleja en utilidad para los ciudadanos”.

 

El portavoz de Compromís Ximo Perles explicó su oposición a estos presupuestos porque considera que los ingresos son “injustos” ya que la bajada del IBI “beneficia a aquellos que tienen más inmuebles” y por otro lado "porque en el capítulo de inversiones se priorizan aquellas que tienen visibilidad inmediata como es el caso del asfaltado y se echan en falta otras menos visibles como agenda cultural, servicios sociales, o medio ambiente”.

 

Por su parte, el portavoz socialista Santos Pastor, también destacó que el incremento del presupuesto de 30 a 40 millones de euros en estos últimos años es “desmesurado para una población de 22.000 habitantes como la nuestra” y, destacó que existen muchos servicios municipales externalizados como la limpieza viaria o el tratamiento y recogida de residuos, entre otros.

 

El portavoz de Ciudadanos Juan Manuel del Pino defendió la externalización de servicios siempre que sean “empresas reconocidas y capaces”. Además, anunció la intención del equipo de gobierno de crear VPO en una parcela en la partida Gargasindi frente al edificio San Luis que tiene actualmente la calificación de zona verde. Para que se pudiera construir en ella sería necesaria una permuta con otra municipal que actualmente sí es edificable situada en la playa del Arenal – Bol de modo que la primera pasara a ser edificable y esta última verde. Un proyecto, aseguró, que se encuentra en fase inicial.

12 comerços s'uneixen a la campanya d'eliminació de la violència contra la dona

CalpeNoticiasVA - Mié, 19/02/2020 - 11:58
dimecres, 19 Febrer, 2020 - 11:45 L'Ajuntament de Calp va posar en marxa el mes de novembre un campanya de sensibilització per a l'eliminació de la violència contra la dona.    Aquesta campanya s'està coordinant des dels departaments d'igualtat i CREAMA juntament amb l'Associació d'Empresaris i Comerciants de Calp (AEMCO).   L'objectiu d'aquesta campanya és contribuir al fet que la societat prenga consciència que tots podem contribuir a erradicar aquest tipus de violència i en la qual es demana la participació dels comerços locals per a ajudar en la campanya de senbilizació.   Els comerços interessats a participar en aquesta campanya signen un document en el qual es comprometen a construir una societat més justa i igualitària lliure de violència.    Entre les accions que es comprometen és a facilitar informació sobre els recursos existents o oferir l'ús del telèfon en casos d'emergència.   L'Ajuntament fa lliurament d'un adhesiu identificatiu que podran instal·lar en els seus comerços amb la finalitat que facen visible aqueix compromís amb l'erradicació de la violència de gènere.   L'Alcaldessa de Calp, Ana Sala, ha volgut felicitar a tots els comerços que ja s'han adherit a aquesta campanya la qual posa de manifest e compromís dels nostres comerços per una societat més justa per a tots i totes.   Aquells comerços interessats a participar en la campanya poden contactar amb el departament d'igualtat de l'Ajuntament de Calp trucat al telèfon 965835111 o bé a través del correu electrònic igualtat@ajcalp.es.

12 comercios se unen a la campaña de eliminación de la violencia contra la mujer

CalpeNoticias - Mié, 19/02/2020 - 11:56
Miércoles, 19 Febrero, 2020 - 11:45

El Ayuntamiento de Calp puso en marcha en el mes de noviembre un campaña de sensibilización para la eliminación de la violencia contra la mujer.

Esta campaña se está coordinando desde los departamentos de igualdad y CREAMA junto con la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Calp (AEMCO).

El objetivo de esta campaña es contribuir a que la sociedad tome conciencia de que todos podemos contribuir a erradicar este tipo de violencia y en la que se pide la participación de los comercios locales para ayudar en la campaña de senbilización.

Los comercios interesados en participar en esta campaña firman un documento en el que se comprometen a construir una sociedad más justa e igualitaria libre de violencia.

Entre las acciones que se comprometen es a facilitar información sobre los recursos existentes u ofrecer el uso del teléfono en casos de emergencia.

El Ayuntamiento hace entrega de una pegatina identificativa que podrán instalar en sus comercios con el fin de que hagan visible ese compromiso con la erradicación de la violencia de género.

La Alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha querido felicitar a todos los comercios que ya se han adherido a esta campaña la cual pone de manifiesto e compromiso de nuestros comercios por una sociedad más justa para todos y todas.

Aquellos comercios interesados en participar en la campaña pueden contactar con el departamento de igualdad del Ayuntamiento de Calp llamado al teléfono 965835111 o bien a través del correo electrónico igualtat@ajcalp.es.

Páginas