Aguas de Calpe prolonga el període de pagament dels rebuts d'aigua sense cap recàrrec

CalpeNoticiasVA - Jue, 26/03/2020 - 13:34
dijous, 26 Març, 2020 - 13:30

Aguas de Calpe, empresa encarregada del subministrament i proveïment d'aigua, ha aprovat una sèrie de mesures excepcionals davant la situació d'alarma generada pel COVID-19, la primer d'elles és que es prolonga el període de pagament per a aquelles persones que no poden fer front als rebuts dins del període de pagament voluntari sense generar cap mena de recàrrec.

A més s'adaptaran amb caràcter extraordinari els nivells d'ajuda social de l'actual programa de Responsabilitat Social Humanitària d'Aguas de Calpe per a impedir que els efectes derivats de l'estat d'alarma puguen posar en risc d'exclusió social a qualsevol ciutadà de Calp.

El regidor i conseller delegat d'Aguas de Calpe, Juan Manuel del Pino, ha assenyalat que “l'empresa en coordinació amb els Serveis Socials ha adoptat aquestes mesures per a mantindre un servei essencial com és l'aigua. Aguas de Calpe ha establit un Pla de Contingència que es mantindrà en vigor mentre el Govern d'Espanya mantinga l'estat d'alarma, la finalitat de la qual és evitar el risc d'exclusió social entre els usuaris més desfavorits. Per a això es prolongarà el període de pagament mentre existisca la necessitat sense que això comporte sanció ni sobrecarregue algun”.

A més Aguas de Calpe garanteix la qualitat i el subministrament de l'aigua per a consum així com el tractament i sanejament de les aigües residuals en el municipi.

Aguas de Calpe prolonga el periodo de pago de los recibos de agua sin recargo alguno

CalpeNoticias - Jue, 26/03/2020 - 13:28
Jueves, 26 Marzo, 2020 - 13:30

Aguas de Calpe, empresa encargada del suministro y abastecimiento de agua, ha aprobado una serie de medidas  excepcionales ante la situación de alarma generada por el COVID-19, la primer de ellas es que  se prolonga el periodo de pago para aquellas personas  que no pueden hacer frente   a los recibos dentro  del periodo de pago voluntario sin generar ningún tipo de  recargo.

Además se adaptarán  con carácter extraordinario los niveles de ayuda social del actual programa  de Responsabilidad Social Humanitaria de Aguas de Calpe  para impedir que  los efectos  derivados  del estado de alarma puedan poner  en riesgo de exclusión social a cualquier ciudadano de Calp.

El concejal y consejero delegado de  Aguas de Calpe, Juan Manuel del Pino,  ha señalado que  “la empresa   en coordinación con los Servicios Sociales  ha adoptado estas medidas  para  mantener un servicio esencial como es el agua. Aguas de Calpe  ha establecido  un Plan de Contingencia que se mantendrá en vigor  mientras el Gobierno de España  mantenga el estado de alarma, cuya  finalidad  es evitar  el riesgo de exclusión social  entre los usuarios  más desfavorecidos. Para ello  se prolongará  el periodo de pago  mientras exista la necesidad sin que ello comporte  sanción  ni sobrecargo alguno”.

Además Aguas de Calpe  garantiza la calidad  y el suministro del agua para consumo así como el tratamiento y saneamiento de las aguas residuales en el municipio.

Calp ajorna la celebració del Mig Any fester

CalpeNoticiasVA - Mié, 25/03/2020 - 12:32
dimecres, 25 Març, 2020 - 12:30 A causa de l'actual estat d'alarma i alerta sanitària, la Associació de Moros i Cristians  “Santíssim Crist de la Suor” i l'Ajuntament de Calp han acordat ajornar la celebració del Mig Any Fester que al principi havia de celebrar-se  els dies 24, 25 i 26 d'abril.   Els festejos s'ajornen fins a nova data  encara per determinar. Tan prompte es restablisca la normalitat es podran definir noves dates per a les celebracions.   Tant la presidenta de la Associació de Moros i Cristians  Santíssim Crist de la Suor, Mª Angeles Penella, com l'alcaldessa, Ana Sala, agraeixen la comprensió de tots els festers així com calpins i calpines. Després d'aquesta difícil situació les festes tornaran a celebrar-se amb més força i il·lusió.

Calp aplaza la celebración del Mig Any fester

CalpeNoticias - Mié, 25/03/2020 - 12:27
Miércoles, 25 Marzo, 2020 - 12:30

Debido al actual estado de alarma y alerta sanitaria, la Associació de Moros i Cristians  “Santíssim Crist de la Suor” y el Ayuntamiento de Calp han acordado aplazar la celebración del Mig Any Fester que en un principio debía celebrarse  los días 24, 25 y 26 de abril.

Los festejos se aplazan hasta nueva fecha  todavía por determinar. Tan pronto se restablezca la normalidad se podrán definir nuevas fechas para las celebraciones.

Tanto la presidenta de la Associació de Moros i Cristians  Santíssim Crist de la Suor, Mª Angeles Penella, como la alcaldesa, Ana Sala, agradecen la comprensión de todos los festeros así como calpinos y calpinas. Tras esta difícil situación las fiestas volverán a celebrarse con más fuerza e ilusión.

L'Ajuntament cridarà a 3.000 persones majors per a saber si necessiten ajuda

CalpeNoticiasVA - Mié, 25/03/2020 - 12:11
dimecres, 25 Març, 2020 - 11:30

L'Ajuntament de Calp ha posat en marxa una iniciativa amb què pretén saber com es troben les persones majors de la localitat i si tenen algun tipus de necessitat a fi de poder ajudar-les.

L'acció es coordina des del Centre Cívic "Mare de Déu dels Neus"; on hi ha registrades en estos moments quasi 3.000 persones majors i s'articularà a través d'una xarxa de suport.

Des del propi centre es repartiran els contactes entre un grup de persones perquè criden per telèfon a les persones majors i els pregunten com es troben i si tenen algun tipus de necessitat.

El servici ha començat a funcionar des de hui i l'objectiu és que totes les persones majors que viuen soles a Calp reben una crida cada pocs dies per a conéixer quina és la seua situació.

El principal problema que es planteja ara és atendre la població estrangera per les limitacions que suposa l'idioma.

Des de l'Ajuntament estan contactant amb diverses associacions d'estrangers per a buscar voluntaris que es puguen incorporar a esta iniciativa.

En el cas que les persones majors que majoritàriament viuen soles necessitaren algun servici una vegada detectat a través de les crides de telèfon, es coordinaria amb altres servicis municipals que estan ja funcionant per a donar-los solució.

Un d'estos servicis és el que oferix protecció civil per a realitzar la comprar d'aliments i medicines a aquelles persones majors que estan soles i no es poden desplaçar.

Una altra de les iniciatives posades en marxa és la possibilitat de rebre ajuda psicològica a través de telèfon i Skype i la qual posaran també a disposició d'estes persones a qui la soledat i el confinament pot afectar-los amb molta major incidència.

L'Ajuntament pretén d'esta manera que cap persona major que viu en la localitat es quede sense ajuda o assistència.

El Ayuntamiento llamará a 3.000 personas mayores para saber si necesitan ayuda

CalpeNoticiasVA - Mié, 25/03/2020 - 11:44
dimecres, 25 Març, 2020 - 11:30

El Ayuntamiento de Calp ha puesto en marcha una iniciativa con la que pretende saber cómo se encuentran las personas mayores de la localidad y si tienen algún tipo de necesidad con el fin de poder ayudarlas.

La acción se coordina desde el Centro Cívico “Mare de Déu de les Neus” donde hay registradas en estos momentos casi 3.000 personas mayores y se articulará a través de una red de apoyo. Desde el propio centro se repartirán los contactos entre un grupo de personas para que llamen por teléfono a las personas mayores y les pregunten cómo se encuentran y si tienen algún tipo de necesidad.

El servicio ha comenzado a funcionar desde hoy y el objetivo es que todas las personas mayores que viven solas en Calp reciban una llamada cada pocos días para conocer cuál es su situación. El Ayuntamiento pretende de esta forma que ninguna persona mayor que vive en la localidad se quede sin ayuda o asistencia.

El principal problema que se plantea ahora es atender a la población extranjera por las limitaciones que supone el idioma. Desde el Ayuntamiento están contactando con varias asociaciones de extranjeros para buscar voluntarios que se puedan incorporar a esta iniciativa.

En el caso de que las personas mayores que en su mayoría viven solas necesitaran algún servicio una vez detectado a través de las llamadas de teléfono, se coordinaría con otros servicios municipales que están ya funcionando para darles solución. Uno de estos servicios es el que ofrece protección civil para realizar la comprar de alimentos y medicinas a aquellas personas mayores que están solas y no se pueden desplazar.

Otra de las iniciativas puestas en marcha es la posibilidad de recibir ayuda psicológica a través de teléfono y Skype y la cual pondrán también a disposición de estas personas a las que la soledad y el confinamiento puede afectarles con mucha mayor incidencia.

El Ayuntamiento llamará a 3.000 personas mayores para saber si necesitan ayuda

CalpeNoticias - Mié, 25/03/2020 - 11:35
Miércoles, 25 Marzo, 2020 - 11:30

El Ayuntamiento de Calp ha puesto en marcha una iniciativa con la que pretende saber cómo se encuentran las personas mayores de la localidad y si tienen algún tipo de necesidad con el fin de poder ayudarlas.

La acción se coordina desde el Centro Cívico “Mare de Déu de les Neus” donde hay registradas en estos momentos casi 3.000 personas mayores y se articulará a través de una red de apoyo. Desde el propio centro se repartirán los contactos entre un grupo de personas para que llamen por teléfono a las personas mayores y les pregunten cómo se encuentran y si tienen algún tipo de necesidad.

El servicio ha comenzado a funcionar desde hoy y el objetivo es que todas las personas mayores que viven solas en Calp reciban una llamada cada pocos días para conocer cuál es su situación. El Ayuntamiento pretende de esta forma que ninguna persona mayor que vive en la localidad se quede sin ayuda o asistencia.

El principal problema que se plantea ahora es atender a la población extranjera por las limitaciones que supone el idioma. Desde el Ayuntamiento están contactando con varias asociaciones de extranjeros para buscar voluntarios que se puedan incorporar a esta iniciativa.

En el caso de que las personas mayores que en su mayoría viven solas necesitaran algún servicio una vez detectado a través de las llamadas de teléfono, se coordinaría con otros servicios municipales que están ya funcionando para darles solución. Uno de estos servicios es el que ofrece protección civil para realizar la comprar de alimentos y medicinas a aquellas personas mayores que están solas y no se pueden desplazar.

Otra de las iniciativas puestas en marcha es la posibilidad de recibir ayuda psicológica a través de teléfono y Skype y la cual pondrán también a disposición de estas personas a las que la soledad y el confinamiento puede afectarles con mucha mayor incidencia.

L'Ajuntament posa en marxa un servici d'atenció psicològica a través de telèfon i Skype

CalpeNoticiasVA - Mar, 24/03/2020 - 12:45
dimarts, 24 Març, 2020 - 12:30

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Calp va aprovar en la reunió mantinguda divendres passat 20 de març posar en marxa un nou servici d'ajuda psicològica a través de telèfon i de Skype.

Per a poder optar a este servici cal sol·licitar cita prèvia i posteriorment es farà la intervenció en sessions de 30 minuts, preferentment a través de Skype ja que permet un contacte més directe amb les persones usuàries.

Rebeca Merchán, Regidora responsable del servici, apunta que "els problemes psicològics derivats del confinament comencen a sorgir a partir de la primera setmana de tancament quan ja som conscients de la situació que estem vivint".

"Volem servir d'ajuda a totes les persones que estan soles especialment a les més majors", va afegir Merchán.

L'horari d'atenció d'este servici és de 9 a 13h de dilluns a divendres i el telèfon a què cal cridar per a sol·licitar cita prèvia és el 663 212 521.

El Ayuntamiento pone en marcha un servicio de atención psicológica a través de teléfono y Skype

CalpeNoticias - Mar, 24/03/2020 - 12:31
Martes, 24 Marzo, 2020 - 12:30

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Calp aprobó en la reunión mantenida el pasado viernes 20 de marzo poner en marcha un nuevo servicio de ayuda psicológica a través de teléfono y de Skype.

Para poder optar a este servicio hay que solicitar cita previa y posteriormente se hará la intervención en sesiones de 30 minutos, preferentemente a través de Skype ya que permite un contacto más directo con las personas usuarias.

Rebeca Merchán, Concejala responsable del servicio, apunta que “los problemas psicológicos derivados del confinamiento comienzan a surgir a partir de la primera semana de encierro cuando ya somos conscientes de la situación que estamos viviendo”.

“Queremos servir de ayuda a todas las personas que están solas especialmente a las más mayores”, añadió Merchán.

El horario de atención de este servicio es de 9 a 13h de lunes a viernes y el teléfono al que hay que llamar para solicitar cita previa es el 663 212 521.

La comunitat xinesa de Calp dóna 15.000 màscares i 9 lots de gel hidroalcohòlic, esprai higienitzant i guants

CalpeNoticiasVA - Vie, 20/03/2020 - 14:10
divendres, 20 Març, 2020 - 14:00

La comunitat xinesa a Calp ha donat 15.000 màscares i 9 grans lots de gel hidroalcohòlic, esprai higienitzant i guants que es destinaran al Centre de Salut, a la Casa de la Mar, a la Policia Local, a la Guàrdia Civil, a Protecció Civil, a les residències Colina Club, La Saleta, Domis VI i al personal de l'Ajuntament que atén el públic.

Les empreses que han fet lliurament aquest matí del material són: EMC Multiprecio, Basar Precio Unico, HiperCalp, Basar Dragón, Beauty Home, Kangda, Basar Shang Hai, Basar Euro, restaurants Nihao, Ciudad  Imperial, Jimmy, Fu Man Lao, ChinaTown,  Pato Laqueado, Beni Àsia, Suvahi, Sakura, Casa Asiàtico, Oriental Garden i La Lonja, amb la col·laboració d'Assessoria Pastor Hernández.

Representants d'aquestes empreses han afirmat que: “Abans ajudàvem a la Xina perquè som xinesos i ara a Espanya perquè aquesta és ara la nostra llar”.

L'alcaldessa Ana Sala ha agraït a la comunitat xinesa aquesta iniciativa i ja s'han distribuït els lots per a començar a utilitzar-los.

La comunidad china de Calp dona 15.000 mascarillas y 9 lotes de gel hidroalcohólico, espray higienizante y guantes

CalpeNoticias - Vie, 20/03/2020 - 14:04
Viernes, 20 Marzo, 2020 - 14:00

La comunidad china en Calp ha donado 15.000 mascarillas y 9 grandes lotes de  gel hidroacolhico, espray higienizante y guantes que se destinarán al Centro de Salud, a la Casa del Mar, a la Policía Local, a la Guardia Civil, a Protección Civil, a las residencias Colina Club, La Saleta, Domis VI y al personal del Ayuntamiento que atiende al público.

Las empresas que han hecho entrega esta mañana del material son: EMC Multiprecio, Bazar Precio Unico, HiperCalp, Bazar Dragón, Beauty Home,  Kangda, Bazar Shang Hai, Bazar Euro, restaurantes Nihao, Ciudad Imperial, Jimmy, Fu Man Lao, China Town, Pato Laqueado, Beni Asia, Suvahi, Sakura, Casa Asiático, Oriental Garden y La Lonja, con la colaboración de Asesoría  Pastor Hernández.

Representantes de estas empresas  han afirmado que: “Antes ayudábamos a China porque somos chinos y ahora a España porque este es ahora nuestro hogar”. La alcaldesa Ana Sala ha agradecido a la comunidad china esta iniciativa y ya se han distribuido los lotes para empezar a utilizarlos.

La comunidad china de Calp que ha donado 15.000 mascarillas, 9 lotes de gel hidroalcohólico, spray higienizante y guantes

CalpeNoticias - Vie, 20/03/2020 - 14:02
Viernes, 20 Marzo, 2020 - 14:00

La comunidad china en Calp ha donado 15.000 mascarillas y 9 grandes lotes de  gel hidroacolhico, espray higienizante y guantes que se destinarán al Centro de Salud, a la Casa del Mar, a la Policía Local, a la Guardia Civil, a Protección Civil, a las residencias Colina Club, La Saleta, Domis VI y al personal del Ayuntamiento que atiende al público.

Las empresas que han hecho entrega esta mañana del material son: EMC Multiprecio, Bazar Precio Unico, HiperCalp, Bazar Dragón, Beauty Home,  Kangda, Bazar Shang Hai, Bazar Euro, restaurantes Nihao, Ciudad Imperial, Jimmy, Fu Man Lao, China Town, Pato Laqueado, Beni Asia, Suvahi, Sakura, Casa Asiático, Oriental Garden y La Lonja, con la colaboración de Asesoría  Pastor Hernández.

Representantes de estas empresas  han afirmado que: “Antes ayudábamos a China porque somos chinos y ahora a España porque este es ahora nuestro hogar”. La alcaldesa Ana Sala ha agradecido a la comunidad china esta iniciativa y ya se han distribuido los lotes para empezar a utilizarlos.

La Junta de Govern acorda destinar part del pressupost per a atendre les necessitats dels ciutadans

CalpeNoticiasVA - Vie, 20/03/2020 - 13:43
divendres, 20 Març, 2020 - 13:30

El govern de Calp ha celebrat hui l'última junta de govern presencial, a partir d'ara tant les juntes com els plens se celebraran telemàticament a través de videoconferència.

En la junta de govern de hui s'ha acordat destinar part del pressupost per a reforçar el departament de Serveis Socials de manera que es puga atendre i assistir a tots els ciutadans que el necessiten. De moment s'obrirà la bossa de personal del departament de Serveis Socials.

 

A més dilluns que ve s'incorporen 9 nous agents de la Policia Local de l'última convocatòria de Recursos Humans. S'adquiriran de manera immediata dos vehicles per a Serveis Socials i Policia Local, a aquests dos departaments se'ls dotarà de tot el material necessari per a continuar realitzant les seues funcions amb seguretat.

També s'ha acordat que els diferents departaments municipals comencen a treballar en la convocatòria d'ajudes i subvencions destinades a les empreses i comerços afectats pel tancament de l'estat d'alarma. La Policia Local ha informat que durant aquests dies s'han realitzat dues denúncies per l'incompliment del tancament d'establiments dues denúncies a persones físiques per no complir la recomanació de romandre a les seues cases. S'ha aprovat habilitar el Pavelló Domingo Crespo per a acollir a cinc persones sense llar.

Una altra de les decisions preses hui és la d'obrir al públic l'Oficina d'Atenció al Ciutadà per a tràmits presencials com la fe de vida i el certificat digital, atés que aquest últim és imprescindible per a poder realitzar tràmits telemàtics amb l'administració. Al personal d'aquest departament se li protegirà amb una mampara de cristall i altres mitjans. L'atenció continuarà sent preferentment telefònica i amb cita prèvia.

 A més s'aprofitarà que els edificis municipals estan tancats per a dur a terme treballs de desinfecció per empreses especialitzades. Quant a la contractació municipal, s'ha ordenat als diferents departaments municipals que continuen treballant en els procediments dels plecs fins al moment en què es requereix activitat presencial i reunió pública. Precisament aquesta setmana s'aprovava el contracte de la zona blava, no obstant això la normativa exigeix reunió pública i presencial en l'obertura de les ofertes. A més l'Ajuntament habilitarà un telèfon d'assistència psicològica per a aquelles persones que el necessiten.

L'alcaldessa, Ana Sala, ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat i ha assenyalat que “tot el romanent de tresoreria es destinarà a atendre els ciutadans, renunciarem a inversions per a ajudar a qui el necessite”.

 

D'altra banda , la comunitat xinesa a Calp ha donat 15.000 màscares i 9 grans lots de gel hidroacolhico, esprai higienizante i guants que es destinaran al Centre de Salut, a la Casa de la Mar, a la Policia Local, a la Guàrdia Civil, a Protecció Civil, a les residències Pujol Club, La Saleta, Domis VI i al personal de l'Ajuntament que atén el públic.

Les empreses que han fet lliurament aquest matí del material són: EMC Multiprecio, Basar Precio Unico, HiperCalp, Basar Dragón, Beauty Home, Kangda, Basar Shang Hai, Basar Euro, restaurants Nihao, Ciudad  Imperial, Jimmy, Fu Man Lao, ChinaTown,  Pato Laqueado, Beni Àsia, Suvahi, Sakura, Casa Asiàtico, Oriental Garden i La Lonja, amb la col·laboració d'Assessoria Pastor Hernández. Representants d'aquestes empreses han afirmat que “Abans ajudàvem a la Xina perquè som xinesos i ara a Espanya perquè aquest és ara la nostra llar”. L'alcaldessa Ana Sala ha agraït a la comunitat xinesa aquesta iniciativa i ja s'han distribuït els lots per a començar a utilitzar-los.

La Junta de Gobierno acuerda destinar parte del presupuesto para atender las necesidades de los ciudadanos

CalpeNoticias - Vie, 20/03/2020 - 13:35
Viernes, 20 Marzo, 2020 - 13:30

El gobierno de Calp ha celebrado hoy la última junta de gobierno presencial, a partir de ahora  tanto las juntas como los plenos se celebrarán telemáticamente a través de videoconferencia.

En la junta de gobierno de hoy  se ha acordado destinar  parte del presupuesto para reforzar el departamento de Servicios Sociales de manera que se pueda atender y asistir a todos los ciudadanos que lo necesiten. De momento se va a abrir  la bolsa de personal del departamento de Servicios Sociales.  Además el próximo lunes  se incorporan 9 nuevos agentes de la Policía Local  de la última convocatoria de Recursos Humanos.

Se van a adquirir de manera inmediata dos vehículos para Servicios Sociales y Policía Local, a estos dos departamentos se les va a dotar de todo el material necesario para seguir realizando sus funciones con seguridad.

También se ha acordado que los diferentes departamentos municipales  empiecen a trabajar en la convocatoria de ayudas y subvenciones  destinadas a las empresas y comercios afectados por el cierre del estado de alarma.

La Policía Local ha informado de que  durante estos días se han realizado dos denuncias  por el incumplimiento del cierre de establecimientos dos denuncias a personas físicas por no cumplir la recomendación de permanecer en sus casas. Se ha aprobado habilitar el Pabellón Domingo Crespo para acoger  a cinco personas  sin hogar.

Otra de las decisiones tomadas hoy es  la de abrir al público la Oficina de Atención al  Ciudadano para trámites presenciales como la fe de vida y el certificado digital, atendiendo a que este último es  imprescindible  para poder realizar  trámites telemáticos con la administración.  Al personal de este departamento  se le protegerá  con una mampara de cristal  y otros medios. La atención seguirá siendo preferentemente  telefónica y con cita previa.

Además se va a aprovechar que los edificios municipales están cerrados para llevar a cabo  trabajos de desinfección por empresas especializadas.

En cuanto a la contratación municipal, se ha ordenado a los  distintos departamentos municipales que sigan trabajando en los  procedimientos  de los pliegos hasta el momento en que se requiere actividad presencial y reunión pública. Precisamente esta semana se aprobaba el contrato de la zona azul, sin embargo la normativa exige reunión pública y presencial en la apertura de las ofertas.

Además el Ayuntamiento va a habilitar  un  teléfono  de asistencia sicológica para aquellas personas que lo necesiten. La alcaldesa, Ana Sala, ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad y ha señalado que “todo el remanente de tesorería se va a destinar a atender a los ciudadanos, renunciaremos a inversiones  para ayudar a quien lo necesite”.

Por  otro lado, la comunidad china en Calp ha donado  15.000 mascarillas y 9 grandes lotes de  gel hidroacolhico, espray higienizante y guantes que se destinarán al Centro de Salud, a la Casa del Mar, a la Policía Local, a la Guardia Civil, a Protección Civil, a las residencias  Colina Club, La Saleta,  Domis VI y al personal del Ayuntamiento que atiende al público.

 

Las empresas que han hecho entrega esta mañana del material son: EMC Multiprecio, Bazar Precio Unico, HiperCalp, Bazar Dragón, Beauty Home,  Kangda, Bazar Shang Hai, Bazar Euro, restaurantes Nihao, Ciudad Imperial, Jimmy, Fu Man Lao, China Town, Pato Laqueado, Beni Asia, Suvahi, Sakura, Casa Asiático, Oriental Garden y La Lonja, con la colaboración de Asesoría  Pastor Hernández.

Representantes de estas empresas  han afirmado que “Antes ayudábamos a China porque somos chinos  y ahora a España porque este es ahora nuestro hogar”. La alcaldesa Ana Sala  ha agradecido a la comunidad china esta iniciativa y ya se han distribuido los lotes para empezar a utilizarlos.

La Regidoría de Sanitat informa:

CalpeNoticiasVA - Mié, 18/03/2020 - 12:36
dimecres, 18 Març, 2020 - 12:15

 

📌L'atenció sanitària en el Centre de Salut i a la Casa de la Mar de Calp, encara estant garantida, es realitzarà telefònicament. No cal assistir al Centre de Salut, primer cal cridar i seran atesos pel metge que decidirà com actuar. La Casa de la Mar es dedica únicament a pediatria. 

📌Les cites programades també es realitzen telefònicament.  📌La gestió de les receptes es realitzarà telefònicament, amb l'última recepta i després de cridar al Centre de Salut s'activarà automàticament.  📌El servei de rehabilitació queda anul·lat per complet.  📌No es realitzen tràmits administratius, ni renovació ni creació de targetes sanitàries.  📌Els comunicats de baixa, resultats de proves, etc. es realitzen telefònicament i per correu electrònic.  📌Només es realitzen radiografies d'urgència. 📌Els únics serveis que es realitzen presencialment són: Sintrón, cures i analítiques d'urgència derivades per l'Hospital.  📌L'accés al centre de salut es realitzarà de 8 a 20 hores únicament per l'entrada principal, planta 0. A partir de les 20 hores l'accés es realitzarà únicament per Urgències.  📌Telèfons  CENTRE DE SALUT ☎️96 687 04 50(cites)  ☎️96 687 04 50(urgències)  CASA DE LA MAR ☎️96 681 64 50 CONSELLERIA DE SANITAT☎️ 900 36 22 36 (24 H per a resoldre dubtes)

La Concejalía de Sanidad informa:

CalpeNoticias - Mié, 18/03/2020 - 12:29
Miércoles, 18 Marzo, 2020 - 12:15

 

📌La atención sanitaria en el Centro de Salud y en la Casa del Mar de Calp, aún estando garantizada, se realizará telefónicamente. No hay que asistir al Centro de Salud, primero hay que llamar y serán atendidos por el médico que decidirá cómo actuar. La Casa del Mar se dedica únicamente a pediatría.
📌Las citas programadas también se realizan telefónicamente.
📌La gestión de las recetas se realizará telefónicamente, con la última receta y tras llamar al Centro de Salud se activará automáticamente.
📌El servicio de rehabilitación queda anulado por completo.
📌No se realizan trámites administrativos, ni renovación ni creación de tarjetas sanitarias.
📌Los partes de baja, resultados de pruebas, etc. se realizan telefónicamente y por correo electrónico.
📌Sólo se realizan radiografías de urgencia.
📌Los únicos servicios que se realizan presencialmente son: Sintrón, curas y analíticas de urgencia derivadas por el Hospital.
📌El acceso al centro de salud se realizará de 8 a 20 horas únicamente por la entrada principal, planta 0. A partir de las 20 horas el acceso se realizará únicamente por Urgencias.
📌Teléfonos
CENTRO DE SALUD ☎️96 687 04 50(citas)
☎️96 687 04 50(urgencias)
CASA DEL MAR ☎️96 681 64 50
CONSELLERIA DE SANITAT☎️ 900 36 22 36 (24 H para resolver dudas)
El aislamiento domiciliario es la mejor manera de minimizar los contagios.
 

L'Ajuntament garanteix l'atenció a persones majors o amb problemes de mobilitat

CalpeNoticiasVA - Mar, 17/03/2020 - 10:14
dimarts, 17 Març, 2020 - 10:00

El govern de Calp ha creat un comité de crisi per a realitzar el seguiment de la situació municipal durant l'estat d'alarma, aquest comité, que es comunica telemàticament, està format per l'Alcaldia, la Secretaria Municipal, i les regidories de Neteja Viària, Policia, Serveis Generals, Comunicació i Protecció Civil. 

Algunes de les mesures adoptades són l'anul·lació de l'atenció presencial a l'Ajuntament encara que atendran telefònicament els departaments de Serveis Socials (965837223) i Atenció al Ciutadà 96 583 36 00 i 900 20 40 50. Els únics departaments municipals que mantenen l'atenció presencial són Policia Local i el Servei d'Ajuda a domicili de Serveis Socials. 

 

A més l'atenció a persones majors o amb mobilitat reduïda s'està realitzant a través de Serveis Socials i les Ong´s locals. Així i tot són nombrosos els calpins i calpines que s'han prestat com a voluntaris, no obstant això des de l'Ajuntament es recomana que romanguen a les seues cases i s'agraeixen les mostres de suport i solidaritat. Protecció Civil i Creu Roja han habilitat un vehicle per a portar medicaments i menjar a persones majors o amb dificultats de mobilitat, les persones que requerisquen aquest servei poden telefonar al 647 613076 i al 96. 583. 16. 16. 

 

Des de l'Ajuntament de Calp s'informa la població que les unitats contra la violència de gènere de la Policia Local, Guàrdia Civil i Regidoria d'Igualtat continuen treballant. En cas de necessitar aquests serveis es pot telefonar al 96 583 90 00, 96 583 00 80 i 96. 36 00. 

 

L'empresa concessionària del Servei de Neteja, Acciona, està realitzant totes les nits la desinfecció dels carrers del municipi amb un producte específic. Per part seua, Aigües de Calp ha garantit que mentre es prolongue l'estat d'alarma no es produiran talls en el subministrament. 

El Servei Provincial de Costas ha informat l'alcaldessa que les obres de recuperació de les platges calpines que estava previst que s'iniciaran aquesta setmana es posposen fins al final de l'estat d'alarma.

 

El Ayuntamiento garantiza la atención a personas mayores o con problemas de movilidad

CalpeNoticias - Mar, 17/03/2020 - 10:03
Martes, 17 Marzo, 2020 - 10:00

El gobierno de Calp ha creado un comité de crisis para realizar el seguimiento de la situación municipal durante el estado de alarma, este comité, que se comunica telemáticamente,  está formado por la Alcaldía, la Secretaría Municipal, y las   concejalías de  Limpieza Viaria, Policía, Servicios Generales, Comunicación y Protección Civil.

Algunas de las medidas adoptadas  son la anulación  de  la atención presencial en el Ayuntamiento aunque  atenderán telefónicamente los departamentos de Servicios Sociales (965837223) y Atención al Ciudadano 96 583 36 00 y 900 20 40 50. Los únicos departamentos municipales que mantienen la atención presencial son  Policía Local y  el Servicio de Ayuda a Domicilio de Servicios Sociales.

Además la atención a personas mayores o con movilidad reducida se está realizando a través de Servicios Sociales y las Ong´s locales. Aun así son numerosos  los calpinos y calpinas que se han prestado como voluntarios,  sin embargo desde el Ayuntamiento se recomienda que permanezcan en sus casas y se agradecen las muestras de apoyo y solidaridad.

 

Protección Civil y Cruz Roja han habilitado un vehículo para llevar medicamentos  y comida  a personas mayores o con  dificultades de movilidad, las personas que requieran este servicio pueden telefonear al  647 613076 y al 96. 583. 16. 16.

Desde el Ayuntamiento de Calp se informa a la población de que las unidades contra la violencia de género de la Policía Local, Guardia Civil y Concejalía de Igualdad  continúan trabajando. En caso de necesitar estos servicios se puede telefonear al 96 583 90 00, 96 583 00 80 y 96. 36 00.

 

La empresa concesionaria del Servicio de Limpieza, Acciona,  está realizando todas las noches  la desinfección de las calles del municipio con un producto específico. Por su parte, Aguas de Calpe ha garantizado que  mientras se prolongue el estado de alarma  no se producirán cortes en el suministro.

 

El Servicio Provincial de Costas ha informado a la alcaldesa que  las obras de recuperación de las playas calpinas que estaba previsto que se iniciarán esta semana se posponen hasta el final del estado de alarma.

 

Páginas