12 comerços s'uneixen a la campanya d'eliminació de la violència contra la dona

CalpeNoticiasVA - Mié, 19/02/2020 - 11:58
dimecres, 19 Febrer, 2020 - 11:45 L'Ajuntament de Calp va posar en marxa el mes de novembre un campanya de sensibilització per a l'eliminació de la violència contra la dona.    Aquesta campanya s'està coordinant des dels departaments d'igualtat i CREAMA juntament amb l'Associació d'Empresaris i Comerciants de Calp (AEMCO).   L'objectiu d'aquesta campanya és contribuir al fet que la societat prenga consciència que tots podem contribuir a erradicar aquest tipus de violència i en la qual es demana la participació dels comerços locals per a ajudar en la campanya de senbilizació.   Els comerços interessats a participar en aquesta campanya signen un document en el qual es comprometen a construir una societat més justa i igualitària lliure de violència.    Entre les accions que es comprometen és a facilitar informació sobre els recursos existents o oferir l'ús del telèfon en casos d'emergència.   L'Ajuntament fa lliurament d'un adhesiu identificatiu que podran instal·lar en els seus comerços amb la finalitat que facen visible aqueix compromís amb l'erradicació de la violència de gènere.   L'Alcaldessa de Calp, Ana Sala, ha volgut felicitar a tots els comerços que ja s'han adherit a aquesta campanya la qual posa de manifest e compromís dels nostres comerços per una societat més justa per a tots i totes.   Aquells comerços interessats a participar en la campanya poden contactar amb el departament d'igualtat de l'Ajuntament de Calp trucat al telèfon 965835111 o bé a través del correu electrònic igualtat@ajcalp.es.

12 comercios se unen a la campaña de eliminación de la violencia contra la mujer

CalpeNoticias - Mié, 19/02/2020 - 11:56
Miércoles, 19 Febrero, 2020 - 11:45

El Ayuntamiento de Calp puso en marcha en el mes de noviembre un campaña de sensibilización para la eliminación de la violencia contra la mujer.

Esta campaña se está coordinando desde los departamentos de igualdad y CREAMA junto con la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Calp (AEMCO).

El objetivo de esta campaña es contribuir a que la sociedad tome conciencia de que todos podemos contribuir a erradicar este tipo de violencia y en la que se pide la participación de los comercios locales para ayudar en la campaña de senbilización.

Los comercios interesados en participar en esta campaña firman un documento en el que se comprometen a construir una sociedad más justa e igualitaria libre de violencia.

Entre las acciones que se comprometen es a facilitar información sobre los recursos existentes u ofrecer el uso del teléfono en casos de emergencia.

El Ayuntamiento hace entrega de una pegatina identificativa que podrán instalar en sus comercios con el fin de que hagan visible ese compromiso con la erradicación de la violencia de género.

La Alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha querido felicitar a todos los comercios que ya se han adherido a esta campaña la cual pone de manifiesto e compromiso de nuestros comercios por una sociedad más justa para todos y todas.

Aquellos comercios interesados en participar en la campaña pueden contactar con el departamento de igualdad del Ayuntamiento de Calp llamado al teléfono 965835111 o bien a través del correo electrónico igualtat@ajcalp.es.

12 comercios se unen a la campaña de eliminación de la violencia contra la mujer

CalpeNoticias - Mié, 19/02/2020 - 11:55
Miércoles, 19 Febrero, 2020 - 11:45

El Ayuntamiento de Calp puso en marcha en el mes de noviembre un campaña de sensibilización para la eliminación de la violencia contra la mujer.

Esta campaña se está coordinando desde los departamentos de igualdad y CREAMA junto con la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Calp (AEMCO).

El objetivo de esta campaña es contribuir a que la sociedad tome conciencia de que todos podemos contribuir a erradicar este tipo de violencia y en la que se pide la participación de los comercios locales para ayudar en la campaña de senbilización.

Los comercios interesados en participar en esta campaña firman un documento en el que se comprometen a construir una sociedad más justa e igualitaria libre de violencia.

Entre las acciones que se comprometen es a facilitar información sobre los recursos existentes u ofrecer el uso del teléfono en casos de emergencia.

El Ayuntamiento hace entrega de una pegatina identificativa que podrán instalar en sus comercios con el fin de que hagan visible ese compromiso con la erradicación de la violencia de género.

La Alcaldesa de Calp, Ana Sala, ha querido felicitar a todos los comercios que ya se han adherido a esta campaña la cual pone de manifiesto e compromiso de nuestros comercios por una sociedad más justa para todos y todas.

Aquellos comercios interesados en participar en la campaña pueden contactar con el departamento de igualdad del Ayuntamiento de Calp llamado al teléfono 965835111 o bien a través del correo electrónico igualtat@ajcalp.es.

Calp reuneix els seus ex alcaldes en un Consell Assessor

CalpeNoticiasVA - Mar, 18/02/2020 - 14:31
dimarts, 18 Febrer, 2020 - 14:30

Calp ha celebrat hui la reunió del Consell Assessor format per ex alcaldes del municipi creat en 2009, com a òrgan complementari d'assessorament a l'alcaldia, amb les absències de Luís Serna i César Sánchez. Aquest consell, la constitució del qual va ser aprovada en ple en 2009, està integrat per totes aquelles persones que han ostentat el càrrec d'alcalde del municipi i la presidència recau en l'Alcalde que en aqueix moment ostente el citat càrrec.


 

A la sessió de hui han assistit Francisco Camañez, Violeta Rivera, Javier Morató, Ximo Tur i Ana Sala, també han participat com a oïdores alguns dels regidors de l'actual corporació.


 

Una de les qüestions en les quals han coincidit tots els alcaldes és el de la falta d'autonomia local i la falta de competències en aspectes essencials per al municipi com a carreteres, costes, ports, barrancs,etc.


 

Tots els alcaldes han coincidit en la importància d'escometre com més prompte millor les obres de reparació dels passejos marítims i platges després del temporal i han assenyalat que l'estacionalitat turística continua determinant els serveis del municipi.


 

Altres aspectes tractats han sigut l'estat de les obres del Viària J i el projecte del segon Institut d'Ensenyament Secundari, també l'urbanisme ha sigut objecte de debat en aquesta reunió. Segons el reglament intern les funcions d'aquest consell seran conéixer el pla d'actuació del Govern Local, els seus pressupostos i la marxa dels projectes. Els ex alcaldes podran emetre opinions i formular suggeriments, propiciar la cooperació i coordinació d'iniciatives.


 

Calp reúne a sus ex alcaldes en un Consejo Asesor

CalpeNoticias - Mar, 18/02/2020 - 14:29
Martes, 18 Febrero, 2020 - 14:30

Calp ha celebrado hoy la reunión del Consejo Asesor formado por ex alcaldes del municipio creado en 2009, como órgano complementario de asesoramiento a la alcaldía, con las ausencias de Luís Serna y César Sánchez. Este consejo, cuya constitución fue aprobada en pleno en 2009, está integrado por todas aquellas personas que han ostentado el cargo de alcalde del municipio y la presidencia recae en el Alcalde que en ese momento ostente el citado cargo.

A la sesión de hoy han asistido Francisco Camañez, Violeta Rivera, Javier Morató, Ximo Tur y Ana Sala, también han participado como oyentes algunos de los concejales de la actual corporación.

 

Una de las cuestiones en las que han coincidido todos los alcaldes es el de la falta de autonomía local y la falta de competencias en aspectos esenciales para el municipio como carreteras, costas, puertos, barrancos,etc.

 

Todos los alcaldes han coincidido en la importancia de acometer cuanto antes las obras de reparación de los paseos marítimos y playas tras el temporal y han señalado que la estacionalidad turística sigue determinando los servicios del municipio.

 

Otros aspectos tratados han sido el estado de las obras del Vial J y el proyecto del segundo Instituto de Enseñanza Secundaria, también el urbanismo ha sido objeto de debate en esta reunión.

 

Según el reglamento interno las funciones de este consejo serán conocer el plan de actuación del Gobierno Local, sus presupuestos y la marcha de los proyectos. Los ex alcaldes podrán emitir opiniones y formular sugerencias, propiciar la cooperación y coordinación de iniciativas.

Fernando Baquero exposa de nou a Calp

CalpeNoticiasVA - Lun, 17/02/2020 - 12:25
Dilluns, 17 Febrer, 2020 - 12:15

El pintor Fernando Baquero (Aranjuez, 1930) torna a exposar a la Casa de Cultura de Calp 20 anys després de la seua última exposició en aquestes instal·lacions. I ho fa amb una exposició retrospectiva que obrirà les seues portes el 4 de març amb el nom “Fernando Baquero, 90 anys d'art”.

 

Fernando Baquero va nàixer a Aranjuez, va començar a pintar als 13 anys, es va formar a Barcelona, va ser professor i en els 60 va viatjar a Alemanya on comença a col·laborar com a caricaturista amb un periòdic de prestigi. Durant anys va ser director de publicitat de l'empresa Phillips, a més va ser copista autoritzat del Museu del Prado. De formació és delineant encara que en l'art es considera autodidacta.

 

En els 70 es jubila i compleix el seu somni d'establir-se a Calp, municipi que ja li havia enamorat. El Penó d'Ifach li va fascinar des del principi i l'ha pintat multitud de vegades. A més en aquella època va ser el primer pintor que va exposar a Calp, en un local cedit per l'Ajuntament al carrer La Font. Va impartir classes de pintura a Calp i també és autor del mural del carrer Vicente Gallard que va crear en els anys 90.

 

Baquero ha participat en Certàmens Nacionals de Pintura, ha obtingut premis i exposat per tota Espanya. Hui la seua obra està repartida en col·leccions públiques i privades a Espanya, Hispanoamèrica, Suïssa, França, Alemanya, etc.

 

En aquesta exposició, els visitants podran conéixer la trajectòria pictòrica de l'artista, des de les seues primeres caricatures als seus coneguts paisatges d'Aranjuez, en les quals mostra un domini absolut del color i el traç. Tampoc faltaran els seus paisatges sobre Calp, amb la seua personalíssima visió d’Ifac on ell troba el rostre d'un Crist místic, o les seues delicioses tardors. L'artista ens diu que “alguns dels quadres de l'exposició de Calp no s'han vist en cap exposició, són inèdits”. A més l'exposició és una oportunitat única per a a donar conéixer l'obra d'aquest singular artista entre els més joves.

 

Als seus 90 anys, Fernando Baquero continua pintant tots els dies, “amb l'edat la creativitat no s'acaba, al contrari, crec que pinte millor ara”. Amb aquesta exposició rendeix un sentit homenatge al seu estimat Calp del qual es va enamorar en 1969 i en el qual continua trobant la seua inspiració.

 

Fernando Baquero expone de nuevo en Calp

CalpeNoticias - Lun, 17/02/2020 - 12:12
Lunes, 17 Febrero, 2020 - 12:15

El pintor Fernando Baquero (Aranjuez, 1930) vuelve a exponer en la Casa de Cultura de Calp 20 años después de su última exposición en estas instalaciones. Y lo hace con una exposición retrospectiva que abrirá sus puertas el 4 de marzo con el nombre “Fernando Baquero, 90 años de arte”.

 

Fernando Baquero nació en Aranjuez, empezó a pintar a los 13 años, se formó en Barcelona, fue profesor y en los 60 viajó a Alemania donde empieza a colaborar como caricaturista con un periódico de prestigio. Durante años fue director de publicidad de la empresa Phillips, además fue copista autorizado del Museo del Prado. De formación es delineante aunque en el arte se considera autodidacta.

 

En los 70 se jubila y cumple su sueño de afincarse en Calp, municipio que ya le había enamorado. El Peñón de Ifach le fascinó desde el principio y lo ha pintado multitud de veces. Además en aquella época fue el primer pintor que expuso en Calp, en un local cedido por el Ayuntamiento en la calle La Fuente. Impartió clases de pintura en Calp y también es autor del mural de la calle Vicente Gallard que creó en los años 90.

 

Baquero ha participado en Certámenes Nacionales de Pintura, ha obtenido premios y expuesto por toda España. Hoy su obra está repartida en colecciones públicas y privadas en España, Hispanoamérica, Suiza, Francia, Alemania, etc.

 

En esta exposición, los visitantes podrán conocer la trayectoria pictórica del artista, desde sus primeras caricaturas a sus conocidos paisajes de Aranjuez, en las que muestra un dominio absoluto del color y el trazo. Tampoco faltarán sus paisajes sobre Calp, con su personalísima visión de Ifac donde él encuentra el rostro de un Cristo místico, o sus deliciosos otoños. El artista nos dice que “algunos de los cuadros de la exposición de Calp no se han visto en ninguna exposición, son inéditos”. Además la exposición es una oportunidad única para a dar conocer la obra de ese singular artista entre los más jóvenes.

 

A sus 90 años, Fernando Baquero sigue pintando todos los días, “con la edad la creatividad no se acaba, al contrario, creo que pinto mejor ahora”. Con esta exposición rinde un sentido homenaje a su amado Calp del que se enamoró en 1969 y en el que sigue encontrando su inspiración.

 

 

Calp quantifica en 2.782.720€ els danys del temporal

CalpeNoticiasVA - Vie, 14/02/2020 - 14:25
divendres, 14 Febrer, 2020 - 14:15

L'Ajuntament de Calp ha remés a la Generalitat Valenciana la descripció dels danys ocasionats pel temporal Gloria així com la valoració econòmica dels mateixos per a sol·licitar a la Generalitat que els subvencione al 100%.

L'import total del cost dels desperfectes és de 2.782.720 €, distribuïts en 243.132€ en demolicions, 700.966€ en murs de contenció, 12.770€ per a reparar l'escullera, 638.955 € destinats a paviment i ferm, 376.548 € per a escales i rampes, 162.525€ en equipament i mobiliari i 647.820€ en vegetació.

Descripció de danys

Per zones, l'informe descriu els danys de cadascuna de les platges i cales. En la Cala de les Bassetes ha sigut danyat el mur de contenció del costat nord i s'han produït despreniments i ensulsiades en el costat sud. A més la passarel·la que connecta tots dos costats ha quedat totalment afectada.

En la cala del Mallorquí s'ha produït la solsida de part del terraplé natural i en la cala de la Calalga s'ha esfondrat la majoria del mur de mamposteria de contenció, el clos de seguretat i part de la calçada.


 

En el passeig de la platja de la Fossa s'han ocasionat desperfectes de notable consideració, produint trencaments, despreniments i falta d'arena. A la platja de l'Arenal-Bol cal restaurar rampes i escales encara que el major problema és la falta d'arena i la substitució d'un clos de fusta perimetral.


 

A la platja del Puerto Blanco s'aprecia un considerable decreixement del nivell d'arena i la zona intermèdia de l'espigó, completament enderrocada, no permet l'accés a la part final d'aquest.


 

I en la cala dels Urques el major problema apreciable és el despreniment del vessant vertical posterior, amb gran quantitat de roques en la zona de l'arena. En la descripció dels danys s'estableix que en els paviments i ferms la majoria de zones presenten clivelles i peces soltes, en els murs de contenció s'han produït despreniments i s'aprecien zones de molta degradació.


 

Quant al mobiliari i instal·lacions, la totalitat de papereres i llavapeus han sigut greument afectats així com l'enllumenat i les zones de jocs que han de ser substituïts. En el cas de les escales i rampes, hi ha zones on han desaparegut totalment. A més la majoria d'arbratge ha sigut afectat, el temporal ha arrancat palmeres i diverses jardineres s'han vist afectades havent de procedir a la seua retirada per seguretat dels vianants.


 

Descripció de les obres


 

En el cas dels passejos marítims es faran treballs d'aixecament de paviment, enderrocament de murs i escales, i tasques d'excavació i desenrunament. S'executaran actuacions de reparació, construcció de murs, escales, rampes i baranes, es repararan instal·lacions i es reposaran elements del mobiliari urbà.

També està prevista l'execució de l'escullera de protecció. Quant a les platges, es realitzarà l'aportació d'arenes fins a arribar a la cota prèvia del temporal i s'executaran treballs de contenció de vessants. A més s'instal·larà el mobiliari pertinent (passarel·les, rampes, casetes, llavapeus , depòsit d'aigües, etc.).

Calp cuantifica en 2.782.720€ los daños del temporal

CalpeNoticias - Vie, 14/02/2020 - 14:16
Viernes, 14 Febrero, 2020 - 14:15

El Ayuntamiento de Calp ha remitido a la Generalitat Valenciana la descripción de los daños ocasionados por el temporal Gloria así como la valoración económica de los mismos para solicitar a la Generalitat que los subvencione al 100%.


 

El importe total del coste de los desperfectos es de 2.782.720 €, distribuidos en 243.132€ en demoliciones, 700.966€ en muros de contención, 12.770€ para reparar la escollera, 638.955 € destinados a pavimento y firme, 376.548 € para escaleras y rampas, 162.525€ en equipamiento y mobiliario y 647.820€ en vegetación.


 

Descripción de daños

Por zonas, el informe describe los daños de cada una de las playas y calas. En la Cala de les Bassetes ha sido dañado el muro de contención del lado norte y se han producido desprendimientos y derrumbes en el lado sur. Además la pasarela que conecta ambos lados ha quedado totalmente afectada.


 

En la cala del Mallorquín se ha producido el derrumbe de parte del terraplén natural y en la cala de la Calalga se ha derrumbado la mayoría del muro de mampostería de contención, el vallado de seguridad y parte de la calzada.


 

En el paseo de la playa de la Fossa se han ocasionado desperfectos de notable consideración, produciendo roturas, desprendimientos y falta de arena. En la playa del Arenal-Bol hay que restaurar rampas y escaleras aunque el mayor problema es la falta de arena y la sustitución de un vallado de madera perimetral.


 

En la playa del Puerto Blanco se aprecia un considerable decrecimiento del nivel de arena y la zona intermedia del espigón, completamente derribada, no permite el acceso a la parte final del mismo. Y en la cala de les Urques el mayor problema apreciable es el desprendimiento de la ladera vertical trasera, con gran cantidad de rocas en la zona de la arena.


 

En la descripción de los daños se establece que en los pavimentos y firmes la mayoría de zonas presentan grietas y piezas sueltas, en los muros de contención se han producido desprendimientos y se aprecian zonas de mucha degradación.


 

En cuanto al mobiliario e instalaciones, la totalidad de papeleras y lavapiés han sido gravemente afectados así como el alumbrado y las zonas de juegos que deben ser sustituidos. En el caso de las escaleras y rampas, hay zonas donde han desaparecido totalmente.


 

Además la mayoría de arbolado ha sido afectado, el temporal ha arrancado palmeras y varias jardineras se han visto afectadas debiendo proceder a su retirada por seguridad de los viandantes.


 

Descripción de las obras


 

En el caso de los paseos marítimos se realizarán trabajos de levantamiento de pavimento, derribo de muros y escaleras, y tareas de excavación y desescombro. Se ejecutarán actuaciones de reparación, construcción de muros, escaleras, rampas y barandillas, se repararán instalaciones y se repondrán elementos del mobiliario urbano. También está prevista la ejecución de la escollera de protección.


 

En cuanto a las playas, se realizará el aporte de arenas hasta llegar a la cota previa del temporal y se ejecutarán trabajos de contención de laderas. Además se instalará el mobiliario pertinente (pasarelas, rampas, casetas, lavapiés , depósito de aguas, etc.).

Què fer a Calp aquest cap de setmana (14, 15 i 16 de desembre)

CalpeNoticiasVA - Vie, 14/02/2020 - 10:10
divendres, 14 Febrer, 2020 - 08:00

Divendres

 • De 17 a 21:00h. Exposició "Canvi climàtic i erosió costanera". Seu Universitària de Calp (Casa Nova)
 • 20:00h. Concert de violí i piano Elena Segura i Joaquín Palomares. Saló Blau.
 • Exposició “Los colores del Mediterráno” de Carmen Ramón Mesado. Sala d'exposicions de la Casa de Cultura de Calp.
 • Exposició “Punto y seguimos. La vida puede más” a la Sala d'Exposicions de l Ajuntament Vell.

Dissabte

 • 18:30h. Teatre infantil "Óscar el xiquet adormit" de companyia Espill Negre. Auditori.
 • Exposició “Los colores del Mediterráno” de Carmen Ramón Mesado. Sala d'exposicions de la Casa de Cultura de Calp.
 • Exposició “Punto y seguimos. La vida puede más". Sala d'Exposicions de l'Ajuntament Vell.

Diumenge

 • 17:00h. Festa de Sant Valentín. En el Centre Cívic.
 • 18:30h. IX Certamen Nacional de Teatre Amateur Antonio Ferrer el Carter. "Romeo e Giulietta, una commedia de W. Shakespeare” de l'Associació Grup Teatre Platea. Auditori.
 • Exposició “Los colores del Mediterráno” de Carmen Ramón Mesado. Sala d'exposicions de la Casa de Cultura de Calp.
 • Exposició “Punto y seguimos. La vida puede más”. Sala d'Exposicions de l'Ajuntament Vell.

Qué hacer en Calp este fin de semana (14, 15 y 16 de diciembre)

CalpeNoticias - Vie, 14/02/2020 - 10:05
Viernes, 14 Febrero, 2020 - 08:00

Viernes

 • De 17 a 21:00h. Exposición "Cambio climático y erosión costera". Seu Universitària de Calp (Casa Nova) 
 • 20:00h. Concierto de violín y piano Elena Segura y Joaquín Palomares. Saló Blau.
 • Exposición “Los colores del Mediterráno” de Carmen Ramón Mesado. Sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Calp.
 • Exposición “Punto y seguimos. La vida puede más”. Sala de Exposiciones de l Ajuntament Vell.

Sábado

 • 18:30h. Teatro infantil "Óscar el niño dormido" de compañía Espejo Negro. Auditorio. 
 • Exposición “Los colores del Mediterráno” de Carmen Ramón Mesado. Sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Calp.
 • Exposición “Punto y seguimos. La vida puede más”. Sala de Exposiciones de l Ajuntament Vell.

 

Domingo

 • 17:00h. Fiesta de San Valentín. En el Centro Cívico. 
 • 18:30h. IX Certamen Nacional de Teatro Amateur Antonio Ferrer el Cartero. "Romeo e Giulietta, una commedia de W. Shakespeare” de la Asociación Grupo Teatro Platea. Auditorio.
 • Exposición “Los colores del Mediterráno” de Carmen Ramón Mesado. Sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Calp.
 • Exposición “Punto y seguimos. La vida puede más”. Sala de Exposiciones de l'Ajuntament Vell.

797 alumnes de l'IES participen en Tallers per a fomentar la igualtat i previndre la violència de gènere

CalpeNoticiasVA - Jue, 13/02/2020 - 09:45
dijous, 13 Febrer, 2020 - 09:45

 

El Departament d'Igualtat de l'Ajuntament de Calp, ha posat en marxa un programa de tallers a favor de la igualtat i prevenció de la violència de genere dirigit a l'alumnat de l'IES Ifach de la localitat.


 

Es tracta de promoure en adolescents i joves valores i contesos relacionats a l'eliminació de rols i estereotips de gènere, conductes violentes, assetjament sexual, així com l'assetjament per raó de sexe, prevenció de la violència sexual, micromasclismes, noves masculinitats i feminitats.


 

La iniciativa es va posar en marxa a mitjan gener i es prolongarà una setmana més. En els tallers participaran 797 estudiants de l'IES Ifach dels quals 756 corresponen a l'Educació Secundària Obligatòria i 41 Formació Professional Bàsica.


 

L'objectiu final del programa és sensibilitzar sobre la realitat social que existeix i els canvis que hem d'anar incorporant en el nostre dia a dia, cadascuna de les persones per a construir una societat més justa i igualitària.


 

Amb el títol “Calp, pels bons tractes”, la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Calp va editar l'any passat una guia, principalment dirigida a adolescents, per a aprendre a construir relacions de parella sanes així com per a previndre la violència de gènere. El document, elaborat a càrrec del Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere, ha servit d'eina per a aquests tallers celebrats en l'IES.


 

La guia tracta els mites de l'anomenat amor romàntic i l'estreta relació que pot tindre amb la violència de gènere en les relacions de parella. Es descriuen alternatives de relació per a construir parelles saludables i per tant igualitàries.

 


 

797 alumnos del IES Ifac participan en Talleres para fomentar la igualdad y prevenir la violencia de género

CalpeNoticias - Jue, 13/02/2020 - 09:41
Jueves, 13 Febrero, 2020 - 09:45

El Departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Calp, ha puesto en marcha un programa de talleres a favor de la igualdad y prevención de la violencia de genero dirigido al alumnado del IES Ifach de la localidad.


 

Se trata de promover en adolescentes y jóvenes valores y contendidos relacionados a la eliminación de roles y estereotipos de género, conductas violentas, acoso sexual, así como el acoso por razón de sexo, prevención de la violencia sexual, micromachismos, nuevas masculinidades y feminidades.


 

La iniciativa se puso en marcha a mediados de enero y se prolongará una semana más. En los talleres participarán 797 estudiantes del IES Ifach de los que 756 corresponden a la Educación Secundaria Obligatoria y 41 Formación Profesional Básica.


 

El objetivo final del programa es sensibilizar sobre la realidad social que existe y los cambios que debemos ir incorporando en nuestro día a día, cada una de las personas para construir una sociedad más justa e igualitaria.


 

Con el título “Calp, por los buenos tratos”, la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Calp editó el pasado año una guía, principalmente dirigida a adolescentes, para aprender a construir relaciones de pareja sanas así como para prevenir la violencia de género. El documento, elaborado a cargo del Pacto de Estado en materia de violencia de género, ha servido de herramienta para estos talleres celebrados en el IES.


 

La guía trata los mitos del llamado amor romántico y la estrecha relación que puede tener con la violencia de género en las relaciones de pareja. Se describen alternativas de relación para construir parejas saludables y por tanto igualitarias.


 

Calp aposta per una major accessibilitat i participació per a convertir-se en una ciutat amigable amb les persones majors

CalpeNoticiasVA - Mié, 12/02/2020 - 14:07
dimecres, 12 Febrer, 2020 - 13:45

Millorar l'accessibilitat i fomentar la participació ciutadana són dos dels principals objectius que s'ha marcat Calp per a convertir-se en una ciutat amigable amb les persones majors. Aquest matí la regidora de Majors, Rebeca Merchán juntament amb l'empresa encarregada en la seua elaboració Crea 360 han presentat el Pla d'Acció Local relatiu al projecte de “Calp, Ciutats Amigables amb les persones majors”, i que recull accions perquè el municipi estiga adaptat a aquest col·lectiu i puga millorar així la seua qualitat de vida.

 

El pla és resultat d'un estudi diagnòstic inicial així com de 210 enquestes i huit grups de treball en els quals persones majors del municipi han fet aportacions sobre com millorar el municipi perquè estiga adaptat a les necessitats de la Tercera Edat.

 

Entre les accions que preveu aquest document destaquen les relatives a l'accessibilitat i mobilitat com la millora de l'estat i manteniment de les voreres, així com la creació de voreres en urbanitzacions, semàfors adaptats i l'augment del temps en verd per a permetre el pas d'aquestes persones. També contempla una línia d'ajudes per a millorar l'accessibilitat en els comerços locals o la instal·lació de parcs biosaludables, que són espais verds amb equips de gimnàstica, a més de fomentar el transport públic amb autobusos adaptats, una major informació de les línies d'autobusos o una major planificació de recorreguts, horaris i freqüències de pas, entre altres propostes.

 

També es posa l'accent principalment en accions que tracten de fomentar la participació d'aquest col·lectiu en la vida social del municipi, com és el cas de la creació del Consell del Major, un òrgan consultiu que podrà presentar propostes i suggeriments relacionats amb les persones majors i que podrà actuar com a interlocutor d'aquest col·lectiu davant l'Ajuntament. Així mateix es preveu fomentar el respecte i la inclusió social de les persones de Tercera Edat a través d'un programa d'experiència professional que suposarà la celebració d'esdeveniments i jornades que posen en valor l'experiència vital en diferents àmbits de persones majors rellevants de Calp.

 

El Pla també recull altres accions relatives a serveis socials i salut, com la creació d'un centre de dia o ampliació del servei d'ajuda a domicili, així com relatives a altres àrees com l'habitatge o comunicació i informació entre altres.

 

“Aquest Pla d'Acció Local és un document necessari que ens ajuda a preparar-nos davant el repte que suposa l'envelliment de la població i que ens permet posar-nos en marxa ja per a començar a buscar solucions”, ha assenyalat la regidora Rebeca Merchán. Cal tindre en compte que el 67 per cent de la població calpina és major de 60 anys, d'ahí la importància d'aquesta iniciativa.

 

Calp es va sumar al projecte de “Ciutats amigables amb les persones majors” en 2017, una iniciativa promoguda per l'Organització Mundial de la Salut amb la finalitat de contribuir a la creació d'entorns i serveis que promoguen i faciliten un envelliment actiu i saludable.

 

 

Calp apuesta por una mayor accesibilidad y participación para convertirse en una ciudad amigable con las personas mayores

CalpeNoticias - Mié, 12/02/2020 - 13:51
Miércoles, 12 Febrero, 2020 - 13:45

Mejorar la accesibilidad y fomentar la participación ciudadana son dos de los principales objetivos que se ha marcado Calp para convertirse en una ciudad amigable con las personas mayores. Esta mañana la concejala de Mayores, Rebeca Merchán junto con la empresa encargada en su elaboración Crea 360 han presentado el Plan de Acción Local relativo al proyecto de “Calp, Ciudades Amigables con las personas mayores”, y que recoge acciones para que el municipio esté adaptado a este colectivo y pueda mejorar así su calidad de vida.

 

El plan es resultado de un estudio diagnóstico inicial así como de 210 encuestas y ocho grupos de trabajo en los que personas mayores del municipio han hecho aportaciones sobre cómo mejorar el municipio para que esté adaptado a las necesidades de la Tercera Edad.

 

Entre las acciones que prevé dicho documento destacan las relativas a la accesibilidad y movilidad como la mejora del estado y mantenimiento de las aceras, así como la creación de aceras en urbanizaciones, semáforos adaptados y el aumento del tiempo en verde para permitir el paso de estas personas. También contempla una línea de ayudas para mejorar la accesibilidad en los comercios locales o la instalación de parques biosaludables, que son espacios verdes con equipos de gimnasia, además de fomentar el transporte público con autobuses adaptados, una mayor información de las líneas de autobuses o una mayor planificación de recorridos, horarios y frecuencias de paso, entre otras propuestas.

 

También se hace especial hincapié en acciones que traten de fomentar la participación de este colectivo en la vida social del municipio, como es el caso de la creación del Consejo del Mayor, un órgano consultivo que podrá presentar propuestas y sugerencias relacionadas con las personas mayores y que podrá actuar como interlocutor de este colectivo ante el Ayuntamiento. Así mismo se prevé fomentar el respeto y la inclusión social de las personas de Tercera Edad a través de un programa de experiencia profesional que supondrá la celebración de eventos y jornadas que pongan en valor la experiencia vital en diferentes ámbitos de personas mayores relevantes de Calp.

 

El Plan también recoge otras acciones relativas a servicios sociales y salud, como la creación de un centro de día o ampliación de del servicio de ayuda a domicilio, así como relativas a otras áreas como la vivienda o comunicación e información entre otras.

 

“Este Plan de Acción Local es un documento necesario que nos ayuda a prepararnos ante el reto que supone el envejecimiento de la población y que nos permite ponernos en marcha ya para empezar a buscar soluciones”, ha señalado la concejala Rebeca Merchán. Hay que tener en cuenta que el 67 por ciento de la población calpina es mayor de 60 años, de ahí la importancia de esta iniciativa.

 

Calp se sumó al proyecto de “Ciudades amigables con las personas mayores” en 2017, una iniciativa promovida por la Organización Mundial de la Salud con la finalidad de contribuir a la creación de entornos y servicios que promuevan y faciliten un envejecimiento activo y saludable.

 

 

 

L'Ajuntament renova el tractament contra la procesionaria però recomana precaució

CalpeNoticiasVA - Mar, 11/02/2020 - 13:44
dimarts, 11 Febrer, 2020 - 13:45

L'Ajuntament de Calp ha renovat el tractament de la procesionaria que es realitza anualment el mes de novembre i es repeteix al febrer com a reforç.

Encara que no es tenen evidències que demostren que la presència de procesionaria vaja a ser major que altres anys des del Departament de Medi Ambient es recomana precaució en les zones de pinedes. Aquesta recomanació s'ha d'extremar en el cas de menors i gossos evitant en tot moment el seu contacte amb l'eruga.

La procesionaria forma part de l'ecosistema mediterrani i en cap cas constitueix una plaga encara que vaig poder generar problemes en interactuar amb persones i animals. És important conéixer el cicle biològic d'aquesta larva ja que quan estan en fase de maduració descendeixen del pi per a enterrar-se en el sòl i crisalidar, procés pel qual es transformarà en papallona. Aqueix descens de l'arbre i fer-lo en fila és el que fa que es conega amb el nom de procesionaria. En la zona de l'arc mediterrani aquest procés sol donar-se durant els mesos de febrer i març.

El Ayuntamiento renueva el tratamiento contra la procesionaria pero recomienda precaución

CalpeNoticias - Mar, 11/02/2020 - 13:41
Martes, 11 Febrero, 2020 - 13:45

El Ayuntamiento de Calp ha renovado el tratamiento de la procesionaria que se realiza anualmente en el mes de noviembre y se repite en febrero como refuerzo.


 

Aunque no se tienen evidencias que demuestren que la presencia de procesionaria vaya a ser mayor que otros años desde el Departamento de Medio Ambiente se recomienda precaución en las zonas de pinadas. Esta recomendación se debe extremar en el caso de menores y perros evitando en todo momento su contacto con la oruga.

 

La procesionaria forma parte del ecosistema mediterráneo y en ningún caso constituye una plaga aunque pude generar problemas al interactuar con personas y animales. Es importante conocer el ciclo biológico de esta larva ya que cuando están en fase de maduración descienden del pino para enterrarse en el suelo y crisalidar, proceso por el cual se transformará en mariposa. Ese descenso del árbol y hacerlo en fila es lo que hace que se conozca con el nombre de procesionaria. En la zona del arco mediterráneo este proceso suele darse durante los meses de febrero y marzo.

El ple aprova la signatura d'un conveni provisional per a donar solució al transport sanitari

CalpeNoticiasVA - Mar, 11/02/2020 - 09:40
dimarts, 11 Febrer, 2020 - 09:30

La Corporació Municipal va aprovar ahir per unanimitat la proposta de l'equip de govern de formalitzar un conveni alegal de manera provisional que permeta solucionar la precarietat del servei de transport sanitari a Calp encara que no siga una competència municipal. Aquesta mateixa setmana el propi Síndic de Greuges ha sol·licitat a la Conselleria de Sanitat un informe sobre la situació de precarietat del servei.


 

Amb tot, aquest punt va generar un ampli debat. Així el portaveu de Defendamos Calpe, Paco Quiles, va assenyalar que “la proposta no està molt treballada” i va apuntar al criteri de dispersió poblacional com a resultat del model de ciutat dels últims anys. Per part seua, el portaveu de Compromís, Ximo Perles, va afirmar que “no compartim la delegació de competències perquè no va acompanyada de la delegació de recursos financers”. A més va assenyalar que el criteri de quilòmetres no és suficient per a mesurar els càlculs del que tarda una ambulància.


 

El portaveu socialista, Santos Pastor, va voler fer memòria del conflicte i va acusar el govern de tractar el tema amb “frivolitat alarmant”. El portaveu de Ciutadans, Juan Manuel del Pino, va afirmar “davant aquesta problemàtica ens sembla bé dirigir-nos a la Conselleria i donar compte de la vulnerabilitat en la qual ens trobem”.


 

Finalment, l'alcaldessa, Ana Sala, va assenyalar que “tenim una problemàtica actual i ens han deixat sols a l'equip de govern. Ens ajudaria que votaren a favor del conveni que portarem a ple...perquè els ciutadans vegen que el seu govern i la seua oposició es preocupen per ells”.


 

Informe de la Tresoreria


 

A més es van conéixer els informes de Tresoreria corresponents al quart trimestre de 2019 que indiquen que l'Ajuntament ha reduït el període mitjà de pagament als seus proveïdors a 3’03 dies en l'últim trimestre de 2019. Això suposa la millor xifra registrada des de l'inici de la sèrie històrica, en el tercer trimestre de 2014, segons es dedueix d'un informe elaborat pel Departament d'Intervenció.


 

El Consistori tarda una mitjana de 3’03 dies a pagar als seus proveïdors, per la qual cosa no sols dóna compliment a la normativa de morositat que obliga les administracions públiques a pagar en un termini inferior a 30 dies sinó que la redueix considerablement.


 

Aprovació projectes d'obres


 

També es van aprovar els projectes de les obres de remodelació dels carrers Benissa i Murillo, la reurbanització del carrer de Fora i l'execució del carrer Alcalde Vicente Pastor amb un import total de 990.000€. Es tracta dels projectes integrats en l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat EDUSI “Revitalitza Calp” que està cofinançada amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.


 

Amb aquests projectes es pretén millorar el paisatge urbà, activar el barri antic i promoure la inclusió social. Als carrers Murillo i Alcalde Vicente Pastor l'element més nou que s'inclourà és la instal·lació d'escales mecàniques i rampes per a millorar la mobilitat i accessibilitat urbana al barri antic. Precisament aquest va ser l'aspecte més criticat per l'oposició que es va mostrar en desacord en la seua instal·lació pel seu cost i inviabilitat.


 

Cobriment carrer de la Pilota


 

En el ple d'ahir també es va aprovar el projecte d'obres de la teulada del carrer de la Pilota. Es tracta d'instal·lar una coberta lleugera en aquest espai esportiu a fi de protegir-se de les inclemències del temps i obtindre un major aprofitament de les instal·lacions.


 

El projecte, amb un cost de 115.816€, implica la instal·lació d'una coberta formada per plaques translúcides de policarbonat i comptarà amb una subvenció de la Diputació Provincial.


 

Fons renovació Aigües de Calp

 

També es van aprovar les actuacions per a 2020 del Fons de Renovació d'Aigües de Calp. En concret es destinaran 424.700€ per a la renovació de conduccions en les partides Cucarres, Pinarmar, Senieta, Gran Sol, Tossa i renovació de la xarxa de fibrociment de Cometa III. L

'oposició també va mostrar el seu malestar perquè cap membre de l'oposició forma part, com a representant de l'Ajuntament, de la Junta General i el Consell d'Administració d'Aigües de Calp.


 

Presència de la plantilla de la Policia Local

La plantilla de la Policia Local de Calp va estar present, en la seua majoria, en la sessió plenària d'ahir com a protesta per la supressió del torn específic de nit que deixa als agents que realitzaven aquest servei sense la compensació per nocturnitat. Els agents esperaven poder intervindre en el ple però l'alcaldessa va assenyalar que “estem en negociacions. Dimecres passat vam mantindre una reunió amb prefectura i els sindicats, s'estan estudiant les seues reclamacions i seguim amb la negociació oberta. Demanem temps”. Al no poder intervindre els agents van abandonar el saló de plens.

 

El pleno aprueba la firma de un convenio provisional para dar solución al transporte sanitario

CalpeNoticias - Mar, 11/02/2020 - 09:32
Martes, 11 Febrero, 2020 - 09:30

La Corporación Municipal aprobó ayer por unanimidad la propuesta del equipo de gobierno de formalizar un convenio alegal de manera provisional que permita solucionar la precariedad del servicio de transporte sanitario en Calp aunque no sea una competencia municipal. Esta misma semana el propio Síndic de Greuges ha solicitado a la Conselleria de Sanidad un informe sobre la situación de precariedad del servicio.

 

Con todo, este punto generó un amplio debate. Así el portavoz de Defendamos Calpe, Paco Quiles, señaló que “la propuesta no está muy trabajada” y apuntó al criterio de dispersión poblacional como resultado del modelo de ciudad de los últimos años.

 

Por su parte, el portavoz de Compromís, Ximo Perles, afirmó que “no compartimos la delegación de competencias porque no va acompañada de la delegación de recursos financieros”. Además señaló que el criterio de kilómetros no es suficiente para medir los cálculos de lo que tarda una ambulancia.

 

El portavoz socialista, Santos Pastor, quiso hacer memoria del conflicto y acusó al gobierno de tratar el tema con “frivolidad alarmante”. El portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel del Pino, afirmó “ante esta problemática nos parece bien dirigirnos a la Conselleria y dar cuenta de la vulnerabilidad en la que nos encontramos”.

 

Finalmente, la alcaldesa, Ana Sala, señaló que “tenemos una problemática actual y nos han dejado solos al equipo de gobierno. Nos ayudaría que votasen a favor del convenio que traeremos a pleno...para que los ciudadanos vean que su gobierno y su oposición se preocupan por ellos”.

 

Informe de la Tesorería

 

Además se conocieron los informes de Tesorería correspondientes al cuarto trimestre de 2019 que indican que el Ayuntamiento ha reducido el periodo medio de pago a sus proveedores a 3’03 días en el último trimestre de 2019. Esto supone la mejor cifra registrada desde el inicio de la serie histórica, en el tercer trimestre de 2014, según se deduce de un informe elaborado por el Departamento de Intervención.

 

El Consistorio tarda un promedio de 3’03 días en pagar a sus proveedores, por lo que no sólo da cumplimiento a la normativa de morosidad que obliga a las administraciones públicas a pagar en un plazo inferior a 30 días sino que la reduce considerablemente.

 

Aprobación proyectos de obras

 

También se aprobaron los proyectos de las obras de remodelación de las calles Benissa y Murillo, la reurbanización del carrer de Fora y la ejecución de la calle Alcalde Vicente Pastor con un importe total de 990.000€.

 

Se trata de los proyectos integrados en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI “Revitaliza Calp” que está cofinanciada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea. Con estos proyectos se pretende mejorar el paisaje urbano, activar el casco antiguo y promover la inclusión social.

 

En las calles Murillo y Alcalde Vicente Pastor el elemento más novedoso que se incluirá es la instalación de escaleras mecánicas y rampas para mejorar la movilidad y accesibilidad urbana al casco antiguo. Precisamente este fue el aspecto más criticado por la oposición que se mostró en desacuerdo en su instalación por su coste e inviabilidad.

 

Techado carrer de la Pilota

 

En el pleno de ayer también se aprobó el proyecto de obras del techado del carrer de la Pilota. Se trata de instalar una cubierta ligera en este espacio deportivo con el objeto de protegerse de las inclemencias del tiempo y obtener un mayor aprovechamiento de las instalaciones.

 

El proyecto, con un coste de 115.816€, implica la instalación de una cubierta formada por placas translúcidas de policarbonato y contará con una subvención de la Diputación Provincial.

 

Fondo renovación Aguas de Calpe

 

También se aprobaron las actuaciones para 2020 del Fondo de Renovación de Aguas de Calpe. En concreto se destinarán 424.700€ para la renovación de conducciones en las partidas Cucarres, Pinarmar, Senieta, Gran Sol, Tossa y renovación de la red de fibrocemento de Cometa III.

La oposición también mostró su malestar porque ningún miembro de la oposición forme parte, como representante del Ayuntamiento, de la Junta General y el Consejo de Administración de Aguas de Calpe.


 

Presencia de la plantilla de la Policía Local

La plantilla de la Policía Local de Calpe estuvo presente, en su mayoría, en la sesión plenaria de ayer como protesta por la supresión del turno específico de noche que deja a los agentes que realizaban este servicio sin la compensación por nocturnidad.

Los agentes esperaban poder intervenir en el pleno pero la alcaldesa señaló que “estamos en negociaciones. El pasado miércoles mantuvimos una reunión con jefatura y los sindicatos, se están estudiando sus reclamaciones y seguimos con la negociación abierta. Pedimos tiempo”. Al no poder intervenir los agentes abandonaron el salón de plenos.


 

Calp sol·licita de nou informació a la Direcció General de Ports sobre l'estat de Puerto Blanco

CalpeNoticiasVA - Lun, 10/02/2020 - 13:49
Dilluns, 10 Febrer, 2020 - 13:45

L'alcaldessa de Calp, Ana Sala, acompanyada pel regidor de Pesca i Port, Paco Avargues, s'ha reunit aquest matí a València amb el Director General de Ports, Aeroports i Costes, Emilio Olbiol per a, entre altres coses, recaptar informació sobre l'estat del port esportiu Puerto Blanco.


 

Puerto Blanco continua tancat i en estat d'abandó des que al febrer de 2016 la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori va decretar el precinte i tancament de les instal·lacions d'aquest port esportiu per raons de seguretat donat l'estat ruïnós del port. A més la concessió de l'empresa que fins llavors gestionava el servei havia expirat.


 

Han transcorregut quatre anys i des de l'Ajuntament no es té notícia de l'inici de les obres que permeten reobrir el port esportiu que amb el pas dels mesos continua deteriorant-se tota via més. L'alcaldessa ha sol·licitat informació sobre l'inici i terminis d'execució de les obres i saber si està previst convocar un nou concurs d'explotació del port en breu. No obstant això el propi Director General ha afirmat que es donarà resposta en breu.


 

Un altre dels assumptes tractats en la reunió és la possibilitat d'utilitzar un espai existent en el recinte portuari, propietat de Costas, per a habilitar una zona per a depositar tots els residus generats en el port i d'aquesta manera acabar amb els contenidors disseminats i millorar la imatge d'un dels principals recursos turístics del municipi. L'Ajuntament es compromet a fer-se càrrec de les despeses de l'adequació d'aquesta zona. Des de la Direcció General s'ha estimat la conveniència de la iniciativa.


 

En la reunió també s'ha tractat la prohibició d'activitats nàutiques en els ports o el pagament del cànon per activitats en el port. Aquest cànon que paguen anualment a la Generalitat totes les entitats i empreses que realitzen activitats en el port va ascendir en 2018 a 916.000€ i en 2016 va arribar als 2.278.000€. Segons la normativa el 40% d'aquest cànon ha de revertir en millores en el Port de Calp, no obstant això ja fa anys que no s'escometen inversions o millores importants en aquesta infraestructura portuària.

 


 

Páginas